Novinky

Návrh RUD není levicový

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Lidové noviny
  • Ministr financí
  • Miroslav Kalousek
  • Rozhovor
  • Státní rozpočet
  • Veřejný sektor

Rozhovor s Miroslavem Kalouskem, ministrem financí.
Zdroj: Lidové noviny | 23.9.2011 | Rubrika: Peníze a byznys | Strana: 13 | Autor: Lenka Zlámalová

 


* Vláda vám schválila rozpočet postavený na nereálně vysokém růstu ekonomiky. Co s tím budete dělat?

Upřímně řečeno, jde o jakési deja vu. Mě je dodnes vyčítáno jako zjevená pravda, že jsem říkal, že se nás krize v roce 2008 nedotkne – a ona se nás dotkla.

* Tehdy jste chtěl média žalovat za šíření poplašné zprávy, když odhadovala schodek rozpočtu v roce 2009 na 140 miliard. Nakonec byl 192 miliard.

Já jsem vždy tvrdil, že se nás finanční krize nedotkne. Taky se nás nedotkla. Samozřejmě, že když se překlopila v hospodářskou krizi a v globální hospodářskou recesi, no tak liberální otevřená ekonomika tím nemůže být nepostižena. Teď v řadě zemí opět hrozí finanční krize. Řada evropských zemí bude muset rekapitalizovat své banky. A je to zase deja vu. Já si troufnu říct, že tady opět finanční krize nehrozí. Mám poměrně slušné informace o tom, co je nebo není v bilancích českých bank. A vím, že finanční systém je absolutně bezpečný. Stejně jako tehdy se ale finanční krize nejspíš prohloubí do krize reálné ekonomiky. Náš rozpočet stojí na seriózní prognóze z července. Už teď ale vím, že na tom budeme hůř. Ale nevím o kolik.

* Vláda se ale rozhodla rozpočet neupravovat a počkat, co se bude dít. Chystáte už plán, kde ty chybějící peníze ušetřit?

Kdyby byl hospodářský růst řekněme 1,5 procenta, budeme muset ušetřit nebo získat navíc nějakých 7 až 12 miliard. Strašně stojím o to, aby se vláda v takové situaci vrátila k plánu sjednotit už od příštího roku DPH na 19 procentech, s výjimkami pro léky, knihy a noviny. Je to cesta, jak zaručit stabilitu veřejných financí i v čase krize a zároveň nepodlomit konkurenceschopnost země.

* Už jste začal vyjednávat s Vítem Bártou, který to odmítal?

Co vám mám říct? Já opravdu nevím, co si každý den myslí Vít Bárta, což není nic divného. Nejstrašnější je, že já jsem přesvědčen, že to neví ani on sám. Posun v jeho názorech mě vůbec nezajímá, protože jsem zaznamenal posuny tam, zpět, tam, zpět. Často čtyřikrát během jednoho dne. Já jsem opravdu přesvědčen, že ten člověk netuší, co si doopravdy myslí. Pochopitelně je to můj koaliční partner, takže si budu vážit, pokud podepíše něco, co bude ve prospěch České republiky.

* Sblížily se vaše názory s VV po dlouhé návštěvě jejich poslaneckého klubu?

Myslím, že se posunulo vzájemné poznání. Já jsem pochopil, jak moc rozpočtovým procesům rozumí klub VV, a oni pochopili, kde jsou hranice mých ústupků.

* Premiér jasně řekl, že vláda padá, pokud rozpočet nepodpoří všechny tři strany. Budete jako vyjádření nedůvěry považovat i to, když rozpočet ve sněmovně nepodpoří všichni véčkaři?

Pak záleží na většině, na ničem jiném. Jsem naprosto schopen pochopit, že každý poslanecký klub, tedy i klub VV, může mít několik málo jedinců, kteří mají potíže se svojí normalitou. A pokud ty potíže projeví při hlasování o návrhu státního rozpočtu, svět se nezboří.

* VV do vyjednávání o rozpočtu zapojily církevní restituce. Otevřete již uzavřenou dohodu?

Popravdě řečeno, o tom mohla pana Bártu informovat jeho vlastní manželka, která na vyrovnání s církvemi pracovala. Přiznám se, že vůči Vítu Bártovi cítím jistý vzdělanostní komplex. Já se fakt cítím nedovzdělán. Já nemám policejní akademii, pravděpodobně se ji pokusím absolvovat, abych se mu pokusil porozumět. Co se týče vyjednávání státu s církvemi, je to zaprvé dvacetiletý bolavý vřed, který se tato vláda rozhodla vyříznout z organismu této společnosti. Já bych si strašně přál, kdyby to tak dopadlo. Za druhé, s veškerou odpovědností na to byla sestavena koaliční komise dvou mandatářů z každé politické strany. Za ODS to byl pan Benda a pan Fuksa, za TOP 09 to byl pan ministr Besser a já, za Věci veřejné to byla paní místopředsedkyně Klasnová a pan poslanec Blabák? Ne, Babák. Prostě nějaký poslanec. Ten, jak mu tuhle rozbili tu pusu, to je on. Babák, tak ten byl ten druhý. Všichni jsme vedli vážnou diskusi se zástupci sedmnácti církví a náboženských společností, nosili jsme části dohody do svých politických stran a tam jsme získávali mandáty. Když jsme to podepisovali, nás šest za vládní koalici a těch 17 ctihodných pánů arcibiskupů, synodních seniorů a představitelů náboženské obce, tak tam určitě nebyly pod čarou žádné podmínky typu: my vám jako vládnoucí síla v České republice slibujeme tuto dohodu, nicméně za předpokladu, že Dobeš dostane víc na dopravu, druhý Dobeš dostane víc na školství a Vítek nebude stíhán. Takovou dohodu my jsme neuzavřeli. My jsme uzavřeli poctivou dohodu mezi vládnoucí koalicí a církvemi.

* Co se stane, když VV dohodu nedodrží?

Já trvám na tom, že vládní koalice v této zemi uzavřela dohodu s církvemi a náboženskými společnostmi. Buď tu dohodu dodrží, nebo nemá právo nazývat se vládnoucí koalicí v této zemi.

* Jak silně vládu ohrožuje spor o rozdělení daní mezi velká města a ostatní obce? Premiér váš návrh označil za levicový a jánošíkovský.

Víte, návrh rozpočtového určení daní, ať už ho předloží kdokoli, nemůže být levicový ani pravicový, protože je to jenom přerozdělování. To nemůže být ani levicové, ani pravicové. Může mít ale svoji logiku a může mít oporu v ekonomické realitě. To, že pan premiér ten návrh označil za levicový, svědčí buď o jeho malé informovanosti o tomto návrhu, nebo o jeho totální bezradnosti v této problematice.

* Přistoupí TOP 09 na návrh ODS, který dává ještě víc peněz menším obcím, ale nebere je čtyřem velkým městům?

Já jsem, upřímně řečeno, napjatě čekal, co je ten pravicový návrh. Pravicový návrh je, že státní rozpočet neposílí příjmy obcí o sedm miliard dotací, ale o 13 až 15 miliard, jak navrhuje ODS. Já fakt nevím, kde se vezmou. Můj návrh je velmi pečlivě propočítán. Ptám se ODS: Kde jste na to přišli? Vím, kde na to přišli. Nechtějí ohrozit svoje hlavní penězovody, což jsou ta čtyři města se zvláštními koeficienty. Nezbývá než říct: Petr Nečas prohrál volby, Miroslav Kalousek a Karel Schwarzenberg prohráli volby. A společně vládnou jenom proto, že se rozhodli být vládou rozpočtové odpovědnosti. Pokud by tohle Nečas opravdu chtěl prosazovat, tak se rozhodl nebýt premiérem vlády rozpočtové odpovědnosti. Proč bych tam s ním měl být? Nemám žádný důvod.

* Řekl jste mu to?

Prostě si vymyslel nějakých sedm miliard, které tam nejsou, jenom proto, aby ukonejšil své primátory a své hlavní penězovody. Obzvlášť mě rozesmálo, když říkal, že tato čtyři města jsou motory hospodářského růstu. TOP 09 je pravicová strana a dobře ví, že motorem hospodářského růstu mohou být pouze privátní investice. Opravdu jsem si nikdy nevšiml, že motory hospodářského růstu by mohla být některá města, která jsou naprosto neoprávněně z veřejných zdrojů přeplácena na úkor tisíců jiných měst a obcí. Zdá se, že ODS začala mimořádně tápat ve svých ideových základech pod vlivem svých kmotrů, kteří rozhodují o svých penězovodech. Já bych si hrozně přál, kdyby se jí podařilo ujasnit si, jakou politiku tady dělá.

* Jak konkrétně se vliv na premiéra projevuje?

Premiér, který je z Rožnova, by nám dal normálně za pravdu. Ale premiér, který je premiér jenom z milosti kmotrů z ODS, musí tomuto návrhu odporovat.

* Proč jste ustoupil od zpoplatnění emisních povolenek?

Od začátku si myslím, že je to nesmysl. Moji koaliční partneři ale trvali na tom, že i za cenu přehlasování TOP 09 bezplatné povolenky budou. Měl jsem dvě možnosti, buď se nechat čestně přehlasovat, nebo alespoň trvat na tom, že se plně nevyužije výjimka na zavedení uhlíkové daně. Není pravda, že uhlíkovou daň budou platit jen domácnosti a drobní podnikatelé. Dopadne i na velké teplárny, které spalují uhlí. To má logiku. Dáme bezplatně emisní povolenky velkým energetickým firmám, které výměnou za ně udělají ekologické investice za 148 miliard. To je argument. Stále se domnívám, že jsou nemravně veřejně podporovány, ale zůstal jsem s tím názorem osamocen. Proto jsem usiloval také o to, aby ke stejnému ekologickému chování byla motivována lokální topeniště.

* Pro drobné spotřebitele je to dvojí ztráta: peníze za povolenky se jim přes rozpočet v lepších veřejných službách nevrátí. A ještě zaplatí daň za svůj domácí kotel na uhlí.

Ale vždyť je to absurdní. Severní Morava každý rok křičí, že je pod smogem, ale je pod ním především proto, že desítky plynových přípojek jsou tam umrtveny v zemi a lidé raději topí uhlím. Ta daň z uhlí bude stejně tvrdá pro velké teplárny jako pro domácnosti.

* Když to uvidí ČEZ a spol., postaví za povolenky plynové elektrárny a tu daň budou platit jen rodiny a malé firmy.

O co nám jde? Jestli se chceme všichni dávit, zejména na severní Moravě, tak to nechme, jak to je. Jestli chceme přejít na ekologické zdroje, tak na ně musíme přejít fiskálními nástroji. Já netvrdím, že tohle je řešení, které pokládám za ideální. Já jsem chtěl zpoplatnit emisní povolenky. Využil jsem diskuse alespoň k tomu, aby bylo jasně řečeno, že z bohulibých důvodů čistoty životního prostředí mají být zpoplatněny velké zdroje, tak musí být zpoplatněny všechny zdroje. Protože tisíci malých zdrojů znečistíte životní prostředí úplně stejně jako jeden velký. Teď se musíme rozhodnout, jestli chceme mít čisté životní prostředí, nebo špinavé ovzduší.

* Bude uhlíková daň pro rodinu a velkou energetickou společnost stejně vysoká?

Vy se mě teď ptáte na něco, co budeme designovat do konce roku. Já jen protestuji proti názoru, že to je daň pro domácnosti a drobné podnikatele a že to velké společnosti dostanou bezplatně.

* Po výměně v čele ČEZ to vypadalo, že stát skutečně bude ovládat firmu. Teď se věci zase vracejí do starých kolejí a jede se podle zájmů energetiků.

Tohle já bych nepropojoval. Uvědomte si, že TOP 09 tady existuje od roku 2009. Zatímco dva parťáci ODS a ČSSD, kteří si hrají na soupeře, ale v rámci velkých peněz to budou vždycky velcí kámoši, se už v roce 2007 dohodli, že v energetice mají společné zájmy. Jsou to parťáci, ať už mluví o atomové energii, nebo o těžebních limitech. V zásadě je to jedna strana, protože je řízena jednou zájmovou skupinou. Obě dvě tyhle strany už dávno ztratily schopnost se jí vzepřít.

* Je to koalice ČEZ?

Řekl bych, že je to energetická lobby.

* Nevypověděl jí teď premiér v symbióze s vámi poslušnost, když vyměnil šéfa ČEZ?

Prosím vás, to myslíte vážně? Martin Roman o něco požádal, premiér mu poslušně vyhověl. Nemyslím, že Petr Nečas by byl schopen takové trapnosti. Pokud ale jeho mediální okolí pochopilo, že by mohlo díky tomuhle kroku přifouknout premiérovi muskulaturu, kterou nemá, tak je to trapnost, na které já se odmítám podílet. Znovu opakuji, Martin Roman o něco požádal a premiér mu vyhověl.

* Karel Schwarzenberg tvrdí, že euro už teď máte na starosti vy. Uvažoval jste, že bychom mohli požádat o výjimku z povinnosti přijmout euro?

Do eurozóny se nevstupuje, tam se přijímá. A přijímá se jenom tehdy, když ta země má aktivní snahu. Pokud nemá aktivní snahu, tak není možné ji přijmout. A to jsou virtuální kecy, co se tady vedou.

* Vy víte, že se eurozóna mění za pochodu.

Myslím, že v tuhle chvíli, zcela pragmaticky, jsou pro Českou republiku důležité dva kroky. Měli bychom být neustále přítomni diskusím o budoucnosti eurozóny. Tu budoucnost nikdo nezná. Důležité je, abychom nepodlehli výkřikům extremistů, kteří říkají, vůbec se s nimi nebavte. To já si nemyslím. Že eurozóna po krizi bude vypadat jinak než eurozóna před krizí, o tom nikdo nepochybuje. Jak bude vypadat, neví vůbec nikdo. To znamená, rozhodujme se tehdy, když budeme vědět, jak ten rybník vypadá. Představa, že někdo po mně dnes chce, abych se rozhodl, že vstoupím do vod, které vůbec neznám, na to já už jsem starý pán.

 

Doporučované

Nejčtenější