Novinky

Rozhovor s ministrem financí o změně vedení ČEZ a dostavbě Temelína

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministr financí
  • Rozhovor
  • Miroslav Kalousek
  • ČEZ
  • Temelín
  • Lidové noviny

Rozhovor s Miroslavem Kalouskem, ministrem financí.
Zdroj: Lidové noviny | 20.9.2011 | Rubrika: Domov - svět | Strana: 15 | Autor: Lenka Zlámalová


Ministr financí Miroslav Kalousek očekává, že bývalý generální ředitel ČEZ dokáže obhájit výhodnost zahraničních akvizic a investic do solární energie. Peníze, které do nich společnost vložila, jí budou chybět na dostavbu Temelína a bude si muset půjčit.

* LN Proč musel Martin Roman tak narychlo odejít?

Vedla se o tom diskuse několik týdnů. O svém rozhodnutí odejít Martin Roman informoval mě i premiéra. My jsme s Petrem Nečasem hovořili o tom, jak situaci řešit. Pak informace unikla ven a museli jsme jednat rychle.

* LN Premiér dává najevo, že nebyl spokojen s tím, jak Roman ČEZ řídil. Vy jste byl?

Z pozice vlastníka se snažím být mimořádně loajální ke statutárním orgánům polostátních společností. Opravdu si nemyslím, že personální opatření, které vlastník ve společnosti dělá, si zasluhuje podrobné mediální rozebírání. Stejně jako premiér jsem přesvědčen, že kroky, které se teď v ČEZ staly a ještě stanou, jsou kroky správné. Čekáme, že povedou k většímu tahu na branku při výstavbě Temelína a zvýšení efektivity hospodaření společnosti. Také si dlouhou dobu myslím, a jsem přesvědčen, že si to myslí i pan premiér, že musí být v každé společnosti jasně znát, kdo je manažer a kdo je vlastník. Není na škodu si zopakovat, že v každé firmě rozhoduje vlastník.

* LN Byl jste spokojený s dosavadní strategií ČEZ, kdy se soustředil na zahraniční akvizice?

Otázka zahraničních investic samozřejmě vypadala jinak ve světle situace, kdy se o nich rozhodovalo, a jinak, když přišla krize. O tom, do jaké míry byly zahraniční investice efektivní nebo ztrátové, nesmí rozhodovat pocity, ale tvrdá čísla. Management si samozřejmě musí svá rozhodnutí obhájit. Netýká se to zdaleka jenom zahraničních investic, ale i některých investic do solární energie na území České republiky.

* LN Dokázal je Martin Roman obhájit?

Došlo k rozsáhlé obměně dozorčí rady ČEZ. Jsou tam zástupci státu s vysokou kvalifikací a já věřím jejich informacím a jejich datům.

* LN Byla ta strategie pro stát výhodná?

Ta data a informace neustále diskutujeme a vyhodnocujeme.

* LN Opožďuje se dostavba Temelína?

Nebezpečné by bylo dál polemizovat, jestli Temelín dostavět, nebo ne. Já jsem jednoznačně pro dostavbu. Za výstavbu je samozřejmě zodpovědná akciová společnost ČEZ. Ale protože je to společnost v majetku státu a ta stavba sama o sobě je velmi důležitá pro energetickou bezpečnost státu, je zřejmé, že si tam musí jakákoliv vláda nechat silný vliv.

* LN Byl promarněn čas, jak říká premiér?

Proběhly kroky, které proběhly a byly správné. Vedení ČEZ se obměnilo na žádost Martina Romana. Abych si teď přifukoval muskulaturu a kasal se, jak správně jsem zasáhl, to opravdu není můj styl. Za správné pokládám i další kroky, které teď budou následovat, ale nechci je opírat o lacinou kritiku, která by vycházela z pocitů, nikoliv z tvrdých dat.

* LN Bude mít ČEZ vlastní peníze na dostavbu Temelína?

Ptáme-li se, jestli je ČEZ schopen Temelín zaplatit ze svých vlastních prostředků, tak odpovídám, že je to schopen zaplatit ze své vlastní dluhové služby. Rozhodně nemá k dispozici takovou likviditu. Má ale dostatečný potenciál získat na tu stavbu úvěry nebo vydat dluhopisy.

* LN Neměly se na Temelín rezervovat peníze, které se utratily za zahraniční akvizice?

Na to není jednoduchá odpověď. Zahraniční akvizice měly přinášet v jakémsi horizontu své zisky a management si musí obhájit, že ty investice nebyly ztrátové.

* LN Dokdy to musí vedení ČEZ obhájit?

Tak, jak to bude vhodné.

* LN Stejné vysvětlení čekáte u investic do solárních elektráren?

Obávám se, že minimálně bude potřeba obhájit efektivitu těchto investic.

* LN Je dnes ČEZ regulován tak, aby nabízel zákazníkům co nejlepší ceny?

Nikdy jsem se netajil tím, že provozování silových odvětví, jako je energetika, je svým způsobem veřejná služba. Ale je to také byznys, protože se nepohybujeme na pustém ostrově. Pohybujeme se v evropském prostředí. Jsem přesvědčen, že ambicí Česka by mělo být, aby ČEZ byl velmi silným hráčem na mezinárodním poli. Upřímně řečeno: naše armáda ani velikost našeho trhu nikdy nebudou důležitými argumenty v mezinárodní politice. Budeme-li ale mít velmi silného hráče v energetice, pak takový argument máme.

* LN Je zdravé, když je ve společnosti považována za ikonu úspěchu polostátní regulovaná firma?

Podíváme-li se na velmi nejistou poptávku v různých odvětvích, jednou věcí si můžeme být jisti. Poptávka po energii bude vždy. Pracovat v tomto byznysu bude vždy kvalifikovaná a dobře zaplacená práce.

Nejčtenější