Novinky

Rozhovor s ředitelem odboru Řízení státního dluhu a finančního majetku Petrem Pavelekem o Spořicích státních dluhopisech

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Lidé MF
  • Petr Pavelek
  • Patria.cz
  • Spořicí státní dluhopisy
  • Státní dluhopisy
  • Soukromý sektor
  • Veřejný sektor

Rozhovor s Petrem Pavelekem, ředitelem odboru Řízení státního dluhu a finančního majetku.
Zdroj: Patria.cz | 15.9.2011 | 15:00 | rubrika: Zpravodajství | autor: Redakce


* Píše se, že výnosy z dluhopisů určené pro občany mají mít 15 procentní daň z výnosu. Jaktože dluhopisy, určené pro finanční korporoce, jsou z téhle daně osvobozeni?

Daňový režim spořicích dluhopisů je naprosto totožný s daňovým režimem doposud vydávaných státních dluhopisů. Odlišnosti ve způsobu zdanění fyzických a právnických osob jsou dány odlišným způsobem stanovení daňové povinnosti a jsou totožné pro všechny dostupné cenné papíry.

 * Proč jste se při přípravě systému na prodej dluhopisů neinspirovali v Německu a Rakousku? Systém tam mají velmi pěkně propracovaný a občan si může koupit dluhopisy přes internet. Uveďte prosím důvody, proč by si měl občan koupit státní dluhopis, když mu banky či kampeličky nabízejí vyšší výnos a vklady v nich jsou ze zákona pojištěny a garantovány státem. Upřímně, koupíte si státní dluhopisy vy osobně?

Německá a rakouská zkušenost pro nás byla při přípravě projektu velkou inspirací. Možnost prodeje spořicích dluhopisů prostřednictvím internetu je samozřejmě do budoucna jeden z důležitých alternativních distribučních kanálů, k jehož případnému zavedení můžeme přistoupit až na základě výsledků pilotní emise v případě dostatečné poptávky ze strany občanů. Příprava internetového prodeje je spojena s nezanedbatelnými fixními náklady a s významnými bezpečnostními riziky, čemuž jsme se v pilotní fázi chtěli vyhnout. Mohu garantovat, že si tyto státní dluhopisy v každém případě koupím, jelikož se jedná o investiční příležitost s nejvyšším ratingovým ohodnocením v České republice. K jednotlivým parametrům nabídek bank či kampeliček se bohužel nemohu vyjadřovat.

* Můžete prosím vyčíslit náklady na realizaci emise dluhopisů občanům, včetně dohod s distribuční sítí (zatím třemi bankami)? Jak u pilotní emise tak chystané pro příští rok? Výnosy pro občany se dle dnešních informací zdají skutečně v souladu s chtěným stavem dle MF mírně atraktivnější vůči depozitům a termínovaných vkladům. Neobáváte se reakce dalších investorů vůči této "diferenciaci"?

Náklady na realizaci emise spořicích dluhopisů budou záviset na objemu prodaných dluhopisů a na konečném počtu investorů. Hlavní náklad spojený s touto emisí spočívá v zajištění dostatečné distribuční sítě a v případě pilotní emise, kterou budou zajišťovat tři zmíněné banky, činí průměrný roční náklad 0,3 % z celkové nominální hodnoty prodaných spořicích dluhopisů. Zapojení dalších distribučních míst a rozvoj alternativních kanálů, např. elektronická distribuce, budou naplánovány v návaznosti na výsledky pilotní emise. Při stanovení úrokových výnosů jsme museli nezbytně vycházet nejen z aktuální situace na trhu stávajících státních dluhopisů, ale také ze situace na komerčním trhu spořicích produktů. Domníváme se, že nastavené výnosy odpovídají tržní realitě.

* Jako dosti ambiciózní se mi jeví plán pana ministra na to, že by tuzemský retail kupoval až desetinu vládního dluhu (s tím, že je to obvyklé v zahraničí, dle dnešního vyjádření). Velmi hrubým propočtem se dostáváme někam na 13-14 tisíc Kč na každou osobu v zemi? Vidíte tento cíl reálný a případně v jakém horizontu, co dalšího v tomto směru chcete podniknout (další nové typy dluhopisů, daňové podmínky, ..) Můžete uvést statistiky z dalších zemí?

Jedná se o dlouhodobý cíl, který není nikterak časově omezen a předpokládá aktivní rozvoj tohoto typu financování státního dluhu, který bude spočívat také v postupném rozšíření nabídky jednotlivých typů spořicích dluhopisů a úpravy jejich parametrů v závislosti na výsledku pilotní emise.

* Předpokládám, že držitel dluhopisu-občan bude moci prodat držené dluhopisy před splatností. Jakým způsobem bude zajištěna sekundární likvidita dluhopisů pro občany a jak bude určena cena prodeje?

Držitel dluhopisu může požádat Ministerstvo financí o předčasné splacení jím držených dluhopisů v předem stanovených termínech (viz. www.sporicidluhopisycr.cz ). Vzhledem k tomu, že obchodování se Spořicími státními dluhopisy je vyloučeno, nebude Ministerstvo financí zajišťovat ani sekundární likviditu těchto dluhopisů. Zároveň Ministerstvo financí garantuje, že cena předčasného splacení se bude rovnat v případě jednoletého dluhopisu ceně pořízení a v případě pětiletých dluhopisů nominální hodnotě včetně naběhlého úrokového výnosu. Ve druhém případě je možné požádat o předčasné splacení až po jednom roce držby.

* Ve strategii financování pro letošek figuruje zahraniční emise dluhopisů až do výše 40 % výpůjční potřeby, zatím je stále opakováno, že se vyčkává na vhodné tržní podmínky. Lze ji skutečně očekávat ještě letos a zhruba v jakém objemu? Má MF nějaký průzkum či indicii, která by odhadovala míru zájmu ze strany zahraničních investorů?

V případě zahraniční emise státních dluhopisů stále platí, že Ministerstvo financí chce mít tento kanál připraven z hlediska právní dokumentace tak, aby byla zachována maximální pružnost financování státu a bylo možné aktivně reagovat na vývoj na domácím a zahraničním trhu. Zájem zahraničních investorů o tuto emisi byl znovu potvrzen tento týden. S případným upsáním těchto dluhopisů nebude problém.

* Spekulace kolem náhledu na ČR jako safe haven mě inspirují k následujícímu dotazu: Nakolik jsou nyní podle Vás výnosy na tuzemských dluhopisech a úroveň CDS kontaktů odrazem reálného fundamentu a nakolik této image? Odpovídá podle Vás současná úroveň CDS cca 125 bps. relativně například srovnání s Rakouskem na někde 143-5 bps, polskem na řádově 250 či Slovenskem nad 160 body? Hrozí ČR v tomto směru bublina?

Nedomnívám se, že v případě České republiky hrozí jakákoliv bublina za předpokladu, že bude vláda pokračovat v nastoleném reformním úsilí. To potvrzuje i komunikace s domácími a zahraničními investory do státních dluhopisů, kteří skutečně takto Českou republiku vnímají, přičemž ale zároveň bedlivě sledují jednotlivé kroky směřující k dlouhodobé fiskální konsolidaci.

* Myslíte si, že aktuálním prostředí má emise dluhopisů pro občany atraktivitu, s ohledem na tržní realitu výnosů. Jak bude strukturován jejich výnos? Očekáváte nějaký profil "typické cílové skupiny" kupců? Počítá se, podobně jako u povodňových se zohledněním inflace? Jaké budou nominály, splatnosti, a četnost výplaty výnosu? A nakonec: pokud tato "pilotní" emise uspěje, s jakým objemem počítáte příští rok? Poslouží tato "pilotní" emise k případným úpravám podmínek?

V první řadě je nezbytné si uvědomit, že zpřístupnění emisí státních dluhopisů občanům není jednorázová záležitost, ale cílem Ministerstva financí je nabídnout tuto investiční příležitost českým občanům v dlouhodobém horizontu. Proto nevidím jediný důvod, proč by aktuální situace na finančním trhu mohla být důvodem odkladu pilotní emise, která je plánována na letošní rok. O výhodnosti těchto emisí přitom nepochybuji. Ačkoli tyto dluhopisy budou moci nabývat i neziskové společnosti, typickou cílovou skupinou je česká domácnost se středními příjmy. V pilotní emisi nebude výnos spořicích dluhopisů indexován na inflaci jako v případě povodňových dluhopisů, nicméně do budoucna není ani tento typ úročení vyloučen v případě, že o něj bude mít cílový investor zájem. Nominální hodnota jednoho kusu bude jedna koruna s tím, že minimální objednávka jednoho investora může činit tisíc kusů. Veškeré ostatní detaily ohledně úrokových výnosů, splatnosti a způsobu úročení jsou k dispozici na internetových stránkách www.sporicidluhopisycr.cz. V případě úspěšného úpisu této pilotní emise jsme připraveni pružně reagovat ve smyslu maximálního uspokojení poptávky občanů. Plány v této oblasti budou zveřejněny na základě analýzy výsledků pilotní emise v prosinci letošního roku v rámci Strategie financování a řízení státního dluhu na rok 2012. Stejně tak počítáme s úpravou jednotlivých parametrů a s rozšířením typu nabízených dluhopisů.

* MF si podle posledních plánů hodlá letos půjčit 220 mld. Kč. Z kolika procent je tento cíl nyní naplněn? Přijde vám v současném turbulentním prostředí a zvýšených výnosech tento záměr stále udržitelný? Díky za odpověď.

Financování výpůjční potřeby pro letošní rok je v současnosti zajištěno na úrovni zhruba sedmdesáti procent s tím, že nevidím problém v zajištění celkového plánu na domácím trhu, na kterém jsme naopak svědky poklesu výnosů ve srovnání s většinou okolních zemí. V případě příhodných podmínek jsme připraveni realizovat také zahraniční emisi ještě v letošním roce.

* Z MF v minulosti zazněla slova o napojení emise dluhopisů pro občany na penzijní reformu? Počítá se s tím a v jaké podobě?

V případě pilotní emise Spořicích státních dluhopisů se s přímým napojením na připravovanou penzijní reformu nepočítá. To nicméně nevylučuje, že poté, co budou schváleny jednotlivé související reformní zákony a bude otestována skutečná poptávka po spořicích dluhopisech, začneme o této provázanosti potenciálně uvažovat.

* Stačil se již podle Vás nějak pozitivně na tuzemských dluhopisových emisích projevit zlepšený rating ČR. Jaký efekt od tohoto kroku očekáváte, lze-li jej kvantifikovat? Děkuji.

Pozitivní hodnocení důvěryhodnosti českých státních dluhopisů jsme pozorovali již před samotným zvýšením ratingu ze strany S&P o dva stupně. Rozhodnutí ratingové agentury jen dále potvrdilo pozitivní vnímání České republiky u mezinárodních investorů, což se odrazilo na dalším poklesu výnosů státních dluhopisů, např. v případě desetiletého dluhopisu o 0,3 procentního bodu.

 

Doporučované

Nejčtenější