Novinky

Stát nabídne domácnostem dluhopisy

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Lidé MF
  • Jan Thorovský
  • ČRo 1 - Radiožurnál
  • Ozvěny dne
  • Spořicí státní dluhopisy
  • Veřejný sektor
  • Soukromý sektor

Rozhovor s Janem Thorovským, zástupcem ředitele odboru Řízení státního dluhu a finančního majetku.
Zdroj: ČRo 1 - Radiožurnál | 15.9.2011 | 18:10 | Pořad: Ozvěny dne


Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Stát se vám chystá nabídnout novou investici. Od listopadu se zájemcům otevře zkušební emise dluhopisů, které bude možné objednat od třetího října do prvního listopadu. Ten, kdo nabídky využije, tomu se stát zavazuje, že mu peníze za domluvenou dobu vrátí, plus každoroční úrok. Ten je tím vyšší, čím delší je splatnost dluhopisů a úroková sazba naopak klesá úměrně s důvěryhodností státu své závazky splácet. V Česku budou k dispozici tři druhy dluhopisů se splatností jeden a pět let. Podrobnosti má zástupce ředitele odboru státního dluhu a finančního majetku Ministerstva financí Jan Thorovský, dobrý den.

Jan THOROVSKÝ, zástupce ředitele odboru státního dluhu a finančního majetku Ministerstva financí
--------------------
Dobrý večer, děkuji za pozvání do pořadu.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Já díky, že jste přijal. Pane Thorovský, můžete popsat, jaké druhy dluhopisů stát nabídne v té první, pilotní emisi?

Jan THOROVSKÝ, zástupce ředitele odboru státního dluhu a finančního majetku Ministerstva financí
--------------------
Ano. Ministerstvo financí nabídne tři druhy dluhopisů a bude se jednat o diskontovaný jednoletý spořicí státní dluhopis, kde bude vlastně úročení takzvaným diskontem, to znamená, že tento dluhopis bude prodáván za nižší částku než je nominální hodnota, která potom bude vyplácena ke dni splatnosti. Dalšími typy jsou kuponový státní dluhopis a investiční spořící státní dluhopis. Tyto dvě varianty budou pětileté a u kuponového spořícího státního dluhopisu bude kupon vyplácen pravidelně každý rok na účet vlastníka. U investičního dluhopisu tyto nebudou vypláceny, ale budou reinvestovány formou nákupu dalších spořících státních dluhopisů a kupony, nebo tyto úrokové výnosy společně s jmenovitou hodnotu budou splaceni ke dni splatnosti dluhopisu.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jaké úroky předpokládáte, že budou u těchto dluhopisů?

Jan THOROVSKÝ, zástupce ředitele odboru státního dluhu a finančního majetku Ministerstva financí
--------------------
Úroky již byly stanoveny a u diskontovaného jednoletého státního dluhopisu bude úrok ve výši 2% a u kuponového a investičního dluhopisu ta úroková sazba bude rostoucí. V prvním roce obdrží vlastník 0,85 % nominální hodnoty a v dalších letech obdrží postupně 1,53 % 4,50 a v posledním roce 6 %.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ten minimální vklad, kolik lidé můžou koupit?

Jan THOROVSKÝ, zástupce ředitele odboru státního dluhu a finančního majetku Ministerstva financí
--------------------
Minimální počet kusů, které může investor zakoupit, bude tisíc kusů, to znamená, že v případě toho diskontovaného dluhopisu, který bude prodáván s tím diskontem, s tou slevou, se bude jednat o 980 korun. To je ta minimální investovaná částka, za kterou nakoupí investor tisíc kusů. V případě kuponového a investičního u těch pětiletých variant bude ten minimální počet upisovaných kusů tisíc, to znamená, že ta minimální investovaná částka bude rovna tisíc korun.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
To jsou tedy konkrétní čísla, ale kdybyste měl krátce popsat, proč, by to lidé měli dělat? Proč by vůbec měli investovat do dluhopisů, vyplatí se jim to opravdu, skutečně? Je to jistý způsob vydělávání peněz?

Jan THOROVSKÝ, zástupce ředitele odboru státního dluhu a finančního majetku Ministerstva financí
--------------------
Určitě se jim to vyplatí, protože státní dluhopis se řadí mezi ty nejbezpečnější investice, je to velmi konzervativní investiční nástroj, má garantovaný úrokový výnos, jak sem již zmínil, tak ty výnosy jsou stanoveny a také tato varianta toho spořícího státního dluhopisu, zejména fyzické osoby, má tu výhodu, že Ministerstvo financí nabízí tu možnost, včasného splacení. To znamená, že pokud vlastník dluhopisu bude potřebovat získat své prostředky zpět ještě před datem splatnosti, tak může požádat o předčasné splacení a tyto prostředky získá. To znamená, že tento nástroj nabízí velmi vysokou míru bezpečí a také různé výhody.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Není to ale hlavně tak, že prodej dluhopisů je výhodný především pro stát? Ten si levně půjčím prostřednictvím dluhopisů, navíc je jistější mít státní dluh doma, než u zahraničních spekulantů.

Jan THOROVSKÝ, zástupce ředitele odboru státního dluhu a finančního majetku Ministerstva financí
--------------------
Spořící státní dluhopis je určitě výhodný pro obě strany. Je samozřejmě výhodný pro stát, protože stát tím získává další zdroje financování svého dluhu a určitě, jak ste řekla, domácí investoři zejména toho segmentu domácností, jsou velmi stabilním zdrojem financování, ale na druhé straně je také investoři, také občané získávají velmi zajímavý investiční nástroj, který má vysokou míru bezpečí. Například před měsícem Česká republika obdržela zvýšení ratingového hodnocení o dva stupně na stupeň AA minus, to znamená, že sme pouhé tři stupně od toho nejvyššího ratingového hodnocení té akreditované tripple A, tedy AAA ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tedy ta jistota je tam poměrně vysoká. Když už jsme u těch domácností, kdo kromě toho si bude moci nakoupit dluhopisy než jednotlivci?

Jan THOROVSKÝ, zástupce ředitele odboru státního dluhu a finančního majetku Ministerstva financí
--------------------
Jsou určené pro drobné investory, to znamená, že především cílíme na domácnosti, na občany České republiky, ale tento nástroj je otevřen všem občanům, to znamená, že není to pouze pro občany České republiky, ale v podstatě dá se říci, že pro občany celého světa. A také je určen neziskovým společnostem. Jedná se o Občanská sdružení, Nadace, Nadační fondy, Církevní společnosti a také společnosti zahraniční.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
A prosím ještě krátkou odpověď. Kolik počítáte, že by vám mohla ta pilotní emise vynést?

Jan THOROVSKÝ, zástupce ředitele odboru státního dluhu a finančního majetku Ministerstva financí
--------------------
Ministerstvo financí počítá s emisí kolem deseti miliard korun v tomto roce za všechny tři typy spořících dluhopisů.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Upřesňuje zástupce ředitele odboru státního dluhu a finančního majetku Ministerstva financí Jan Thorovský. Děkuji. Na shledanou.

Jan THOROVSKÝ, zástupce ředitele odboru státního dluhu a finančního majetku Ministerstva financí
--------------------
Taky děkuji. Na shledanou.

Doporučované

Nejčtenější