Novinky

2. září 2011

Obce budou moct vést své účty i nadále v komerčních bankách

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Lidové noviny
  • Miroslav Kalousek
  • Nepřesnosti
  • Reakce
  • Státní pokladna
  • Veřejný sektor

"Jojo? Stát rozdá miliardy a půjčí si je"
Lidové noviny | datum: 31.8.2011 | strana: 01 | rubrika: Titulní strana | autor: Vladimír Kaláb, Petr Švihel  

PRAHA Stát přišel na zvláštní způsob, jak rychle získat finance pro své potřeby. Rozdělí mezi obce peníze z daní a pak si je hned půjčí.

Aby nápad ministerstva financí – kdy peníze putují tam a zpět – hladce fungoval, musí si všechny obce založit účty u České národní banky. A jen na tyto účty – ne do komerčních bank jako dosud – bude stát ročně posílat 200 miliard z daní, které patří obcím a krajům.

To je obsah změny, kterou z podnětu ministerstva financí do projednávaného zákona o státní pokladně dodal šéf rozpočtového výboru sněmovny Pavel Suchánek (ODS). „Ministerstvo počítá s tím, že soustředěné prostředky bude možno využít ke krátkodobému financování výpůjčních potřeb,“ vysvětlil Jakub Haas z ministerstva financí.

Podle Suchánkova návrhu musí mít nově každá obec, každý kraj či vysoká škola zřízený daňový účet u ČNB. Bude jich sedm tisíc. „Chceme tak snížit náklady státu na obsluhu státního dluhu,“ uvedl poslanec Suchánek. Starostům obcí se nápad nelíbí. Na své komerční účty budou muset peníze z ČNB převádět a za to mají platit. A každý další stupeň na penězovodech nese i riziko zdržení. „Naprosto zbytečný další účet, jen náklady a náklady,“ zlobí se Antonín Schubert, starosta nejbohatší české obce Modravy. Nový návrh, který je ve sněmovně před schválením, přijal rozpočtový výbor bez konzultací s legislativní radou, s ministerstvy nebo svazy krajů, měst a obcí. Aktuální podobu návrhu nezná ani bankovní asociace. Zdržení přísunu peněz přes ČNB přitom může i pro komerční banky znamenat ztráty. „Účty obcí a krajů u nás představují desítky miliard korun,“ uvedla Klára Pačesová z České spořitelny. Suchánek i ministerstvo financí tvrdí, že peníze z ČNB budou moci obce volně převádět na své účty. V návrhu ale stojí, že peníze nesmějí být umístěny mimo účty podřízené státní pokladně. „Tento nápad nepodpořím,“ řekl už LN jiný poslanec ODS Michal Doktor. .......

Reakce ministra financí

„Samosprávu omezovat nehodlám“
Zdroj: Lidové noviny | 2.9.2011 | strana: 12 | rubrika: Horizont | autor: Miroslav Kalousek

Středeční LN přinesly poněkud zkreslenou informaci o povinnostech obcí vůči připravovanému systému Státní pokladny. Ve sloupku Lenky Zlámalové jsem se pak dočetl, že Kalousek nesmí starostům diktovat, kam si mají dávat obecní peníze. Nic takového ovšem dělat nehodlám.Smyslem ustanovení je zabránit tomu, aby prostředky státní pokladny, tak jak je definuje návrh novely zákona, byly vedeny na jiných účtech než na účtech v ČNB podřízených Státní pokladně. V případě obcí nedochází žádným způsobem k omezení disponibility s jejich prostředky. Pouze se stanovuje, že příjmy z dotací a finančních výpomocí od státu a z daňových výnosů musí v první fázi projít účty Státní pokladny vedenými u centrální banky. Pokud si potom obce chtějí převést peníze na své jiné účty u jiných bank, nic tomu nebude bránit, jelikož tyto účty nejsou v případě obcí Státní pokladně podřízeny.Jinými slovy, systém Státní pokladny nijak samosprávy neomezí. Naopak bude mít velký přínos pro řízení likvidity státu a přinese úspory a nižší náklady na řízení státního dluhu. Zkušenosti z jiných států, kde systém funguje, to dosvědčují.

Miroslav Kalousek, ministr financí

Doporučované

Nejčtenější