Novinky

19.srpna 2011

Jak to bylo s promíjením odvodů

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Lidé MF
  • Reakce
  • Daň
  • Veřejný sektor
  • Jakub Haas
  • Promíjení daní

Autor: Jakub Haas, oddělení Komunikace MF - (Odpověď na dopis čtenáře Ústeckého deníku).
Zdroj: Ústecký deník | datum: 19.8.2011 | rubrika: Servis / kultura | strana: 09


Rád bych zareagoval na článek Ladislava Mušky, který obsahuje spoustu nepřesných informací a mylných úsudků. V článku tvrdí, že „ministr financí odpustil 31 miliard, které budou chybět ve státní kase.“

Především se nejedná o promíjení daní, ale o promíjení odvodů při porušení rozpočtové kázně. Jedná se tedy typicky o dotace, kdy nebyly splněny všechny podmínky udělení, byť v drtivé většině jde o pochybení formální. Nastává striktní postih ze zákona, který mohlo ministerstvo financí zmírnit. Nyní již tuto možnost v kompetenci nemá. Uvádím pár konkrétních příkladů, ze kterých jasně vyplývá, že o žádnou ztrátu pro veřejné rozpočty nejde a „občané nic cálovat nemusí.“

Tak například jistý kraj poslal pravidelnou dotaci pro obecní školy ve výši několika stovek milionů o několik dní dříve, než bylo provedeno rozpočtové opatření. Podle zákona musel finanční úřad jen za toto formální pochybení vyměřit vrácení dotace i pokuty. Nebo jistá obec zpozdila o měsíc kvůli nepříznivému počasí, které prodlužovalo stavební akce, kolaudaci opravy náměstí, na kterou dostala dotaci ve výši několik desítek milionů korun. Opět musel finanční úřad nařídit vrácení dotaci a vyměřil pokutu. Co by tedy navrhoval pan Muška v těchto dvou případech? Nekompromisně trvat na vrácení dotace? Navrhoval by kvůli formálnímu pochybení, aby tisíce učitelů nedostaly platy, když prokazatelně nedošlo ke zneužití dotace a ztrátě pro daňové poplatníky, ale jejímu odeslání o pár dnů dříve? Samozřejmě že nikoli. Ministerstvo financí tedy vrácení dotace prominulo, přičemž podobných případů se ročně řeší stovky a tisíce.

Zmiňovaných 31 mld. Kč se netýká jen ministra financí Miroslava Kalouska, ale celého období 2006 - 2010, kdy se ve funkci vystřídali čtyři ministři včetně současného předsedy ČSSD Bohuslava Sobotky. Promíjení bylo v minulosti běžnou praxí a teprve Miroslav Kalousek se rozhodl přenést tuto agendu na daňovou správu. Stejně tak se vzdal pravomoci promíjet daně v individuálních případech. Připomeňme také, že v celkovém objemu poskytnutých dotací za uvedené období se promíjení týká jen zlomku částky v řádu promile. Jestliže pan Muška nemá přesné informace, není korektní na jejich základě vyvozovat jakékoli soudy. Pokud by se obrátil na oddělení Komunikace Ministerstva financí, rádi bychom mu tuto problematiku vysvětlili.


Jakub Haas,
odd.Komunikace Ministerstva financí

 

Doporučované

Nejčtenější