Novinky

11.srpna 2011

Ministerstvo financí odpovídá na dopis pana Václava V.

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Lidé MF
  • Reakce
  • Jablonecký deník
  • Daňová reforma
  • Veřejný sektor

Autor: Jakub Haas, Michal Žurovec, oddělení Komunikace MF - (Odpověď na otevřený dopis zveřejněný v několika regionálních denících).
Zdroj: Jablonecký deník | datum: 11.8.2011 | rubrika: U nás doma


Komunikace s úřady formou článku v regionálním deníku je poněkud nestandardní. Václav V. chce, aby ministr financí vyslyšel jeho zhruba tucet nápadů na zlepšení stavu veřejných financí. Doufáme, že autor nepohrdne odpovědí pracovníků tiskového oddělení.

Většina z jeho návrhů představuje drastické zvýšení daňové zátěže čehokoli. Pan V. například navrhuje okamžité zvýšení spotřební daně z tabákových výrobků o 40-80 Kč za krabičku cigaret. Znamenalo by to, že náklady na cigarety zakoupené v České republice by se oproti případným nákladům za stejné zboží u našich sousedů razantně zvýšily. V konečném důsledku by potom Česká republika, součást Schengenského prostoru a jednotného trhu EU, výrazně podpořila černý trh a zisky prominentů černé ekonomiky, aby pak při sestavování státního závěrečného účtu zjistila, že její daňové příjmy (vč. DPH a daně z příjmu), poklesly. I proto se MF k takto razantnímu zvýšení daňového zatížení nepřikloní, byť k mnohem mírnějšímu zvýšení spotřební daně z tabákových výrobků od roku 2012 přikročí.

To samé platí o návrhu zatížit tvrdý alkohol o 100 Kč/litr navíc. Pan Václav V. si evidentně odmítá připustit, že Česká republika není izolovaným ostrovem, ale otevřenou ekonomikou, zapojenou do mezinárodního obchodu a volného pohybu osob a každé rozhodnutí je nezbytně nutné posuzovat vždy s vědomím této zásadní skutečnosti. Ministerstvo také zásadně odmítá úvahu o 80% zdanění odměn vedoucích pracovníků, které by de facto vedlo k úplnému rozkladu motivačních systémů firem a znemožnilo by jim udržet si vysoce kvalifikované zaměstnance, podpořilo obcházení daňového systému a trestalo nadstandardní pracovní výkony. Dále nechápeme, co by veřejné rozpočty získaly zákazem odměn členům představenstva v soukromých podnicích. Zde by měl pan Václav své myšlenky upřesnit.

80% daň z příjmu loterijních společností se nachází v říši pohádek. V důsledku takto enormní daňové zátěže by provozovatelé neregistrovali společnosti v Čechách a na Moravě, ale v zahraničí. V konečném důsledku by u nás kvetl černý hazard odvodovou povinností zcela netknutý. Z částky asi 30 mld. ročně (rozdíl mezi vsazenými a vyplacenými částkami) by veřejné rozpočty nemusely mít paradoxně vůbec nic. Úsilí ministra financí o zdanění hazardu vyústilo v zakomponování potřebné úpravy do reformy přímých daní a odvodů, u které již skončilo meziresortní připomínkové řízení. Reálné je posílení veřejných rozpočtů v řádech jednotek miliard. MF by si velmi přálo, aby legislativní proces proběhl bez problémů a účinnost zdanění hazardu nastala již od 1. 1. 2012. Podobně MF dlouhodobě usiluje o to, aby obce měly možnost provozování hazardních her na svém území regulovat či přímo zakázat. Ministr financí proto již minulý rok předložil novelu herního zákona. Ministerstvo se v neposlední řadě musí ohradit proti některým autorovým nařčením, neboť i zde vítězila zavádějící zjednodušení nad základními fakty. Uveďme na pravou míru alespoň některá tvrzení. MF nehodlá novelou rozpočtového určení daní přidat 5 mld. obcím a městům, kde starostují členové vládních stran, protože podle novely RUD se na základě transparentních pravidel mají zvýšit příjmy všech obcí a měst v České republice s výjimkou čtyř největších. Polepší si tedy vesnice a města, kde je tisíce starostů nevládních stran.

MF upozornilo na nestandardní toky stamilionových částek mezi firmou ProMoPro a jejími partnery. Finanční analytický útvar MF dokázal tyto finanční toky rozkrýt a na základě jeho informací a požadavků byly finanční prostředky zablokovány na účtech v Rakousku. Případ pak předal orgánům činným v trestním řízení.

Budeme rádi, když naše odpověď poslouží k tomu, aby pan Václav V. alespoň částečně přehodnotil svůj postoj k ministru financí, protože jeho cílem je zlepšování hospodaření státu a nikoliv kroky proti státní ekonomice, jak ve svém dopise Václav V. tvrdí.

Jakub Haas, Michal Žurovec,
odd. Komunikace Ministerstva financí

Doporučované

Nejčtenější