Novinky

10. srpna 2011

Daňová reforma a jednotné inkasní místo

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • ČRo Rádio Česko
  • Daňová reforma
  • Ladislav Minčič
  • Lidé MF
  • Rozhovor
  • Veřejný sektor

Rozhovor s Ladislavem Minčičem, 1. náměstkem ministra financí.
Zdroj: ČRo Rádio Česko | 10.8.2011 | 14:08 | pořad: Rozhovor na aktuální téma


Ondřej HOUSKA, moderátor
--------------------
Jak jste už slyšeli ve zprávách, vláda o 14 dní odložila projednávání daňové reformy. Ta počítá se zrušením takzvané superhrubé mzdy a návratem k danění tradiční hrubé mzdy. Změnit by se měla i sazba. Namísto současných 15 procent by to mělo být 19 procent. Vláda chce zároveň zrušit řadu daňových výjimek. To se týká stravenek nebo režijních jízdenek. Naším hostem je teď první náměstek ministra financí Ladislav Minčič. Dobré odpoledne.

Ladislav MINČIČ, první náměstek ministra financí
--------------------
Dobré odpoledne vám i vašim posluchačům.

Ondřej HOUSKA, moderátor
--------------------
Pane náměstku, co je důvodem toho dnešního odkladu? Jsou to snad spory ve vládní koalici? Objevily se nějaké?

Ladislav MINČIČ, první náměstek ministra financí
--------------------
Já nejsem účastníkem nebo nezúčastnil jsem se dnešního jednání vlády, kde se projednával ...

Ondřej HOUSKA, moderátor
--------------------
Ale určitě máte z něj informace.

Ladislav MINČIČ, první náměstek ministra financí
--------------------
... ale mohu jaksi předpokládat, nebo tušit, že v souvislosti s návrhem zákona o změně zákonů souvisejících se zřízením jednoho inkasního místa byly diskutovány mnohé z těch problémů a připomínek, které zazněly i v mezirezortním připomínkovém řízení. Respektive námětů, které se ozývaly na jednání jednak na plenárním zasedání tripartity, jednak v pracovní skupině pro daně a pojištění, kterou jsem měl možnost jaksi řídit právě před týdnem. Kde byly zmíněny mnohé výhrady a mnohé výtky. To znamená, že ...

Ondřej HOUSKA, moderátor
--------------------
A můžete být konkrétnější, jaké výhrady, jaké výtky?

Ladislav MINČIČ, první náměstek ministra financí
--------------------
Výtky i výhrady se týkaly takřka, takřka každého jednotlivého ustanovení. Tím nemyslím, že by všechna připomínková místa atakovala všechna jednotlivá navrhovaná ustanovení nebo všechny jednotlivé změny, ale v podstatě takřka ke každému zásadnějšímu místu se našel někdo, komu se to nelíbí. Pochopitelně ...

Ondřej HOUSKA, moderátor
--------------------
A můžete dát konkrétní příklad?

Ladislav MINČIČ, první náměstek ministra financí
--------------------
No, v případě jakékoliv, řekněme, úlevy, jakéhokoliv osvobození, které se například navrhuje ke zrušení. Věcí souvis..., to je pochopitelné a legitimní, že ten, kdo je nějakým způsobem dotčen odebráním podobného privilegia, podobné úlevy, tak se pochopitelně ozve a prezentuje, pokud možno, nějaké, řekněme, důstojné argumenty ve prospěch zachování toho stávajícího ...

Ondřej HOUSKA, moderátor
--------------------
Rozumím, vy ...

Ladislav MINČIČ, první náměstek ministra financí
--------------------
... to je normální, to je běžné.

Ondřej HOUSKA, moderátor
--------------------
Ano, rozumím, vy samozřejmě jste tedy nebyl účastníkem dnešního jednání, ale sám jste řekl, že výhrady, výhrad je celá řada a myslíte si, že za 14 dní se už vláda dohodnout dokáže?

Ladislav MINČIČ, první náměstek ministra financí
--------------------
No, podívejte, já, ještě jednou. Na jednání jsem nebyl, předpokládám, že o celé řadě věcných momentů, předpokládám, ano, že byla nalezena nějaká zásadní shoda. Určitě asi má smysl projednat tento návrh zřejmě i na jednání velké tripartity, tedy na plenárním zasedání Rady hospodářské a sociální dohody. Neboť takové doporučení bylo zformulováno na tom předchozím červnovém zasedání, tak i příslušná pracovní skupina doporučila. Takže asi zřejmě ten čas bude využit i k dalším procedurám, které by mohly ...

Ondřej HOUSKA, moderátor
--------------------
Rozumím, rozumím. Teď pojďme ke konkrétnějšímu obsahu té navrhované reformy. Má se tedy zrušit danění z takzvané superhrubé mzdy a má se opět danit hrubá mzda. Změnit se má i sazba. Suma sumarum zaplatíme na daních více nebo méně? Pokud tyto změny projdou.

Ladislav MINČIČ, první náměstek ministra financí
--------------------
Ty změny jsou zhruba vcelku rozpočtově neutrální, možná trošičku, když se to všechno zesumarizuje, tak tam bude snížení daňových a pojistných příjmů veřejných rozpočtů v řádu jednotek, v řádu jednotek miliard korun. Ale já bych, pane redaktore, se chtěl ohradit vůči interpretaci, která v médiích nejenom dnes, ale v souvislosti s tímto balíčkem obecně i dříve zaznívala. Totiž jeho podstatou je právě vytvoření prostředí k fungování jednoho inkasního místa. Tedy toho systému, který by zjednodušil, zpřehlednil, usnadnil jednak správu daní a pojistného ze strany státu, a jednak zlehčil život celé řadě podnikatelů, zaměstnavatelů.

Ondřej HOUSKA, moderátor
--------------------
Ale sám jste řekl, že takřka o každém bodu tohoto návrhu panují velké pochybnosti některých zainteresovaných skupin, řekněme.

Ladislav MINČIČ, první náměstek ministra financí
--------------------
Ale to tak je. A to je jako v pořádku, to je normální. Poněvadž to svědčí o tom, že asi ministerstvo financí předložilo materiál, který přesně adresně tepe do těch bolavých míst. Tomu já rozumím, to se dalo očekávat a to je pochopitelné. Odebíráte-li někomu nějaká privilegia, pochopitelně se ozve. Bylo by bláhové očekávat, že nikoliv.

Ondřej HOUSKA, moderátor
--------------------
Říká první náměstek ministra financí Ladislav Minčič. Děkujeme a na slyšenou.

Ladislav MINČIČ, první náměstek ministra financí
--------------------
Na slyšenou.

Ondřej HOUSKA, moderátor
--------------------
A poslouchá nás také analytička Lidových novin Lenka Zlámalová, hezké odpoledne.

Lenka ZLÁMALOVÁ, analytička Lidových novin
--------------------
Dobrý den.

Ondřej HOUSKA, moderátor
--------------------
Slyšeli jsme, že vláda se zatím nedohodla. Projednávání bylo o 14 dní odloženo. Pan první náměstek Minčič říká, že panuje celá řada rozporů. Co tomu říkáte? Tato vládní koalice i přesto, že má velkou většinu v Poslanecké sněmovně, se nevyznačuje zrovna velkou mírou soudržnosti.

Lenka ZLÁMALOVÁ, analytička Lidových novin
--------------------
Tak ne, tady je potřeba na začátek říct, já jsem poslouchala ten rozhovor s panem náměstkem, což jste z něho za celou dobu nedostal. Že to je poměrně výrazná revoluce ve výběru, ve způsobu výběru daní. Nikoliv v jejich výši, ale ve způsobu výběru těch daní. A ta revoluce zároveň koncentruje moc do, na ministerstvo financí. Zatímco dneska sociální pojištění vybírá ministerstvo práce, nebo lépe řečeno Správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojištění vybírají zdravotní pojišťovny, které má jaksi v gesci ministr  zdravotnictví, tak teď se všechna ta moc soustředí pod jednoho ministra. A z daňové správy se stane velmi mocný úřad. V souvislosti s tím samozřejmě vláda uvažuje také o tom, jak rozložit tu moc, tu kontrolu moci nad tímhle úřadem. A já si myslím, že si posluchači vzpomenou, že v koaliční smlouvě, teda v tom dodatku ke koaliční smlouvě bylo  zároveň dohodnuto, že se stejně tak trošku změní řízení toho finančního analytického útvaru, který v současné době je pod ministerstvem financí a že de facto bude šéfa tohohle útvaru, stejně jako šéfa té nové daňové správy schvalovat vláda.

Ondřej HOUSKA, moderátor
--------------------
Čili podle vás tato, tento přesun moci, můžeme-li to tak říci, je tím hlavním důvodem, proč se zatím vláda nedohodla?

Lenka ZLÁMALOVÁ, analytička Lidových novin
--------------------
To není tím hlavním, je jedním z těch podstatných. Potom jsou tam samozřejmě další. V tom daňovém zákoně se ruší velká řada výjimek. Známé jsou ty oblíbené stravenky a Vít Bárta, myslím, že v pondělí krátce poté, co se vrátil ze své dovolené, řekl, že Věci veřejné budou bojovat za udržení stravenek. To je takový věčný evergreen. Stejně tak tam bude diskuse i o těch různých dalších odpočitatelných položkách, kde se samozřejmě dostává, dostávají do hry nejrůznější profesní lobby. V jejich zájmu ty výjimky jsou. A speciálně Věci veřejné si myslím, že budou pod tlakem řady těchhle skupin. Protože oni zase chtějí dokázat, na čem se budou profilovat. Takže toto je další z těch míst rozporů. No, a potom samozřejmě je tam debata o tom, nakolik se mají nebo nemají zvýšit nebo změnit trochu výpočet daní pro osoby samostatně výdělečně činné, protože ten zákon jim ještě dále ulevuje, jakože už dneska oni platí podstatně menší daně než zaměstnanci. Takže takhle bych definovala zhruba ty tři oblasti, ve kterých je spor. Ale já bych tady hned netepala vládu za to, že se nedokáže dohodnout, že tohle je další ukázka politického nějakého rozkladu. Já si myslím, že ten zákon je skutečně složitý, mění věci v řadě oblastí. A on trochu ministr Kalousek ho představil, jestli se nepletu, už kdysi v únoru nebo v březnu. A poté, jak se, jak se rozvířily ty jiná politická témata a jiné politické problémy, tak se o tom zase žádná velká politická diskuse nevedla. Mimochodem do toho spadá i třeba ta populární daň z hazardu. To má opravdu velký rozsah. Takže si myslím, že tady rozhodně 14 dní diskuse ještě neuškodí.

Ondřej HOUSKA, moderátor
--------------------
Ať už si o té reformě myslíme cokoliv, jestli je dobrá nebo špatná, není ale problém v tom, že se u nás daně mění příliš často? Vždyť ona superhrubá mzda byla zavedena teprve v minulém volebním období. A kde je jistota, že příští vláda to zase celé nezmění?

Lenka ZLÁMALOVÁ, analytička Lidových novin
--------------------
Ale tak jedna věc je, jedna věc je superhrubá mzda. To samozřejmě působí až trochu komicky, když ...

Ondřej HOUSKA, moderátor
--------------------
Ale i sazba by se měla změnit.

Lenka ZLÁMALOVÁ, analytička Lidových novin
--------------------
Ano. Když Miroslav Kalousek, který vítězoslavně v roce 2007, jestli se nepletu, tu superhrubou mzdu prosadil, teďka ji zase svým způsobem demontuje, to samozřejmě může působit trochu jako Kocourkov. Na druhé straně nemáte větší politikum než jsou daně. A koneckonců čím by si politici podle toho, jak se mění politické reprezentace, měli zabývat? Sazba, změna sazby daně není problém. Pro podnikatele a vůbec pro tu ekonomiku je mnohem horší, když se zcela zásadně předělává ten systém. To znamená, když se mění takové ty technicko-provozní zákony. Protože to se potom stává pro ně strašně složité a nevyzpytatelné. Co víc by mělo být obsahem politiky než daně?

Ondřej HOUSKA, moderátor
--------------------
Hm. Lenka Zlámalová, analytička Lidových novin. Díky a na slyšenou.

Lenka ZLÁMALOVÁ, analytička Lidových novin
--------------------
Na slyšenou, hezký den.

Doporučované

Nejčtenější