Novinky

4. srpna 2011

Ministerstvo financí k aktivitám senátorky Aleny Dernerové

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Nepřesnosti
  • Reakce
  • Aktuálně.cz
  • Alena Dernerová
  • Eurofondy
  • Brusel
  • Veřejný sektor
  • Zahraniční sektor

„Senátorka vyzvala Brusel, ať udělá razii v Česku“
Aktuálně.cz | 2.8.2011 | rubrika: Domácí politka | autor: Petr Holub

… Dernerová zvolená za hnutí Severočeši.cz napsala do Bruselu, že by měl v České republice podniknout kontrolní razii na projekty, jež byly zahájeny po roce 2007 a zaplaceny z evropských miliard… píše, že české úřady neumějí zajistit, aby se evropské dotace ve výši 750 miliard využily efektivně… Na stížnosti nereagovali ani náměstci ministra financí Jan Gregor a Václav Štraser, ani jejich kolega z resortu místního rozvoje Daniel Braun…

Reakce MF:

Ministerstvo financí jedná pravidelně s nynější senátorkou Dernerovou již od roku 2009 (jednání na MF i Kontrolním výboru PS Parlamentu ČR – naposledy 25.5.2011), žádnou písemnou stížnost od senátorky Dernerové, na kterou by bylo nutno rovněž písemně odpovídat, MF neobdrželo.

Pro úplnost uvádíme, že na základě podnětu senátorky Denernerové a vyhodnocení situace Auditní orgán Ministerstva financí zajistil vykonání dvou auditů u ROP Severozápad, jejichž výsledkem bylo podání trestního oznámení.

Auditní orgán je v  kontaktu, jak již bylo uvedeno, s Kontrolním výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, jemuž pravidelně podává zprávy v dané záležitosti. Další zpráva mu má být podána do konce srpna t.r.

Pokud se jedná o přehodnocení všech smluv na všech projektech, předmětná záležitost je v řešení, žádná varianta ještě nebyla definitivně přijata. Stále ještě existuje varianta, že bude přehodnoceno 100%, avšak s ohledem na termín stanovený Evropskou komisí a disponibilní lidské zdroje se zvažuje i varianta 25% vzorku. U přehodnocení se předpokládá, že bude provedeno v zájmu objektivity a transparentnosti v režii Auditního orgánu. Z těchto důvodů se ještě jedná s Komisí.

Doporučované

Nejčtenější