Novinky

28. července 2011

Chceme snížit paušály, ne zvýšit daně

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministr financí
  • Rozhovor
  • Miroslav Kalousek
  • Lidové noviny
  • Daň z příjmů
  • Daňová reforma
  • Veřejný sektor

Rozhovor s Miroslavem Kalouskem, ministrem financí.
Zdroj: Lidové noviny | 28.7.2011 | rubrika: Rozhovor | strana: 12 | autor: František Bouc


Výdajové paušály, které snižují daňový základ podnikatelů, je nezbytné snížit, říká ministr financí Miroslav Kalousek. Spekulace o zavedení jednotné sazby paušálů ale odmítá. „Můj návrh, který předložím do diskuse, je snížit výdajové paušály na 20, 40 a 50 procent. Druhý model je 30 a 50 procent nebo 25 a 50 procent,“ říká ministr.

* LN V souvislosti s chystanou novelou zákona o daních z příjmů se v současnosti hodně spekuluje o chystaných změnách ve výdajových paušálech, které se dotknou zhruba milionu podnikatelů. Podle informací Lidových novin se dokonce uvažuje i o jednotné 20procentní sazbě?

Informace o 20 procentech je extrémní názor, i když na ministerstvu skutečně zazněl. Rozhodně takový názor nebudu prezentovat coby ministr financí.

* LN Snížení výdajových paušálů ale podporujete i vy. Jak velké snížení plánujete?

Můj návrh, který předložím do diskuse, je snížit výdajové paušály na 20, 40 a 50 procent. 20 procent pro OSVČ, kteří se živí mozkem, počítačem a tužkou, 40 procent pro řemeslníky, jako jsou například instalatéři nebo malíři pokojů, a 50 procent pro živnostníky v zemědělství a prvovýrobě. Druhý model je 30 a 50 procent nebo 25 a 50 procent. Můžeme mít tři pásma nebo dvě pásma, to je věcí dohody. Zhruba na těchto hranicích bych rád zahájil diskusi.

* LN Jak jste dospěl právě k těmto sazbám?

V těchto hladinách lze předpokládat, že daný paušál plní svoji roli, tedy že se jedná o vyšší komfort, a ne o vyšší odpis, než jsou skutečné náklady. Výše paušálů, které mohou OSVČ dnes uplatnit, je v porovnání s ostatními zeměmi v Česku naprosto ojedinělá. Smysl paušálu není nižší daňová zátěž, smysl má být komfort při zpracování daňového přiznání a při vedení účetnictví. Ten, kdo nechce přesně vyúčtovávat náklady, si může uplatnit paušál. Ten by ale neměl nikdy převyšovat skutečné náklady. Naopak by měl být spíše nižší než skutečné náklady, protože za komfort by si poplatník měl trochu připlatit. U nás se to dostalo do opačné pozice. Uplatnění paušálu umožňuje daleko větší odpis ze základu daně, než by umožňovaly skutečné náklady. Ato v podstatě ve všech kategoriích. To je absurdní situace, která vede k minusovému inkasu daně. Abychom zaváděli do bilance veřejných rozpočtů nový dotační titul „Podpora daňových přiznání živnostníků“, je něco, co bychom opravdu neměli dopustit.

* LN Výdajové paušály v současné výši jsou platné od roku 2005. Záporné inkaso daní z příjmů je ale fenoménem až poslední doby. Jsou na vině jen paušály?

Samozřejmě že ne. Na vině je více faktorů. V případě OSVČ jsou hlavní důvody ztráty, které podnikatelé v době krize utrpěli a které byly velké. V daňovém přiznání je lze uplatnit ještě ve třech následujících letech. Druhým faktorem jsou skutečně nadměrně vysoké paušály. U daní z příjmu právnických osob jsou důvodem nižšího inkasa ztráty firem z minulých období a také zrychlené odpisy. Ty umožnila vláda i sněmovna coby protikrizové opatření. Solventní investory přiměla k vyšší investiční aktivitě, než jsme předpokládali. Z hlediska ekonomiky a HDP to bylo dobře, ale na daňové inkaso to má negativní dopad.

* LN Nepotvrzuje to tvrzení opozice, že současná efektivní míra zdanění podnikatelsko-firemního sektoru je nízká?

Neřekl bych, že je nízká. Co se týče přímých daní, musíme se snažit tlačit je co nejníže a daňovou zátěž přesunovat do spotřeby. Opozice nechce zdaňovat spotřebu a namísto toho by ráda trestala tvůrčí činnost. V tom se budeme vždy ideologicky lišit. Z hlediska přímého zdanění a jeho dopadů na konkurenceschopnost pořád kulháme za Německem. U sociálního pojištění, což je největší přímá odvodová položka, máme strop na čtyřnásobku, zatímco Němci ho mají jen na 2,5násobku. To značí, že my nemáme nízké zdanění. Struktura našeho zdanění ale není šťastná. Zejména u paušálů pro živnostníky jsme ustřelili mimo reálný život a běžnou praxi aplikovanou v euroatlantickém prostoru.

* LN I vy jste ale zachování paušálů podporoval...

Jsem jednoznačně pro paušály pro živnostníky. Trvám ale na tom, že paušály nesmějí umožňovat odepisovat si více, než jsou skutečné náklady. Nechci nic jiného, než vést ideologicky nepředpojatou věcnou diskusi o tom, jaké jsou v jednotlivých kategoriích skutečné náklady a jaké paušály by to zhruba kopírovaly. Rozhodně se ale nebude jednat o sjednocení paušálů na 20 procentech. To je absolutní blbost.

* LN Zavrhujete plošnou sazbu výdajových paušálů. Na druhou stranu jste v minulosti několikrát opakoval, že v zájmu transparentního daňového systému je snem ministra financí mít co nejvíce jednotných sazeb. Je principiálně špatně uvažovat i o plošné sazbě pro výdajové paušály?

Principiálně špatně to není. Jde o nějakou dohodu.

* LN O kolik by se zvýšilo inkaso daní v případě, že byste snížili výdajové paušály?

Primární dopad tohoto opatření není záchrana veřejných rozpočtů. Jde o dodržení principu, že použití paušálu nesmí být výhodnější než uplatnění skutečných nákladů.

* LN Proč tedy ale dané paušály platí již šest let a začaly vadit až teď?

Některým z nás vadí pořád. Nicméně se jednalo o ideologickou loď jedné docela velké politické strany.

* LN Zástupci podnikatelů tvrdí, že reálné náklady řemeslníků jsou vyšší než stávající paušály. Za předpokladu, že se paušály ještě sníží, by mohlo s reálnými výdaji začít kalkulovat ještě více řemeslníků, a inkaso daně by tak ještě kleslo...

Není možné posuzovat nové sazby výdajových paušálů bez ohledu na celkové změny systému, které navrhujeme v rámci novely o daních z příjmů. V té navrhujeme úplně novou konstrukci sjednoceného daňového základu a sjednocených sazeb. Hrubý příjem má být zdaněn 19procentní sazbou, 6,5 procenta má být sociální pojištění a 6,5 procenta má představovat zdravotní pojištění. Nelze porovnávat paušály v budoucím systému s paušály v současném systému. Je nezbytné porovnávat současný systém s budoucím systémem. Jinak bychom porovnávali neporovnatelné.

* LN Snižování výdajových paušálů může navýšit efektivní míru zdanění některých podnikatelů. Neobáváte se, že to může vyústit v posílení daňových úniků?

Diskuse o výdajových paušálech není diskuse o zvýšení daňové zátěže. Je to diskuse o tom, zdali paušály kopírují reálné náklady. Nic víc.

* LN Ano. Ale sám jste připustil, že výdajové paušály dnes mnohým slouží i ke snížení daňové povinnosti. Nebudou-li si moci někteří lidé snížit daně prostřednictvím paušálů, mohou se uchýlit k nepřiznání některých příjmů...

Ti, co toho jsou schopni a nebojí se toho, to dělají už teď. Pevně věřím, že budou i potrestáni. Je ale nezbytné si uvědomit, že v prvním pololetí daňoví poplatníci dotovali podnikatele. To je nepřípustné. To je možná ještě horší než šedá ekonomika.

* LN Na druhé straně české daňové prostředí považuje mnoho firem za nevýhodné již nyní, a i proto přesouvají svoje sídla do zahraničí. Nemůže postupné stěhování sídel firem z Česka do zahraničí ohrozit další výběr daní?

Za předpokladu daňové a fiskální politiky současné vlády ne. Nicméně kdyby byla realizována všechna přání sociální demokracie a Věcí veřejných, tak bude do zahraničí odcházet ještě mnohem více firem.

* LN Opozice ale obecně vyšší zdanění bohatých žádá...

Nejsou bohatí a chudí. Jsou skupiny vysokopříjmové a také nízkopříjmové. Ten, kdo má oficiální příjem 15 tisíc korun měsíčně a k tomu čtyři chaty a pět aut, tak není chudý. A ten, kdo má 90 tisíc měsíčně, splácí hypotéku a bydlí v jednom bytě, tak není bohatý. Společnost se dělí na dvě skupiny. Ty, kteří přispívají do veřejných rozpočtů, a ty, kteří z nich čerpají. Když ty, kteří do nich přispívají, znechutíme, tak oni odejdou. A pak tady zůstanou jen ti, kteří budou chtít čerpat, ale nebudou mít od koho. A to je politika sociální demokracie.

Doporučované

Nejčtenější