Novinky

07. července 2011

Rozhovor s ministrem financí k aktuálnímu vývoji kauzy ProMoPro

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministr financí
  • Kauza PROMOPRO
  • Rozhovor
  • Právo
  • Miroslav Kalousek

Rozhovor s Miroslavem Kalouskem, ministrem financí.
Zdroj: Právo | 7.7.2011 | Zpravodajství | strana: 2 | autor: Marie Königová


Nevěřím, že Nečas řekl úmyslně pitomost


* Jste obviňován ze spoluzodpovědnosti s Alexandrem Vondrou za ztrátu půl miliardy korun v kauze Promopro, protože jste jako ministr financí spolu s ním předkládal do vlády žádost o navýšení prostředků. Cítíte svou část viny?

Když jsem to slyšel, musel jsem se smát. Kdyby to byla pravda, tak bych musel mít odpovědnost za jakékoli neefektivní hospodaření v jakékoli kapitole státního rozpočtu. Protože ministr financí navrhuje finanční prostředky ve vládě pro všechny resorty, tedy i pro dopravu, školství a pro cokoli. Ale za to, že s těmi prostředky bude nakládáno s péčí řádného hospodáře a za to, že jich nebylo požadováno víc, než bylo potřeba na definovaný účel, za to zodpovídá příslušný ministr. To není můj výklad, můj názor. To je zákon. Tak to definuje již dvacet let zákon, nikdy to jinak nebylo a nebude. Nepamatuji se, že by při problémech jakéhokoli ministra někoho napadlo, že za ně může také ministr financí. Každý máme svoji ústavní pravomoc. A přesně podle této ústavní pravomoci na žádost místopředsedy vlády pro evropské záležitosti mu vláda schválila navýšení prostředků.

* A vaše úloha?

Já jsem vládě garantoval, že to navýšení prostředků je ve vládní rozpočtové rezervě. Ale záruky za to, že bude s těmi prostředky nakládáno efektivně, měl on. Stejně jako jiný ministr, který prostřednictvím ministra financí chce po vládě peníze.

* Polínko si přiložil i premiér Petr Nečas, podle kterého bylo právě vaše stanovisko směrodatné pro ostatní členy vlády, kteří se na organizaci předsednictví přímo nepodíleli, při rozhodování, zda peníze Vondrovi přiklepnou. Budete po něm chtít vysvětlení, jak to myslel?

Jsem hluboce přesvědčen, že pondělní reportáž v ČT zamlčela řadu argumentů, které jsme jednoznačně řekli já i tiskový mluvčí a že byl takto účelově posunut i pan premiér. Protože pan premiér nepochybně zná pravomoci a odpovědnost vyplývající ze zákona o rozpočtových pravidlech a pan premiér nepochybně ví, že ministr financí se nijak na organizaci českého předsednictví nepodílel či se podílel stejně jako ministr práce a sociálních věcí nebo jiný ministr. A protože pan premiér toto ví, tak ho přece nebudu podezírat z toho, že úmyslně říká úplnou pitomost.

* Takže to nebude jedním z témat K 9?

Ne. Neumím si vůbec představit, že by premiér úmyslně říkal pitomost a jsem přesvědčen, že byl účelově posunut.

* Vy celou dobu tvrdíte, že jde o problém ODS, tak ať si případ vyřeší sama. Nemůže to být zárodek koaličního pnutí?

Nevím, proč by to mělo být zdrojem koaličního napětí. Je to kauza ODS, ať si ji vyřeší ODS. Proč by mělo bublat koaliční pnutí jen pro to, že si někdo neumí přečíst zákon? Politickou odpovědnost a personální odpovědnost z ní plynoucí nese příslušná politická strana a předseda vlády. My jsme už jasně řekli, že tu věc před veřejností hájit neumíme, že si to musí hájit sami a nevidíme důvod, proč z toho dělat koaliční problém. Toto je stoprocentní odpovědnost ODS, ministra Vondry a premiéra Nečase.

* Nebylo vám, s pověstí Strýčka Skrblíka, divné, že zakázka, která neměla přesáhnout 85 miliónů korun, nabobtnala na 525 miliónů a možná i více?

Místopředseda Vondra také nežádal ty peníze na smlouvu s Promoprem. On žádal navýšení rozpočtu vzhledem k počtu akcí. Ani ministr financí, ani nikdo jiný z vlády nemá povinnost ani odpovědnost kontrolovat smlouvy, to je ústavní pravomoc onoho místopředsedy vlády.

* To nebylo první předsednictví EU. Jak se celá akce plánovala, když bylo jen na tuto část potřeba šestkrát více peněz?

Tenkrát mi to nepřišlo, protože to bylo poprvé, kdy ČR předsedala EU a zřídila pro tuto záležitost místopředsedu vlády, což byl někdo, kdo stál hierarchicky nade mnou. Jeho úkolem bylo tyto věci garantovat. On žádné jiné povinnosti než evropské předsednictví a jeho rozpočet neměl. Tady nebyl důvod nespoléhat se na jeho ústavní pravomoc.

* Audit odhalil, že smlouvy byly tak špatné, že vyvedení peněz umožňovaly. Byla to podle vás neschopnost vládních úředníků a právníků, nebo to mohl být záměr?

Omlouvám se, ale o tom mně nepřísluší spekulovat. Finančně analytický útvar ministerstva financí tuto věc precizně vyšetřil. Dokonce ve spolupráci se svými zahraničními partnery tyto prostředky dokázal zajistit ve prospěch České republiky. Příslušnou trestně právní odpovědnost musí zvážit orgány činné v trestním řízení. Do toho ministerstvu financí nic není. Sem patří i úvaha do jaké míry tam mohlo jít o úmysl. O politické odpovědnosti nemůže být pochyb.

* Kdo měl tedy kontrolovat, jak se nakládá s penězi na předsednictví?

Ten rozpočet byl rozpočtem sekce pro evropské záležitosti, která měla v čele místopředsedu vlády, který byl zřízen výlučně za tímto účelem. Smlouva s Promopro představovala tři čtvrtiny jeho celého rozpočtu. Nad příslušným ministrem je pak NKÚ a nad celou vládou je kontrolní pravomoc Poslanecké sněmovny. Ministr financí nemá žádnou speciální šmírovací kompetenci: ukaž mi smlouvy, jestli ti na ně můžu nebo nemůžu přidat. Stejným způsobem, jako pan ministr Vondra za tuto kapitolu, já odpovídám plně politicky za čtyři jiné kapitoly. Nemohu ale nést odpovědnost za kapitoly dopravy, školství, evropských záležitostí… A fascinuje mě, že to vůbec musím někomu vysvětlovat. Dvacet let to všichni chápali a celou dobu nikoho nenapadlo, že by za bordel ministra dopravy – ať mi pan ministr promine – odpovídal ministr financí.

 

Doporučované

Nejčtenější