Novinky

Daňové reformě jasná vize nechybí

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Lidé MF
  • Lidové noviny
  • Daňová reforma
  • Článek
  • Ladislav Minčič
  • Veřejný sektor

Autor: Ladislav Minčič, I. náměstek ministra financí.
Zdroj: Lidové noviny | 30.06.2011 | str. 11 | rubrika: Diskuse


POLEMIKA

Analytik Petr Frisch vyjádřil v rozhovoru pro Lidové noviny názor, že daňové reformě chybí jasná vize. Také tvrdí, že teprve na základě detailů se odvozuje cíl (Reformě daní chybí jasná vize, LN 28. 6.). Nic takového není pravda.

Hlavní cíl reformy popsal ministr financí Miroslav Kalousek již v roce 2008 a nová vláda v tomto úsilí pokračuje. V březnu tohoto roku byly na tiskové konferenci na ministerstvu financí detailně prezentovány cíle a základní kroky chystané reformy přímých daní. Hlavním záměrem je snížení administrativních nákladů státu i daňových poplatníků. Toho dosáhneme výrazným zjednodušením a zprůhledněním daňového systému. Výsledkem bude zřízení jednoho inkasního místa pro výběr daní a pojistného. Cesta k jednomu inkasnímu místu zahrnuje nový daňový řád, účinný již od letošního roku, reorganizaci daňové správy (návrh příslušného zákona vláda finalizuje) a sjednocení základu daně z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění. Právě toto sjednocení je podstatou balíčku novel zákonů, k němuž se vyjádřil analytik Petr Frisch. Balíček harmonizuje základy zaměstnanců a OSVČ včetně sazeb na různé odvody. Hodnocení Petra Frische bohužel působí dojmem, jako kdyby si prostudoval pouze několik izolovaných opatření a opomněl se dívat na reformu v celkovém kontextu.

Odstraní se desítky výjimek Analytikem kritizovaný balíček vede také k odstranění několika desítek nesystémových výjimek. Typickým příkladem je daňové zvýhodnění zaměstnaneckých benefitů. Petr Frisch nepřesně uvádí, že sociální výpomoc zaměstnavatele zaměstnanci třeba při živelních pohromách se bude nově zdaňovat daní z úhrnu mezd. Nic takového není pravdivé, tuto výjimku právě ze sociálních důvodů ponecháváme. V souvislosti s kritikou časového údaje zmíněného v rozhovoru si dovolím poznamenat, že společný návrh ministerstva financí, ministerstva práce a sociálních věcí a ministerstva zdravotnictví byl na přelomu května a června rozeslán kompetentním adresátům.

Abych tedy shrnul výše uvedené, daňová reforma má jasnou vizi a směřuje ke vzniku jednoduššího a transparentnějšího systému, který nebude stát ani poplatníky zbytečně zatěžovat nadměrnými administrativními náklady.

Ladislav Minčič

Doporučované

Nejčtenější