Novinky

Účty neskládám nikomu

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Lidé MF
  • Milan Cícer
  • Veřejný sektor
  • Rozhovor
  • Týden
  • Finanční analytický úřad

Zdroj: Týden | 30.5.2011 | rubrika: Rozhovor týdne | strana: 26 | autor: Eva Pospíšilová, Jiří Zatloukal


KALOUSKŮV CIFRŠPION

Jeho lidé si mohou od bank vyžádat velmi citlivé informace. Vidí, odkud a kam tečou miliony. Přesto se šéf FAÚ, tedy Finančního analytického útvaru ministerstva financí, MILAN CÍCER dušuje: Odhaluji nepravosti, zachraňuji státu peníze, ale nikomu nesloužím. Prý ani ministru Miroslavu Kalouskovi, který si ho vybral.

* Diskutuje se o možnosti vyvést FAÚ z moci ministra financí. Spadat by měl přímo pod vládu. Není to důsledek kauzy ProMoPro?

Nemohu a s ohledem na nedostatek informací to ani neumím posoudit. Z mého pohledu není podstatné, kdo bude jmenovat či odvolávat ředitele či kde bude úřad ve strukturách státní správy umístěn. Podstatné je, aby se nezměnily jeho pravomoci.

* Neposloužili jste politickému boji? Proč FAÚ vůbec informace z kauzy ProMoPro ministru financí poskytl OE a ten pak s nimi zaútočil na vládního kolegu Alexandra Vondru?

Absolutně odmítám, že FAÚ je, případně by mohl být zneužit k jakémukoli politickému boji. A nezlobte se, ale důvody, které vedly k poskytnutí informací, nechci nijak komentovat. Vnímám to již jako dávno uzavřenou záležitost.

* Kauza ProMoPro vás hodně "proslavila". Jakým způsobem se dotkla fungování vašeho útvaru?

Mediální kampaň FAÚ spíše uškodila.

* V čem?

Pracovníci FAÚ zpracovávají spoustu důležitých záležitostí, které končí i podáním trestního oznámení. Třeba teď nedávno jsme dávali jedno, v němž jsme vyčíslovali škodu blížící se jedné miliardě korun.

* O co šlo?

Detaily prozradit nemůžu, nicméně šlo o daňové úniky. Náš útvar se ale nezajímá jen o aktuální transakce. Šetříme také případy historicky zpátky, kdy třeba ve vztahu k šetřenému případu zadokumentujeme řetězec firem, které v rámci obchodování s tou či onou komoditou točily finanční prostředky, a ve finále zůstal daňový únik blížící se miliardě korun. Není to tedy námi fakticky zajištěná miliarda. Teď se tím zabývají orgány činné v trestním řízení.

* Máte přezdívku "Kalouskovi tajní". Někteří lidé říkají, že pracujete na jeho popud. Jaké vztahy máte s Miroslavem Kalouskem?

Vážím si ho jako člověka, který mi nabídl tuto pracovní pozici.

* To si vás vybral úplně náhodou?

To nevím. To je spíš dotaz na něj. V době, kdy mně nabídl toto místo, jsem ho viděl podruhé v životě.

* Údajně si vás vybral proto, že jste jako náměstek protikorupční policie stál za zastavením vyšetřování případu praní špinavých peněz firmou Zenit Richarda Hávy, blízkého přítele Miroslava Kalouska. Je to tak?

To určitě ne. Když jsem dělal náměstka na protikorupční policii, spadala pode mě činnost tří set, možná tří set padesáti lidí, a těch kauz tam byly stovky. A já si neumím představit, že bych z pozice náměstka pro trestní řízení ovlivňoval vývoj v té či oné kauze. Navíc na tuto nabídku jsem kývl až poté, co jsem se seznámil s činností FAÚ.

* Zasahuje vám Miroslav Kalousek nějak do vaší práce?

Naopak. Vážím si volnosti, kterou FAÚ má. Nikomu nemusíme nic dokladovat - a asi bych si to ani neuměl představit. Nemusíme nikde hlásit, co děláme, na kom děláme, co budeme dělat dál, na co se budeme zaměřovat.

* Ministr se o vaši práci nezajímá?

Jak jsem říkal, máme absolutní volnost.

* Neptá se, jak to vypadá s tím či oním případem? Nebo na čem děláte?

Ne. A neumím si představit, že by se mě pan ministr zeptal na to, co děláme, případně že by mi řekl: Zaměřte se na to či ono.

* Předpokládám ale, že když se vás na daný případ dotáže policie, tak jí odpovíte.

Ano, policie se nás dotazuje, jestli děláme na tom či onom. Ale i jí můžeme odpovědět pouze v případě, pokud koná řízení ve stavu podezření z trestného činu praní špinavých peněz. Jinak ne.

* Ministr je za svůj resort odpovědný. Přece mu jako jedna z jeho složek musíte v konečné fázi říci, jaké máte výsledky.

Pro ministra financí zpracovávám jednou za rok výroční zprávu, která je posléze vyvěšena i na webových stránkách.

* Takže si nikdy kvůli ničemu ani nezavoláte...

Není to tak, že bychom si v životě nezavolali. Ale je to jen v případech, kdy se potřebujeme domluvit s ním nebo jeho tiskovým oddělením na nějaké odpovědi. Jinak já jsem členem porady vedení, tak mám možnost ministra jednou za čas vidět.

* Nebojíte se, že s odchodem ministra Kalouska skončíte i vy?

Už jednou jsem zažil odchod ministra Kalouska a nebál jsem se toho, že by mě nový ministr (tehdy Eduard Janota, pozn. red.) odvolal. Respektive mi to nepřísluší řešit, je to v kompetenci ministra. Svoji práci dělám jako úředník bez ohledu na to, jakou politickou příslušnost má můj nadřízený.

* Kolik času trávíte v práci?

Někdy přijdu do práce v sedm ráno a někdy odcházím kolem osmé večer. Je to různé.

* A jací lidé pod vámi pracují?

Pokud tady mají pracovat lidé, kteří mají odhalovat případy, jež souvisí s praním špinavých peněz a daňovou trestnou činností, měli by mít potřebnou zkušenost. Byť třeba nabytou v rámci činnosti u policie.

* Vy sám jste působil na protikorupčním útvaru. Proč jste odešel? Bylo to z důvodu, že jste nedostal bezpečnostní prověrku?

S bezpečnostní prověrkou jsem nikdy neměl problém. V současné době jsem prověřen na jeden z nejvyšších stupňů utajení. Ke svému odchodu bych se ale nechtěl vracet. Těch důvodů bylo víc. Nicméně pár měsíců poté, co jsem odešel, jsem od ministra Kalouska dostal tuto nabídku. Dopodrobna jsem se seznámil se zákonem o praní špinavých peněz a musím říci, že mě velice překvapil rozsah možností, které FAÚ má.

* Například?

Jsme schopni dostat se k některým informacím daleko rychleji než policie. Pokud třeba zjistíme podezřelé transakce, tak ráno se dotážeme banky a odpoledne už ty informace kompletně máme. Policie musí žádat státního zástupce, což nějakou dobu trvá.

* Můžete se pochlubit nějakým případem z poslední doby?

Pro představu možná jeden, který jsme řešili v rámci spolupráce se zahraničními partnery v posledních dnech. Český občan zjednodušeně řečeno naletěl na určitou nabídku a poslal na Kypr částku řádově se blížící stu tisícům dolarů (zhruba 1,75 milionu korun, pozn. red.). Nás pak kontaktovala kyperská strana a my jsme během jednoho dvou dnů zjistili, že tady opravdu je poškozený český občan a že to šetří česká policie.

* Byly dotyčnému peníze vráceny?

Na základě námi zaslaných informací kyperská jednotka prostředky zmrazila. Teď probíhá řízení o dalším postupu.

* Na základě čeho začínáte šetřit případ?

Šetřit začínáme v momentě, kdy nám je doručeno oznámení o podezřelém obchodu. Těch oznámení je asi dva tisíce ročně. V devadesáti procentech jde o oznámení, která dostáváme z bankovního sektoru.

* Co je pro banky podezřelou transakcí?

Třeba když klient provádí výběry nebo převody na jiné účty bezprostředně po hotovostních vkladech. Nebo když během jednoho dne nebo ve dnech bezprostředně následujících uskuteční klient nápadně více peněžních operací, než je pro něj obvyklé.

* Tedy náhlý pohyb větší částky?

Ano. Když je větší pohyb a je tam třeba nesoulad s historií klienta. Šedesát až sedmdesát procent objemu podávaných oznámení o podezřelých obchodech se týká právě transakcí provedených v minulosti.

* Jak daleko do minulosti můžete jít?

Skartační lhůta je deset let, ale jen u ukončených obchodů. Takže troufnu si tvrdit, že historicky můžeme jít kamkoli.

* O jaké informace žádáte?

O všechno. Chceme znát veškeré informace, které jsou na tu či onu osobu, ten či onen subjekt evidovány.

* To jste tedy skutečně mocný muž

To si nemyslím.

* Ale vaše pravomoci nikdo jiný nemá.

Ty pravomoci má přece FAÚ od roku 1996. V roce 2008 byla sice nějaká změna zákona, ale pravomoci se zásadním způsobem neměnily.

* Rozsáhlé pravomoci, citlivé informace... Musíte být zajímavý pro spoustu podnikatelů a politiků.

Neregistroval jsem ani jeden případ, kdy by mi ten či onen politik nebo nějaký významný představitel podnikatelské sféry volal, žádal o schůzku, chtěl získat informace. Neumím si to ani představit.

* A kdyby takový případ nastal?

Pak bych samozřejmě na nic takového nereagoval.

***

Milan Cícer (38) Absolvent plzeňské právnické fakulty původně působil v policejních řadách, a to od roku 1991. Zprvu na tzv. základních útvarech jako řadový příslušník, v roce 1996 se stal vyšetřovatelem, od roku 2004 se zabýval odhalováním finanční kriminality. V roce 2008 se stal zástupcem ředitele elitního protikorupčního útvaru. Před dvěma lety přešel pod křídla ministerstva financí, kde šéfuje Finančnímu analytickému útvaru.

Když se řekne FAÚ

Stěžejním cílem Finančního analytického útvaru Ministerstva financí ČR je prověřovat podezřelé transakce, které naznačují, že by mohlo jít o praní špinavých peněz či dokonce financování terorismu. Jde většinou o oznámení, která podávají banky, kampeličky, spořitelny, pojišťovny, směnárny, obchodníci s nemovitostmi, ale například i advokáti či notáři, kteří všichni mají povinnost na podezřelé transakce upozorňovat. Podat oznámení však může každý občan ČR. FAÚ je součástí celosvětové sítě "finančních zpravodajských jednotek", rovněž zastupuje Českou republiku v řadě mezinárodních institucí. Zaměstnává asi čtyři desítky lidí. V roce 2008 podal FAÚ celkem 78 trestních oznámení, o rok později 191, loni 296. Za první čtyři měsíce tohoto roku jich bylo 77. Informace postupuje také celní a daňové správě (v roce 2008 to bylo 135 podnětů, rok nato 182, loni přes 600 a za první čtyři měsíce letošního roku přes čtyři stovky).

Doporučované

Nejčtenější