Novinky

Vláda má dnes rozhodnout v konečné verzi o zvýšení DPH

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • ČRo 1 - Radiožurnál
  • Daň z přidané hodnoty
  • Ministr financí
  • Zákon o DPH
  • Veřejný sektor
  • Rozhovor
  • Ozvěny dne

Rozhovor s Miroslavem Kalouskem, ministrem financí.
Zdroj: ČRo 1 - Radiožurnál | 25.5.2011 | 12:10 | pořad: Ozvěny dne


Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
O definitivní verzi zvýšení daně z přidané hodnoty bude dnes rozhodovat vláda. Příští rok se má spodní sazba vyšplhat z 10 na 14 procent. Od roku 2013 se pak obě sazby, i ta horní, v současnosti 20procentní, mají sjednotit na 17 procentech. Rostoucí DPH je určené ke krytí důchodové reformy, konkrétně výpadků, které by vznikly po vyvedení části peněz z průběžného systému do soukromých fondů. Opozice a někteří ekonomové ale varují, že zvýšení daní nepřinese kýžené výsledky, protože vyšší životní náklady od žádaného spoření na penzi spíš odradí. Ministra financí Miroslava Kalouska jsem se zeptala, jestli očekává, že kabinet zapracuje do novely zákona o DPH ještě nějaké výjimky?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Neočekávám. Očekávám, že bude naplno zdržena koaliční dohoda, tedy k 1. 1. 2012 budou sazby 20 a 14 a sazba se sjednotí na 17,5 procenta k 1. 1. 2013.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Je ve hře, že by se například, co se týká resortu zdravotnictví, nebo právě knih a tiskovin, potom situace řešila dodatečně nějakými zvláštními zákony nebo úpravami?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Určitě ne daňovými. Nepředpokládám žádné změny v daňových návrzích. Je možné, že v případě knih, tam bych se tomu skutečně nebránil, hovoříme o tom s panem ministrem kultury, že v případě knih by si pak třeba zasloužily větší podporu veřejné knihovny. Toto jsou možné cesty, ale určitě není cesta zásah do daňových návrhů.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Stále trváte na tom, že je vyšší DPH nutné pro realizaci důchodové reformy?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Pokud realizujeme důchodovou reformu, tak musíme mít také zdroje na transformační období. Jedním z těchto zdrojů je ..., není jediný, ale jedním z těchto zdrojů je i vyšší DPH. Já také zdůrazňuji ale, že nedojde ke zvýšení celkové daňové zátěže. Pouze přesouváme strukturu zdanění od přímých odvodů k nepřímým odvodům, tedy ke spotřebě.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Někteří odborníci varují, že zvýšení DPH povede také ke zvyšování životních nákladů, a to logicky lidi spíš přestane motivovat ke spoření, což by měl být jeden z hlavních pilířů připravované penzijní reformy. Toho se neobáváte?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Já bych rád, abychom si uměli představit ten dopad. Zvýšení DPH o 4 body na spodní sazbě nebude mít vyšší dopad do inflace, než 0,8 až 1,2 bodu, což je velmi, velmi málo. Pamatuji si mnohem vyšší inflační skoky bez administrativních vlivů. Takže se toho skutečně neobávám.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak vyvrátíte obavy, že vláda peníze získané právě zvýšením DPH potom použije na něco jiného, než na diskutovanou penzijní reformu a výpadky v ní zapříčiněné z toho průběžného systému, třeba k zalátání nějakých jiných rozpočtových děr?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Naprosto průhledným rozpočtem. Je úplně zřejmé, že jestliže o zhruba 20 miliard bude oslaben průběžný systém, tak musí být doplněn z jiných zdrojů, bude doplněn právě z DPH.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Bude tedy jasně řečeno, že tyto peníze půjdou pouze na jediný účel, a to je penzijní reforma.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Je jasně řečeno, že tyto prostředky nejsou na nic jiného, než na penzijní reformu a samozřejmě na kompenzace s tím spojené. To znamená, jedná se o valorizaci důchodů a jedná se o ..., především tedy o valorizaci důchodů.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pokud jde o ty valorizace důchodů nebo kompenzace třeba rodinám s dětmi, nespolknou tolik peněz, že je vlastně zbytečné zvedat DPH?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Ne, nespolknou.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Kolik myslíte, že alespoň procentuálně z toho, co získá stát, by mělo být dáno právě na kompenzace?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Řekněme, že sociální kompenzace se budou pohybovat mezi 8 až 10 miliardami korun.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Uvádí ministr financí a místopředseda TOP 09 Miroslav Kalousek. A poslouchal ho taky ekonomický expert sociální demokracie Jan Mládek. Dobrý den.

Jan MLÁDEK, ekonomický expert ČSSD
--------------------
Dobrý den.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane Mládku, opozice zvyšování DPH kritizuje, myslíte si, že by se bez něj obešla důchodová reforma?

Jan MLÁDEK, ekonomický expert ČSSD
--------------------
No, já jako stínový ministr financí ČSSD musím jasně, jasně říci, že je to naprosto nesmyslné zvyšování z naprosto zbytečného důvodu, protože zavádění druhého pilíře čistě povede jenom k tomu, že na tom vydělají finanční instituce, který budou provozovat penzijní fondy. Čili pan ministr by udělal nejlépe, kdyby žádný druhý pilíř nezaváděl. Dneska už o tom začíná být celonárodní konsensus, dokonce včetně zaměstnavatelů, takže vláda začíná být s tímto nápadem jako onen pověstný kůl v plotě. Druhou věc, kterou musím připomenout, je, že pan ministr Kalousek před volbami a obě dvě hlavní strany, teda TOP 09 a ODS slibovaly, že nebudou zvyšovat daně. Zvyšují daně jako divý, dokonce některé dokonce retroaktivním způsobem, za což dostaly před prsty od Ústavního soudu nedávno, co se týká vedení stavebního spoření. Čili ony vlastně voličům explicitně lhaly a za to by se měly omluvit.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jste proti zvyšování daně z přidané hodnoty i za předpokladu, že vláda dorovná sociálně slabším skupinám, jako seniorům, rodinám s dětmi nebo sociálně slabým občanům ty kompenzace, aby se tolik nedotklo zvyšování daní právě těchto citlivých skupin?

Jan MLÁDEK, ekonomický expert ČSSD
--------------------
Jsou tady 2 problémy. Já si dovedu představit, že by to nějaká věrohodná vláda mohla udělat tímto, tímto způsobem, nikoliv však tato, která možná dorovná a za rok začne vykládat o tom, že tyto kompenzace jsou přílišné a začne je ořezávat, jako už to několikrát předvedla. Ale je tady ještě jeden problém. Hrozí, že pan ministr a spolu s ním celá státní pokladna spláče nad výdělkem. Pokud se zvednou ceny potravin na 17,5 procenta, tak to také může vést k masové nákupní turistice do sousedních zemí, především do Spolkové republiky Německo, kde DPH na potraviny je výrazně nižší, a pokud vím, žádný nápad podobný českému se tam nechystají provést. Takže pak se může stát, že státní pokladna bohužel v některých důležitých komoditách toho příliš mnoho nedostane.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Upozorňuje ekonomický expert ČSSD Jan Mládek. Já vám děkuji. Na shledanou.

Jan MLÁDEK, ekonomický expert ČSSD
--------------------
Na shledanou.

 

Doporučované

Nejčtenější