Novinky

Vláda o DPH

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Lidé MF
  • ČT 24
  • Daň z přidané hodnoty
  • Ladislav Minčič
  • Zákon o DPH
  • Veřejný sektor
  • Studio 6

Rozhovor s Ladislavem Minčičem, 1. náměstkem ministra financí.
Zdroj: ČT 24 | 25.5.2011 | 05:59 | pořad: Studio 6


David BOREK, moderátor
--------------------
Tak, jak už jsme říkali, vláda dnes mimo jiné má projednat návrh na zvýšení sazeb DPH. Snížení sazba daně z přidané hodnoty má stoupnout z 10 na 14 %.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Proč je to vůbec nutné, zvýšení daní vláda odůvodňuje nutností získat peníze na spuštění penzijní reformy. S námi ve studiu, jak už David před chvílí avizoval, Ladislav Minčič, první náměstek ministra financí. Dobré ráno.

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí /ODS/
--------------------
Dobré ráno.

David BOREK, moderátor
--------------------
Pane Minčiči, ona vazba mezi zvyšováním DPH a důchodovou reformou je jasná, to vláda opakovaně zdůrazňuje. Co když důchodová reforma neprojde. Je návrh na zvýšení DPH i legislativně naprosto podřazen a propojen s penzijní reformou, anebo teoreticky se může stát, že dnes ministři odsouhlasí zvýšení DPH, ale žádná důchodová reforma nebude, ale přesto budou platit občané vyšší daň z přidané hodnoty?

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí /ODS/
--------------------
No, já bych chtěl poznamenat nebo zdůraznit, jak to tady i zaznělo ve vašem komentáři, že tato úprava daně z přidané hodnoty byla vytvořena, vymyšlena a je navržena dneska k projednání ve vládě právě a jenom v souvislosti s důchodovou reformou, to znamená s transformací dnešního průběžného systému na systém dvoupilířový, kromě mám na mysli kromě toho třetího pilíře.

David BOREK, moderátor
--------------------
Ale úplně jasně to platí tak, když se teoreticky koalice v příštích týdnech a měsících pohádá ohledně penzijní reformy, že žádná reforma platit nebude, tak vy úředníci ministerstva financí dáváte zpátečku a žádné zvyšování DPH se konat nebude. Hypotéza, ale ptám se na tuto jasnou hypotézu?

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí /ODS/
--------------------
No, myslím si, že máte pravdu, nicméně, pokud se mně ptáte jako experta ministerstva financí, tak musím zdůraznit jeden moment, který samozřejmě bývá zveřejňován, ale nebývá zdůrazňován, a to je ta okolnost, že i stávající průběžný systém financování státních penzí trpí už několik let asi třetí rok schodky, deficity a že ten schodek na důchodovém účtu představuje v řádu třeba za loňský rok 35 miliard korun, to znamená, že v každém případě, pakliže by i nedošlo k odstartování důchodové reformy, to znamená vzniku druhého pilíře, bude nutné nějakým způsobem řešit, řekněme, schodek tohoto důchodového podúčtu.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
To by ale nemuselo odpovídat zvyšování DPH, pokud vám správně rozumím. Mohli byste k tomu hledat i jiné zdroje, než je právě vyšší DPH.

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí /ODS/
--------------------
Máte pravdu tak, jak to říkáte, nicméně problém jaksi schodku a snižování schodků a nejenom na důchodovém účtu, ale obecně schodků veřejných financí, tady je a vláda se jaksi v té hierarchii cílů zavázala k tomu, že postupně se až výhledově k roku 2016 máme dostat dokonce k vyrovnaným veřejným financím, tedy šetřit, respektive upravovat příjmovou i výdajovou stranu je legitimní v tomto kontextu.

David BOREK, moderátor
--------------------
Kolik vynese zvýšení DPH teď myslím v té první fázi příští rok?

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí /ODS/
--------------------
V té první fázi příští rok podle našich odhadů by to mělo být řádově 18 miliard korun.

David BOREK, moderátor
--------------------
Nebylo by jednodušší, zdůrazníme divákům, že i když miliarda je velké číslo, tak pro rozměry státního rozpočtu České republiky teď v této době už to tak velké číslo není. Ten rozpočet má zhruba bilion korun, příjmy a výdaje, tam samozřejmě je velký rozdíl mezi těmito dvěma položkami, z toho 1 % 10 miliard. Bavíme se tedy o výnosu možná 2 %, v úrovni 2 % státního rozpočtu. Nebylo by jednodušší to udělat jinak, osekat provozní výdaje státu, nezatěžovat se politicky i úřednicky velkým tématem zvyšování DPH. 18 miliard není tak velká částka z hlediska státního ...?

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí /ODS/
--------------------
Já myslím si, že je naše poměrně čerstvá zkušenost z podzimu loňského roku, kdy se aktuální problémy v problematice veřejných rozpočtů řešily jenom a pouze rozpočtovými škrty, tak vyvolaly taky poměrně negativní odezvu ve veřejnosti. Samozřejmě především u těch zaměstnanců nebo pracovníků, kteří jsou napojeni na rozpočet, nicméně také to vyvolalo jistý problém v tom společenském konsensu nebo křehkém konsensu, který tady je.

David BOREK, moderátor
--------------------
Chápu, ale také si myslím, a teď doufám, že to není příliš komentativní hypotéza, že občané více uvítají nebo méně je bude bolet, když bude propuštěno pár státních úředníků, než když budou muset všichni zaplatit více za rohlíky.

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí /ODS/
--------------------
No, myslím si, že vaše teze je asi korektní.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Já mám také jednu námitku. My jsme si teď určili částku, která by se dala vybrat na zvýšené sazbě DPH, to je tedy těch 18 miliard korun. Kde berete jistotu, že ji opravdu vyberete, protože zpráva, tuším z minulého týdne, státu se nedaří daně vybírat tak, jak si představoval, schodek může dále narůstat.

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí /ODS/
--------------------
No, máte pravdu, že tak jako u každého návrhu zákona, který předpokládá nějaké rozpočtové dopady, tak jde vždycky jenom a pouze odhad, pokud jde o ty výsledky. Zpravidla pakliže příslušný zákon reguluje výdaje, tak tam je to pod větší kontrolou, neboť výdaje jsou v moci toho, kdo ty prostředky vydává. U příjmů, tedy u daňových zákonů nebo pojistných zákonů, je to vždycky a vždycky to bude jenom odhad a ono riziko, že k naplnění těch očekávání nedojde, tady pochopitelně existuje. Bylo by nepravdou vůči našim divákům, kdybych řekl, že je stoprocentně jisté, že zcela určitě stát vybere v příštím roce dalších 18 miliard korun, ale na základě všech našich informací, které máme, makroekonomické, mikroekonomické soudíme a dáváme svou odbornou čest jaksi na stůl, že by to tato řádově tato částka měla být.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, ale mně spíš šlo o to pak si spočítáte, že jste tolik peněz nevybrali, ale důchodová reforma bude něco stát, budete dále zvyšovat DPH, nebo to je nějaký strop, ke kterému se zavazujete a nebudete už potom dále lidi zatěžovat vyšší daní z přidané hodnoty?

David BOREK, moderátor
--------------------
Jenom zdůrazníme, že samozřejmě v té další fázi napřesrok by se obě sazby DPH měly sblížit.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Sjednotit.

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí /ODS/
--------------------
Srovnat.

David BOREK, moderátor
--------------------
To znamená, tento jízdní řád je nepřekročitelný i ve chvíli, kdyby nastalo to, o čem mluvila Daniela, tedy špatný vývoj státních financí, menší než očekávaný výnos DPH, přes to nejede vlak a pořád platí plán příští rok zvýšení dolní sazby, přespříští rok sloučení obou sazeb?

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí /ODS/
--------------------
No, tak já myslím, předpokládám, respektive vím, že dohody, které byly učiněny v rámci koalice, nejsou dohodami s nějakými skrytými tajnými dodatky a platí jízdní řád pro příští a přespříští rok. Čili toto je jaksi zavazující. Pochopitelně exekutiva ve svých návrzích bude vycházet z toho, na čem se politici dohodnou. Svět se mění a může se v nejbližších letech přihodit cokoliv od tady zmiňovaných ekologických katastrof, ke kterým může dojít, takže ono říkat, že něco je definitivní na všechna léta dopředu, aby asi nebylo úplně korektní.

David BOREK, moderátor
--------------------
Tím jste možná navázal na poslední otázku, poprosím stručně, Řecko, využijme toho, že vás tady máme, Řecko má teď opět po roce potíže. Jak to všechno ovlivňuje Českou republiku? Myslím tím české akcie, dluhopisy řecké, které mohou být v českých bankách, jak to ovlivňuje reputaci České republiky coby evropské země pro mnoho mimoevropských investorů Řecko - Česko - jeden kontinent jest?

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí /ODS/
--------------------
No, máte pravdu, nemůžeme žít v takové naivní představě, že tím, že Česká republika není v eurozóně, tak problémy členských zemí, které mají euro, se České republiky netýkají. Není tomu tak už jenom proto, že žijeme v normálním světě, kde ekonomika každé jednotlivé země nějakým způsobem souvisí s ekonomikou jiných zemí a je pravda, že zejména investoři ze zahraničí a velcí investoři ze zemí mimo Evropu vnímají velmi často, byť je to zjednodušené, ale bohužel vnímají velmi často Evropu jako jeden celek a zpravidla ty pohyby jsou podobné.

David BOREK, moderátor
--------------------
A ty řecké dluhopisy v českých bankách, máme informace o tom, jestli to může být velký problém, kdyby Řecko krachlo, jestli to bude znamenat potažmo i riziko pro české banky, české investory, kteří mají řecké dluhopisy ve svých portfoliích?

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí /ODS/
--------------------
No, tak já přesnými statistikami nedisponuji, ale na základě těch dřívějších stresových testů, které byly prováděny v českém jaksi bankovním sektoru, tak vím, že aktiva našich bank jsou poměrně zdravá a že naši bankéři jsou velmi obezřetní, takže já bych bezprostřední souvislost našeho bankovnictví a řeckých cenných papírů nijak katastroficky nevnímal.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Hostem Studia 6 byl Ladislav Minčič, první náměstek ministra financí. Děkujeme vám. Na shledanou.

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí /ODS/
--------------------
Bylo mi ctí.

David BOREK, moderátor
--------------------
Na shledanou.

Doporučované

Nejčtenější