Novinky

O žádnou "díru v zákoně" nejde

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Spotřebitelské úvěry
  • Lidé MF
  • Lidové noviny
  • Klára Król
  • Článek

Autor: Klára Król, náměstkyně ministra financí.
Zdroj: Lidové noviny | 19.5.2011 | str. 11 | rubrika: Diskuse


Článek Češi vymysleli trik: vrací věci z úvěrů (LN 17. 5.) obsahuje několik nepřesných tvrzení, které ministerstvo financí jako spolupředkladatel zákona o spotřebitelském úvěru považuje za nutné uvést na pravou míru.

Především je třeba upozornit na skutečnost, že zákon o spotřebitelském úvěru žádným způsobem neupravuje podmínky odstoupení od kupní smlouvy. Možnost spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě do 14 dnů od jejího uzavření vyplývá z ustanovení občanského zákoníku upravujícího prodej zboží na dálku, popřípadě z ustanovení upravujícího smlouvy uzavřené mimo prostory obvyklé k podnikání. Uvedená ustanovení byla platná i účinná již před 1. lednem letošního roku a přijetím zákona o spotřebitelském úvěru nebyla nijak dotčena. Právo odstoupit od kupní smlouvy má spotřebitel bez ohledu na to, zda kupní cenu zaplatil ze svých prostředků, anebo prostřednictvím úvěru.

Zákon o spotřebitelském úvěru pouze stanovuje, že v případě, kdy spotřebitel odstoupil od kupní smlouvy financované prostřednictvím spotřebitelského úvěru, tímto odstoupením od kupní smlouvy zároveň zaniká i smlouva o spotřebitelském úvěru. Opačně to však neplatí - odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru nemá žádný vliv na existenci kupní smlouvy, která byla prostřednictvím spotřebitelského úvěru financována.

V žádném případě tedy nelze v této souvislosti hovořit o „díře v zákoně“, tím méně v zákoně o spotřebitelském úvěru.

Zákon o spotřebitelském úvěru žádným způsobem neupravuje podmínky odstoupení od kupní smlouvy.

 

Doporučované

Nejčtenější