Novinky

Solární hra o miliardy

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Lidé MF
 • Radek Šnábl
 • ČT 24
 • Ekonomika
 • Solární daň
 • Soukromý sektor

Rozhovor s Radkem Šnáblem, poradcem ministra financí pro oblast mezinárodních arbitráží
Zdroj: ČT 24 | 19.4.2011 | 21:10 | pořad: Ekonomika


Přemysl ČECH, moderátor
--------------------
Tak to hlavní z ekonomiky už znáte, teď více a podrobněji, dobrý večer.
"Solární daň nás poškozuje a chceme svoje peníze zpět," tak mluví první zahraniční investoři do solárních elektráren. A český stát vyzvali, ať se s nimi dohodne. V opačném případě hrozí arbitráží. Stát má teď půl roku, aby našel smír. I když se majitelé solárních elektráren teprve dávají dohromady, už teď se hraje zhruba o 5 miliard korun.

Zuzana LUŇÁKOVÁ, redaktorka
--------------------
Říjen 2010. Vláda zdanila solární energii 26 procenty a z fotovoltaiky okamžitě přestal být nejvýnosnější byznys v Česku. Jen o půl roku později první investoři začínají vyčíslovat škody a domáhají se jejich náhrady.

Michal DONATH, mediální zástupce investorů, DBM
--------------------
Zahraniční investoři si vyhodnotili jak mezinárodní, tak domácí právní instrumenty a na jejich základě se domnívají, že mají poměrně dobrý případ pro to, aby se mohli ucházet o náhradu škody.

Zuzana LUŇÁKOVÁ, redaktorka
--------------------
Celkem se jedná o miliardy korun. Záleží na tom, kolik majitelů slunečních elektráren se přihlásí, nebo zda se jim podaří dohodnout se se státem mimosoudně.

Ondřej SEKANINA, advokát, arbitr, zástupce zahraničních investorů
--------------------
Zastupujeme skupinu solárních investorů, která má dohromady zhruba 100 megawatt výkonu. V podstatě každý den se na nás obrací nějaký potenciální investor, který má zájem se připojit k naší skupině.

Zuzana LUŇÁKOVÁ, redaktorka
--------------------
Arbitráží už nyní hrozí 3 skupiny zahraničních investorů. Na ministerstvo financí ale zatím přišla jen jedna oficiální žádost.

Ondřej JAKOB, mluvčí, Ministerstvo financí
--------------------
Jsme přesvědčeni, že naše právní pozice je pevná a pevně věříme, že daňové poplatníky tato kauza nebude stát ani korunu.

Zuzana LUŇÁKOVÁ, redaktorka
--------------------
Na arbitráže mohou spoléhat pouze zahraniční investoři. Ti čeští čekají, zda uspěje ústavní stížnost. Ani pak ale nechtějí zůstat pozadu.

Luděk ŠIKOLA, advokát, Česká průmyslová fotovoltaická asociace
--------------------
Domácí investoři se domůžou náhrady škody před domácími soudy, respektive u domácích soudů, musí žalovat stát před domácími soudy. Máme skupinu poměrně velkou, která se dala dohromady.

Zuzana LUŇÁKOVÁ, redaktorka
--------------------
Investorům do solárních elektráren věří i bookmakeři. Na jejich úspěch v arbitrážních už vypsali sázky. Zuzana Luňáková, Česká televize.

Rozhovor

Přemysl ČECH, moderátor
--------------------
A ve studiu Radek Šnábl, poradce ministra financí. Protistranu zastupuje advokát Jakub Hájek a po telefonu zdravím Ondřeje Sekaninu, advokáta a arbitra, který zastupuje zahraniční investory. Dobrý večer, pánové.

 • Radek ŠNÁBL, poradce ministra financí
  --------------------
  Dobrý večer.

Jakub HÁJEK, advokát, partner, advokátní kancelář NH Partners
--------------------
Dobrý večer.

Přemysl ČECH, moderátor
--------------------
Pane Sekanino, slyšíme se? Bohužel, tak pan Sekanina nám nezvedl telefon, čili, pane Šnáble, půjdeme na vás, my jsme tam slyšeli, že je zatím podáno jedno oficiální podání, ale vy jste mi říkal, že víte o tom, že jich je víc.

 • Radek ŠNÁBL, poradce ministra financí
  --------------------
  Tak ono s tím podáváním je to teďko v tuhle chvíli trošku složité, protože investoři ty svoje žádosti o zahájení arbitrážního řízení podávají hned na několik různých adres, takže my teď v této fázi především shromažďujeme data, abysme vůbec věděli, kdo se na koho obrátil, ale můžu potvrdit, že skutečně v posledním týdnu se na různé orgány České republiky obrátilo, řekněme, 4 až 6 různých investorů se žádostí o zahájení arbitráže.

Přemysl ČECH, moderátor
--------------------
Pane Hájku, na čem se ty stížnosti točí, o co se opírají?

Jakub HÁJEK, advokát, partner, advokátní kancelář NH Partners
--------------------
Opírají se o smlouvy o ochraně mezinárodních investic, Česká republika má uzavřeno zhruba 80 takových smluv a v podstatě tyto smlouvy představují určitý právní titul, na jehož základě mohou zahraniční investoři žalovat stát o náhradu škody spočívající ve znehodnocení té investice.

Přemysl ČECH, moderátor
--------------------
My jsme slyšeli, že teď běží půlroční lhůta, která je ze zákona dána od toho podání vlastně a teď je čas na to, aby stát s vámi jednal, pokud bude chtít. Jak by ta dohoda měla vypadat, na co byste přistoupili v tom ještě předarbitrážním kole?

Jakub HÁJEK, advokát, partner, advokátní kancelář NH Partners
--------------------
Tak my nemáme důvod slevovat z našich nároků, domníváme se, že skutečně ty legislativní změny, které byly provedeny, jsou jednak protiústavní a jednak porušují principy chráněné smlouvami o ochraně investic, tudíž my budeme žádat plné uspokojení našich nároků.

Přemysl ČECH, moderátor
--------------------
Solárníci si věří, stát si věří také, o co se opírá ta vaše argumentace?

 • Radek ŠNÁBL, poradce ministra financí
  --------------------
  Tak já jsem tady velmi pečlivě poslouchal pana kolegu, poslouchal jsem ten příspěvek, tak především každý ten investor pochází z jiné země, nebo aspoň ta arbitráž je zahájena na základě trošku jiné dohody o ochraně investic a já bych chtěl říct, že ty dohody se poměrně podstatně liší a když se podíváte na poslední skóre České republiky za posledních 5 let, které je zhruba 8:0, za poslední týden jsme spíš na investory vypisovali exekuce na jejich domy ...

Přemysl ČECH, moderátor
--------------------
Pojďme ale k té věcné stránce, proč si myslíte, že ty žaloby nebo ty spory, které by se měly vést, nebudou úspěšné pro solárníky?

 • Radek ŠNÁBL, poradce ministra financí
  --------------------
  No, já ..., především my jsme opravdu četli půlku jednoho sporu, který dorazil na ministerstvo financí a ...

Přemysl ČECH, moderátor
--------------------
Ale právní názor už jste měli předtím.

 • Radek ŠNÁBL, poradce ministra financí
  --------------------
  Právní názor máme a náš právní názor je tak napůl právní názor a napůl PR, já v tuhle chvíli tvrdím, že řada těch žalob je podána proto, že spíš právní kanceláře utvrzují klienty v tom, že mají velmi silný investiční titul, ale chtěl bych upozornit, že spíš by ten právník měl hájit oprávněný zájem svého klienta a měl by začít tím, že si nejdřív přečte tu investiční dohodu, na základě které se dožaduje ochrany, protože ...

Přemysl ČECH, moderátor
--------------------
Čili vy si myslíte, že ty žaloby jsou, takzvaně, mimo mísu, budete tedy vůbec se solárníky jednat, využijete té půlroční jakoby, řekněme, zkušební lhůty nebo lhůty na dohodu?

 • Radek ŠNÁBL, poradce ministra financí
  --------------------
  Tak ono, víte, ta lhůta je něco, co ta arbitrážní žaloba předpokládá, my v dobré víře se skutečně s každým jedním investorem sejdeme, chceme si poslechnout jeho vidění příběhu a chceme se ho zeptat, co přesně tvrdí. Protože na rozdíl od pana kolegy, který to tady řekl velmi povšechně, každý ten nárok je o něčem trochu jiném ...

Přemysl ČECH, moderátor
--------------------
Čili jednat budete, tak.

 • Radek ŠNÁBL, poradce ministra financí
  --------------------
  Ano.

Přemysl ČECH, moderátor
--------------------
Pane Hájku, domácí investoři nejsou chráněni těmi smlouvami o ochraně zahraničních investic, znamená to, že jsou jakoby proti zahraničním investorům v nevýhodě?

Jakub HÁJEK, advokát, partner, advokátní kancelář NH Partners
--------------------
Nedomnívám se, tuzemští investoři mohou využít prostředky, které jim nabízí domácí právní řád a ten skutečně skýtá určitou možnost pro případ, že by skutečně došlo ke zrušení právní úpravy Ústavním soudem, aby si ti domácí investoři zachovali nárok na případnou vratku například solární daně.

Přemysl ČECH, moderátor
--------------------
Jinými ..., tak, jinými slovy, tedy půjde zřejmě o dva typy sporů, jeden zahraniční, jeden český.

Jakub HÁJEK, advokát, partner, advokátní kancelář NH Partners
--------------------
Určitě.

Přemysl ČECH, moderátor
--------------------
V čem budete argumentovat v tom českém sporu?

Jakub HÁJEK, advokát, partner, advokátní kancelář NH Partners
--------------------
V českém sporu v podstatě ta argumentace spočívá opět na protiústavnosti těch přijatých norem, zejména v případě solární daně je to zcela evidentní, tam ta retroaktivita byla napadána i ze strany Evropské komise opakovaně, o to více mě překvapuje sebevědomý postoj státu v tento okamžik.

Přemysl ČECH, moderátor
--------------------
Pane Šnáble, nejsou pro vás zahraniční investoři přece jenom nebezpečnější, protože za nimi mohou stát vlády, mohou tam stát silné lobby zahraniční?

 • Radek ŠNÁBL, poradce ministra financí
  --------------------
  Tak já si nemyslím, že za nějakým zahraničním investorem stojí zahraniční vláda. Jsou sofistikovanější bez pochyby v tom, že některé investory představují silné kapitálové skupiny, které mají zkušenosti i z jiných zemí, na druhou stranu vidíme i na příkladech jiných arbitráží, že skutečně vždycky záleží na tom konkrétním případě, to, co ten investor investoval, to, co skutečně udělal a znovu opakuji, každá ta dohoda je jiná.

Přemysl ČECH, moderátor
--------------------
Pane Hájku, já chápu, že ta změna daní se vám asi nemusí líbit, na druhé straně, když budu možná trochu demagogický, to by stát nemohl nikdy změnit žádné daně.

Jakub HÁJEK, advokát, partner, advokátní kancelář NH Partners
--------------------
Tento argument určitě neplatí, každou tu daňovou změnu je potřeba podrobit několika testům i z hlediska ústavního práva, například lze zmínit test přiměřenosti, ta daň nesmí být svévolná a rozhodně nesmí být likvidační selektivně ve vztahu k určitému odvětví, a to se tady právě stalo.

Přemysl ČECH, moderátor
--------------------
Pane Šnáble, máte připraven nějaký, řekněme, krizový plán pro případ, že byste se nedohodli a skutečně došlo na arbitráže, nebo to k nim směřovalo a na české soudní spory?

 • Radek ŠNÁBL, poradce ministra financí
  --------------------
  Já můžu jenom potvrdit, že ministerstvo financí interně na poradě vedení projednalo návrh dalšího postupu, pan ministr další postup schválil, jsme připraveni podle něj, podle něj fungovat. Je samozřejmě potom věcí pana ministra, kdy se rozhodne seznámit veřejnost s tím, co my jsme za poslední půlrok připravili.

Přemysl ČECH, moderátor
--------------------
A já ani nečekám, že nám teď detailně rozkryjete vaše plány.

 • Radek ŠNÁBL, poradce ministra financí
  --------------------
  Plán máme.

Přemysl ČECH, moderátor
--------------------
Pánové, já vám děkuji za vaše názory. Hezký večer a na shledanou.

 • Radek ŠNÁBL, poradce ministra financí
  --------------------
  Na shledanou.

Jakub HÁJEK, advokát, partner, advokátní kancelář NH Partners
--------------------
Děkuji, na shledanou.

Doporučované

Nejčtenější