Novinky

Ministerstvo financí a vláda plní své sliby v personální oblasti

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Nepřesnosti
  • Reakce
  • Týden
  • Vládní úspory
  • Veřejný sektor

„Propouštění úředníků? Jen sliby“
Týden | 11.4.2011 | rubrika: Ekonomika | strana: 60 | autor: Jiří Štefek


„Při úsporách se nevytáhl ani „reformní bourák“ Miroslav Kalousek, který řídí resort financí. Ze všech úřadů spadajících pod ministerstvo financí (celníci, finanční úřady apod.) bylo v závěru loňského roku propuštěno 911 osob, z nichž připadalo 136 míst přímo na ministerstvo. Od začátku letošního roku však došlo k velké rošádě a začalo se opět nabírat. Podle Radka Ležatky z tiskového oddělení bylo totiž z ministerstva 151 osob přeřazeno na Generální ředitelství cel a na takto uvolněná místa hned nastoupilo nových 67 zaměstnanců. Polovina zaměstnanců je tak opět nazpátek. Ani Kalouskovo ministerstvo tedy v letošním roce příliš peněz daňovým poplatníkům neušetří.“

Reakce MF:

Pasáž týkající se Ministerstva financí je nepravdivá. Ministerstvo financí plní 10% snížení objemu prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci  a z původního počtu 1401 zaměstnanců zrušilo 136 míst a žádné další trvalé funkční místo nevytvořilo. Přijetí 67 zaměstnanců bylo v rámci běžné fluktuace zaměstnanců a stejný počet Ministerstvo financí i opustil. V rámci vzniku Generálního finančního ředitelství (nikoliv Generálního ředitelství cel) odešlo z MF 151 osob, ale žádné jiné nebyly na MF přijaty. Stejně tak Ministerstvo financí v rámci celé své kapitoly plní závazek 10% úspory objemu mezd.


 „Jedno je každopádně jisté – úspory ve státní správě nebudou ani zdaleka tak vysoké, jako vláda slibovala.“

Reakce MF:

Vláda se ve svém programové prohlášení zavázala, že sníží objem mezd v organizačních složkách státu a v příspěvkových organizacích v roce 2011 nejméně o desetinu (s výjimkou pedagogických pracovníků). Další tři roky se objem mzdových prostředků nezvýší, což bude představovat tlak na růst efektivity státní správy. Toto zadání kapitoly jednoznačně plní. Zároveň bylo jasně řečeno, že bude ponecháno na správcích rozpočtových kapitol, jak 10% úspory dosáhnou, zda snížením funkčních míst, snížením průměrné mzdy, či kombinací obou opatření.

Kapitoly hospodaří pouze s narozpočtovanými, tedy o 10 % sníženými mzdovými výdaji, a jejich navýšení (např. přesunem z ostatních běžných výdajů kapitoly podle rozpočtových pravidel) je MF zamítáno s ohledem na nutné respektování nastolené restriktivní vládní politiky v mzdové oblasti. Nelze tedy říci, že vláda svůj slib neplní, naopak je dodržován dle programového prohlášení.


„Stát tak zřejmě netuší, kolik lidí pro něj vlastně v současnosti pracuje.“

Reakce MF:

Toto tvrzení je nepravdivé. Autor článku byl pouze upozorněn, že neexistuje souhrnná aktuální databáze, nicméně správci jednotlivých kapitol aktuální údaj o počtu funkčních míst samozřejmě znají a jsou povinni tuto informaci sdělit. Proto byl autor článku na jednotlivé kapitoly odkázán.

Ministerstvo financí sleduje počet zaměstnanců v organizačních složkách státu a v příspěvkových organizacích, jejichž plat je regulován vládou, a to v ročním průměru v jednotlivých kapitolách a dle dané struktury v návrhu rozpočtu, ve schváleném rozpočtu, v průběhu roku evidencí rozpočtových opatření týkajících se změn závazných objemů prostředků na platy a ostatní platby, počtu zaměstnanců a dále při vyhodnocení skutečnosti ve Státním závěrečném účtu.

Doporučované

Nejčtenější