Novinky

Daňové přiznání až do apríla

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Lidé MF
  • Ladislav Minčič
  • ČT 24
  • Ekonomika
  • Daňové přiznání
  • Veřejný sektor

Rozhovor s Ladislavem Minčičem, 1. náměstkem ministra financí.
ČT 24 | 31.3.2011 | 21:10 | pořad: Ekonomika


Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Poslední březen byl léta i posledním dnem, kdy bylo možné bez postihu podat daňové přiznání, tedy pokud ho nepřipravuje daňový poradce. Letos to ale neplatí. Nový daňový řád dává opozdilcům poslední šanci udělat to po víkendu.

Zuzana LUŇÁKOVÁ, redaktorka
--------------------
Den D na apríla? To tu ještě nebylo. Termín odevzdání daňového přiznání je nově posunutý na prvního dubna a bez pokuty se dá vyváznout i po víkendu.

Jan KNÍŽEK, ředitel Česká daňová správa
--------------------
Do pěti pracovních dnů od data, kdy byl povinen ho podat, to znamená, od zítřka, tak to ještě tolerujeme bez pokuty za pozdní podání. Pakliže zaplatí a také se mu stane, že zaplatí později, znovu platí ta hranice těch pěti dnů.

Zuzana LUŇÁKOVÁ, redaktorka
--------------------
Jinými slovy, příští týden bude sice už pozdě, ale nic se nestane, možná i proto byly dnes fronty před finančními úřady jen na několik minut.

Alena FOUKALOVÁ, členka prezidia Komory daňových poradců
--------------------
Prodloužení o jeden den znamená, že nebudou 31. března, ale 1. dubna.

Zuzana LUŇÁKOVÁ, redaktorka
--------------------
Za změnu může nový daňový řád a s ním i jiným systém počítání lhůt a termínů, ten také nastavil nový systém sankcí pro opozdilce, kteří nevyužijí ani týdne navíc. Za pozdě podané daňové přiznání hrozí pokuta ve výši půl procenta z částky daně za každý den, minimálně ale 500 korun, maximálně pak 300 tisíc. Ti, kteří využívají služeb daňových poradců, mají na podání daňového přiznání čas až do 1. července. Daňová správa očekává, že letos lidé odevzdají zhruba 1 milion 800 tisíc přiznání. Tedy přibližně stejně jako loni. Stále méně jich ale na přepážky chodí osobně a daňová přiznání posílají elektronicky.

Miroslava BARDONKOVÁ, mluvčí Finanční ředitelství
--------------------
Vloni to bylo něco kolem 5 až 7 %. Letos očekáváme, že to bude podstatně vyšší číslo.

Zuzana LUŇÁKOVÁ, redaktorka
--------------------
Do dnešního dne neodevzdalo své daňové přiznání ještě asi 300 tisíc lidí. Jan Spilka a Zuzana Luňáková, Česká televize.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
A daňové podání teď rozebereme podrobněji s Ladislavem Minčičem prvním náměstkem ministra financí, dobrý večer. Ve studiu vítám také Ladislava Tylla, ekonoma Fakulty podniko-hospodářské VŠE v Praze, dobrý večer i vám. Pane Minčiči, jak jsme slyšeli v předchozí reportáži, je možné odevzdat daňové přiznání o pár dní později. Jaké další novinky, co se týkají daňového přiznání v souvislosti s novým řádem, jste přijali?

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí
--------------------
Já si myslím, že ta zásadní informace tady byla podána. Platí ta pravidla, která byla řečena to znamená, možnost toho tříměsíčního posunu, pokud to dělá poradce, pokud jde o ony pokuty, tady byly zmíněny i jaká je nejmenší, to je od těch 500 korun, jak se to napočítává za jednotlivé dny, maximální omezená částka, zcela určitě finanční úřady jsou maximálně vstřícné, prodlužují v tyto dny svoje úřední hodiny. Pracují nebo fungují v součinnosti s některými obecními úřady právě v rámci této kampaně při přijímání daňových přiznání.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Mění se něco z hlediska výpočtu daní nebo to zůstává stejné?

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí
--------------------
Letošní rok je oproti loňsku, mám-li říci, nebo oproti jaksi zdaňovacímu období 2009 snad odlišný v tom, že se vrátily výše procentuálních paušálů, které si uplatňují osoby samostatně výdělečně činné do těch hodnot, které tady byly v roce 2008.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Pokud se nepletu, u registračního listu 40 % a většiny živností 60 %.

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí
--------------------
Ano, čili v podstatě u některých podnikatelů je to ze 60 % na 40, u jiných zůstává 80, 60.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane Tyle, když jsme slyšeli, že je možné podávat daňové přiznání o několik dní později, jak vůbec hodnotíte změny, které souvisí s novým daňovým řádem? Jsou to změny k lepšímu, může sem den sem tam?

Ladislav TYLL, ekonom, Fakulta Podnikohospodářská VŠE v Praze
--------------------
Já bych řekl, že určitě. Dá se potvrdit to co říkal tady pan kolega, tedy vstřícnost státu tedy na tomto poli lze hodnotit jedině kladně, protože sám si dokážu představit u sebe, jak to vlastně vypadá, že ten den navíc mi dodá klidu, i když zase lidi na druhou stranu, který to zase nechávají na poslední den, tak stejný stres budou řešit i toho 1. nebo 7. dubna, kdy mohou odevzdat to daňové přiznání.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Troufám si tvrdit, že neznám člověka, který by rád platil vysoké daně. To znamená, jakým způsobem lze optimalizovat vůbec daně? Jakým způsobem lze upravit výpočty tak, abych byla i já spokojena s tím, co odvádím státu?

Ladislav TYLL, ekonom, Fakulta Podnikohospodářská VŠE v Praze
--------------------
Pravdou je, že pokud se na to podíváme z hlediska zaměstnance, tak ta optimalizace je relativně malá oproti například OSVČ nebo potom osobám, který chce například založit vlastní firmu a tam jednají jako dál už zaměstnanci a zároveň i majitelé té firmy. Stran těch zaměstnanců, tak ta optimalizace opravdu je pouze na úrovni například částek, které se snižují na daňových základech, to jsou náklady na úroky z hypoték, darování krve, poplatky spojené s odborovými příspěvky, ale to jsou věci, které musí ten poplatník někde zaplatit, takže ten stát mu tady tu úlevu dává. Ta optimalizace je tady opravdu velmi minimální.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
A co se týče OSVČ, osob samostatně výdělečně činných?

Ladislav TYLL, ekonom, Fakulta Podnikohospodářská VŠE v Praze
--------------------
Já bych tady uvedl jeden takový základní příklad, proč OSVČ je na tom podstatně výhodněji? Tím příkladem je například dojížďka do zaměstnání, kdy vy jako zaměstnanec si nemůžete jakkoliv uplatnit tento náklad, který je vlastně účelně vynaložený na to, abyste svého příjmu nějakým způsobem dosáhla. OSVČ tuhle tu možnost má. Já, pokud ze svého bydliště a tedy sídla podnikání budu dojíždět ke svému klientovi, kde budu vydělávat peníze, tak tento náklad je pro mě daňově uznatelným nákladem, takže ta škála možností, co všechno si OSVČ dokáže zahrnout a o co si dokáže snižovat svůj daňový základ, je relativně hodně široká.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Nabízí se tím pádem, pane první náměstku, otázka, zda se to bude do budoucna nějak měnit, nebo budete vstřícní vůči živnostníkům, osobám samostatně výdělečně činným?

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí
--------------------
Já bych chtěl říci, že především v našich výhledech, které se týkají roku 2013 a pozdějších let, nabídneme zaměstnancům v podstatě to, o čem hovořil představitel akademické obce, tedy pan kolega Tyll, to znamená, možnost jakéhosi zohlednění nákladů nebo výdajů souvisejících s jejich výkonem zaměstnání a sice zřejmě to bude v podobě slevy na dani, která v podstatě bude oním řekněme, zohledněním toho, že i zaměstnanci mohou mít nějaké základy související s jejich prací doposud v naší právní úpravě něco takového absentovalo. Je sice pravda, že počátkem 90-tých let byla jakási nevelká odčitatelná položka, která souvisela nebo byla motivována právě dojížděním do zaměstnání, potom se to vytratilo, čili toto bychom rádi vrátili, aby i zaměstnanci měli možnost, hovoří se o slevě v řádu 3 tisíce korun ročně. Pokud jde o osoby samostatně výdělečně činné, tak předpokládáme, že z daňového hlediska k žádnému zpřísnění režimu jejich zdanění ani do budoucna nedojde. Nicméně teď už hovoříme nejen o daních, ale o celkové jejich odvodové zátěži. Ta určitě nevzroste, ale pravděpodobně dojde k tomu, pokud se budou realizovat návrhy ministerstva, že ony sociální transfery, především důchody, na které bude po dosažení jistého věku kvalifikována  osoba samostatně výdělečně činná, budou odpovídat těm menším pojistným odvodům, které do systému především důchodového pojištění osoby samostatně výdělečně činné odváděly, odvádí a odvádět budou.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Zastavme se ještě na chvíli u toho výhledového rámce, rok 2013, kdy jste mluvil o té slevě na dani, nebude to pro stát nevýhodné? Nebude ještě daleko více tratit, nebude jeho státní kasa zet prázdnotou, protože bude vstřícný i vůči zaměstnaneckým poměrům?

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí
--------------------
Je si třeba uvědomit, to co jsem zmínil v kontextu té celkové snahy o zjednodušení, zpřehlednění daňového systému a odstranění celé řady úlev a osvobození, které existují. Čili na jedné straně v podstatě všem zaměstnancům bude dopřána možnost si uplatnit něco, co zohledňuje jejich výdaje jaksi paušálně. Na druhé straně některé benefity, které doposud nebyly zdaněny nebyly zpojistněny, mám na mysli některé, tady byla zmiňována doprava, režijní jízdenky například na dopravu buď železniční nebo městskou nebo stravenky, o kterých se hodně diskutuje, tak tam uvažujeme, že toto by bylo nahrazeno právě oním univerzálním odpočtem od daně.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak se vám to líbí, pane Tylle, je to zjednodušení pro stát a zároveň dobré i pro zaměstnance?

Ladislav TYLL, ekonom, Fakulta Podnikohospodářská VŠE v Praze
--------------------
Já s tím musím souhlasit, jak z ekonmického hlediska, tak vlastně snižování těch výjimek, které tam v dnešní době jsou tak jak se vypočítá například se zrušením odečitatelné položky ve formě slevy právě na ty úvěry z hypoték, tak tohle jsou všechno věci, které nás dávají jaksi na roveň, nás občany, nás daňové poplatníky, protože proč zvýhodňovat jenom ty osoby, které si například na to bydlení půjčily před osobami, které ho financují ze svých vlastních kapes, takže z pohledu daňového poplatníka, který si bere hypotéku, samozřejmě si dokážu představit sadu námitek. Ale z pohledu státu a zjednodušením toho systému tenhle ten krok vítám.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Pánové, já vám oběma díky za informace, na shledanou.

Doporučované

Nejčtenější