Novinky

Rozhovor s ředitelkou odboru Nepřímé daně Blankou Mattauschovou v ČT 24

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Lidé MF
  • ČT 24
  • Daň z přidané hodnoty
  • Veřejný sektor
  • Rozhovor
  • Blanka Mattauschová
  • Nepřímé daně

Rozhovor s Blankou Mattauschovou, ředitelkou odboru 18 - Nepřímé daně.
Zdroj: ČT 24 | 15.3.2011 | 9:35 | pořad: Ekonomika


* A se mnou ve studiu už Blanka Mattauschová, ředitelka odboru nepřímých daní Ministerstva financí, dobré dopoledne.

Dobrý den.

* Objasněme jenom na začátek, ta Zelená kniha o DPH a současné rozhodování o DPH v Česku, to jsou v podstatě dvě různé věci. Dá se to tak říci?

Ano, samozřejmě, to jsou dvě různé věci.

* Nicméně tak trochu spolu souvisí, minimálně tedy v těch sazbách Zelená kniha mluví o celkové reformě systému daně z přidané hodnoty, nicméně i právě o sjednocování sazeb se v té Zelené knize diskutuje. Neznamená to, že vlastně Česko tak trošičku předběhlo Evropu s tím, že chce sjednotit daň z přidané hodnoty, sazbu?

Mohlo by se to tak říci, nicméně ta Zelená kniha hovoří vlastně o sjednocení té sazby daně v tom kontextu, kdy říká, že je to vlastně jednodušší a bez jakýchkoliv výjimek a je to snáze spravovatelné a méně administrativně náročné. Takže k tomu i ta Česká republika tou svojí změnou teď směřuje.

* Říkáte bez výjimek, to je vlastně takové asi další téma. Některé služby jsou od DPH osvobozené, v Zelené knize se diskutuje, pokud vím, o tom, že kdyby se vlastně všechno zahrnulo do té daně z přidané hodnoty, tak by se nemusely sazby tolik zvyšovat, je to tak?

To se nedá tak přesně říct, protože tím, že některé služby jsou osvobozené od daně, tak zase na druhou stranu nemohou si uplatnit nárok na odpočet při pořízení vstupů pro tyto služby. Takže z ekonomického hlediska by to nemuselo vždycky směřovat k tomu, že bude vyšší výběr DPH. Ale samozřejmě ta Zelená kniha se snaží položit otázky, zda opravdu tak, jak jsou dneska nastaveny ty osvobozené služby, jestli pořád po těch čtyřiceti letech platí, že i nadále je tam potřeba toho, aby byly osvobozeny.

* Jak je to vůbec v Česku, jak moc jsou služby osvobozené? Bylo by reálné zapojit je více do daně z přidané hodnoty?

Tak samozřejmě Česká republika plně vychází ze směrnice o DPH, takže například osvobozené jsou finanční služby, pojišťovací služby, služby zdravotnické, školství a sociální služby, to je ten největší rámec, který je osvobozen. Pokud bude samozřejmě ta diskuze, nebo pokud se to i nadále bude ubírat tak, že se řekne, že některé z těchto služeb by měly být zdaněny, tak samozřejmě se tomu přizpůsobíme.

* Velká administrativa pro firmy, to je také věc, kterou jste zmínila, která je problematická podle Evropské komise, nicméně to je takové téma, o kterém se  pořád dlouho mluví, v podstatě nic se neděje. Co se může odehrát v tomto směru?

Tak ona to není jenom velká administrativa pro plátce daně, ale samozřejmě na druhé straně i pro správce daně. A v tomto směru se Evropská komise snaží nastínit další možnosti, které jsou například harmonizování jednotlivých podání, jednotlivých povinností tak, aby to bylo všude jednotné a samozřejmě za maximálního využití výpočetní techniky.

* Proč vlastně se o tom diskutuje právě teď? Já jsem mluvila o tom, že Evropská komise považuje systém za zastaralý, teď se to nějak aktuálně ukazuje?

Určitě se to ukazuje. Samozřejmě zavedení DPH vlastně bylo v roce 1967 a od té doby se dělaly pouze dílčí novely nebo dílčí úpravy tohoto systému a už se to vlastně naplnilo a už dále není kam po těch dílčích úpravách směřovat a tudíž Evropská komise, ona už o tom hovoří déle, ale rozhodla se, že teď je ta správná doba předložit vlastně otázky, kam dále by se ten systém měl ubírat.

* A vy coby Ministerstvo financí, tyto otázky pokládáte v podstatě do dneška, nebo do dneška se může veřejnost a odborníci k tomu vyjádřit. Jaké jste zatím nasbírali připomínky?

Tak já bych jenom chtěla upozornit, že do dneška se mohou vyjádřit vlastně všichni vůči českému Ministerstvu financí. I nadále a souběžně běží ta diskuze, kde se můžou vyjádřit, pokud chtějí, Evropské komisi, což je do jedna třicátého května. Musím říct, že trošku zklamání, zatím tolik příspěvků nepřišlo, ale ty, co přišly, většinou přišly od občanů, od daňových poradců a byly to velice zajímavé podklady a podněty, které my samozřejmě využijeme pro zpracování pozice České republiky k Zelené knize.

* Jak ten proces potom bude pokračovat, kdy se diskuze, ty počínající diskuze současné, o Zelené knize potom dostanou do reality?

Tak co se týká dalšího pokračování, tak Evropská komise vlastně ukončí v květnu diskuze a do konce roku by měla předložit určitý dokument, v kterém by zhodnotila výsledky a ten dokument by měl v sobě obsahovat další vývoj, nebo vize, jak by ta DPH měla vypadat a na tom se vlastně dále bude potom pracovat, co se týká legislativního textu. Ale už sama Evropská komise i členské státy vědí, že to bude trošku běh na dlouhou trať, hovoří se něco o pěti až sedmi letech, takže nic aktuálního, co by se dotklo příštího roku.

* Příštího roku a ani těch aktuálních změn, o které se momentálně mluví v České republice.

Ano, ano.

* To byla Blanka Mattauschová, ředitelka odboru nepřímých daní Ministerstva financí. Děkuji za návštěvu ve studiu, na shledanou.

Děkuji, na shledanou.

 

Doporučované

Nejčtenější