Novinky

Rozhovor s ředitelem odboru Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Karlem Koryntou v ČT 24

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Lidé MF
  • Karel Korynta
  • ČT 24
  • Rozhovor
  • Státní dozor
  • Sazka
  • Konkurz

Rozhovor s Karlem Koryntou, ředitelem odboru 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi.
Zdroj: ČT 24 | 15.3.2011 | 21:10 | pořad: Ekonomika


Přemysl ČECH, moderátor
--------------------
Dobrý večer. Připravili jsme ekonomický souhrn dnešního dne. Tady je. Dnem pravdy v Sazce byl 15. březen. Firma přiznala, že nemá na výplatu výher. Šéf Aleš Hušák skončil po mimořádné valné hromadě v nemocnici a zaměstnanci vstoupili do stávkové pohotovosti. Jak vidí situaci v Sazce autorka reportáže Zuzana Luňáková, to se dozvíme za chvíli. Teď zdravím po telefonu Karla Koryntu, ředitele Státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi ministerstva financí, dobrý večer.

Karel KORYNTA, ředitel odboru, Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi, ministerstvo financí, Praha
--------------------
Karel Korynta, dobrý večer.

Přemysl ČECH, moderátor
--------------------
Sazka omezuje vyplácení výher. Je to podle vás důvod, se situací ve společnosti zabývat? Obrátil se už na vás se žádostí o pomoc?

Karel KORYNTA, ředitel odboru, Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi, ministerstvo financí, Praha
--------------------
V současné době nemáme žádnou žádost či podání, ať ze strany sázejícího a nebo ze společnosti Sazka, k tomu, abychom činili nějaké kroky a případná další opatření.

Přemysl ČECH, moderátor
--------------------
Sazka má u vás uloženou jistinu 50 milionů korun. Požádala o její použití?

Karel KORYNTA, ředitel odboru, Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi, ministerstvo financí, Praha
--------------------
Má tady, má u nás uloženou jistotu. Není to tak, že by byla uložena na našem účtu nějakém speciálním, ale je to účet Sazky, kterým samozřejmě může disponovat, pakliže to schválí ministerstvo. A samozřejmě o uvolnění této jistoty prozatím taky nepožádala.

Přemysl ČECH, moderátor
--------------------
Jak si to vysvětlujete? Na jedné straně nemá peníze na výplatu výher, na druhé straně nechce peníze, které má u vás v depozitu?

Karel KORYNTA, ředitel odboru, Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi, ministerstvo financí, Praha
--------------------
No, ono to není tak jednoduché. Pakliže by byla pozastavena činnost loterijní společnosti, tak potom se musí počkat, až vlastně 90 dnů mají možnost se sázející přihlásit o svoji výhru. A až poté, by byla uvolňovaná tato jistota.

Přemysl ČECH, moderátor
--------------------
Kdy prověříte, jestli se Sazka chová tak, jak by měla? Protože jestliže limituje výplaty výher, tak to je asi v rozporu s loterijním zákonem.

Karel KORYNTA, ředitel odboru, Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi, ministerstvo financí, Praha
--------------------
Určitě, my předpokládáme, nebo hodláme požádat Státní dozor finančního úřadu místně příslušného, to je Praha 1, aby prověřil situaci na místě, zda teda ty věci, které teď vyplavaly na povrch, tak zda se zakládají na pravdě a poté je  možné zahájit správní řízení se společností.

Přemysl ČECH, moderátor
--------------------
Odhadnete, kdy tedy přistoupíte k té akci, k té kontrole?

Karel KORYNTA, ředitel odboru, Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi, ministerstvo financí, Praha
--------------------
Já si myslím, že už zítra se budeme kontaktovat s kolegy z finančního úřad a po vzájemné dohodě prostě nastane kontrola podle zákona o státní kontrole.

Přemysl ČECH, moderátor
--------------------
Díky za aktuální informace. Hezký večer. Na shledanou.

Karel KORYNTA, ředitel odboru, Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi, ministerstvo financí, Praha
--------------------
Děkuju. Na shledanou.

 

Související rozhovor - s redatorkou ČT Zuzanou Luňákovou

Přemysl ČECH, moderátor
--------------------
A teď kolegyně Zuzana Luňáková, která celou kauzu dlouhodobě sleduje. Vítej ve studiu.

Zuzana LUŇÁKOVÁ, redaktorka
--------------------
Hezký večer.

Přemysl ČECH, moderátor
--------------------
Tak ta zpráva dne je, že Sazka nemá peníze. Jak tedy by se ta situace měla vyvíjet? Sazka to chce řešit pozastavením loterijní činnosti. Nicméně to znamená, že by neinkasovala žádné peníze ze sázek, takže evidentně by čekala na vstup finančního partnera, respektive na jeho peníze. Na druhé straně je tady návrh, že by na sebe sama měla vyhlásit insolvenci. Co by se mělo stát, podle tvého úsudku?

Zuzana LUŇÁKOVÁ, redaktorka
--------------------
Ono už z principu logiky by bylo, bych řekla B je správně, protože ještě žádná firma nevydělala peníze tím, že by zlikvidovala svoji činnost. A to je právě to, o co se Sazka pokouší. Protože pokud Sazka přestane vyplácet výhry, tak samozřejmě sázející přestanou sázet a tím pádem Sazka bude mít logicky menší tržby a i hodnota firmy bude malá. Navíc insolvenční správce řekl, že Sazka by na sebe měla vyhlásit insolvenci. Potom by ten proces byl jednodušší, tuším, že o tom může soudce rozhodnout do 15 dnů. Protože Sazka se skutečně asi v insolvenční situaci nachází. Dneska potvrdila, že není schopná dostát svým závazkům. Navíc je tady více než 2 věřitelé a ty pohledávky jsou 30 dnů po splatnosti.

Přemysl ČECH, moderátor
--------------------
Dnes se hrálo o dvě věci. O to, jestli Aleš Hušák zůstane ředitelem a pak také o to, jestli akcionáři změní stanovy, které by umožnily vstup strategického partnera. Nestalo ani jedno. To druhé se nestalo zase především proto, že se zdá, jakoby Sazka a akcionáři měli zájem o vstup té společnosti Gladiolus, respektive o vstup jejích peněz, protože k tomu není třeba měnit stanovy, jestli to čtu dobře?

Zuzana LUŇÁKOVÁ, redaktorka
--------------------
Dalo by se to tak říct. Je to zřejmě tak. Skutečně minoritní akcionáři se několik měsíců, možná několik můžeme říct měsíců, pokoušeli o svolání mimořádné valné hromady, byli vyslyšeni, konečně se to podařilo, ale majoritní akcionář, což je Český svaz tělesné výchovy, který vlastní více než 68 % v Sazce už dopředu deklaroval, že on odvolání Aleše Hušáka nepodpoří, protože podle šéfa ČSTV Pavla Kořana je Aleš Hušák dobrý manažer, nevidí na něm žádné chyby a navíc ani nepovažují za nutné, aby se měnily stanovy. Což znamená, že chtějí nadále nechat sazku v rukou sportovních svazů. Tedy, že by si Sazka, situaci by řešili tím, že by si Sazka půjčila právě od společnosti Gladiolus, což je víceméně společnost Penta a investor Martin Ulčák.

Přemysl ČECH, moderátor
--------------------
Sazka prohlásila, že limituje vyplácení výher. Do těch 500 tisíc korun. Pravděpodobně nevyplatila ten rekordní jackpot přes 100 milionů korun. Jsou i jiné signály, že má problémy s hotovostí, s cashflow?

Zuzana LUŇÁKOVÁ, redaktorka
--------------------
Tak Sazka skutečně už po minulém týdnu, poté, co se pokusila podepsat smlouvu se společností Gladiolus, která víceméně byla převedením peněz do rukou, převedení majetku Sazky do rukou Penty a Martina Ulčáka, protože Sazka požadovala úvěr 2,5 miliardy korun, který chtěla splatit za rok, i když její tržby, nebo její zisky v loňském roce byly 1,4 miliardy korun, to soud zakázal a od té doby nad činností Sazky dohlíží předběžný insolvenční správce a veškeré platby nad 500 milionů korun, musí schválit, takže ...

Přemysl ČECH, moderátor
--------------------
Nad 500 tisíc ...

Zuzana LUŇÁKOVÁ, redaktorka
--------------------
Nad 500 tisíc, omlouvám se. Takže i proto je tedy ten limit. Nicméně Sazka skutečně nemá peníze, nezaplatila mobilním operátorům, mluví se o tom, že nebyla schopná zaplatit ani společnostem, jako je Česká pojišťovna nebo ČEZ a dokonce i její zaměstnanci se obávají, že by nemuseli dostat své výplaty.

Přemysl ČECH, moderátor
--------------------
Proto zřejmě ta stávková pohotovost. Zaujali po dnešním jednání nějaký jiný nový postoj hlavní věřitelé Komárek a Vítek?

Zuzana LUŇÁKOVÁ, redaktorka
--------------------
Tak hlavní věřitelé uvítali, že předběžný insolvenční správce odmítá to pozastavení činnosti, protože to by skutečně znamenalo znehodnocení majetku Sazky, tím pádem i znehodnocení majetku, který mají věřitelé. Pokud se pamatuji, tak Karel Komárek dokonce řekl, že je to potvrzení toho, že se Sazka skutečně nachází v insolvenční situaci a nabízejí, že jsou okamžitě ochotni pomoci s restrukturalizací.

Přemysl ČECH, moderátor
--------------------
Kdo podle tebe tahá za kratší konec pily? Jsou to věřitelé nebo je to Sazka s akcionáři, nebo nakonec jsou to třeba sázkaři?

Zuzana LUŇÁKOVÁ, redaktorka
--------------------
Tak v tuto chvíli jsou na tom asi nejhůř sázkaři, protože momentálně je to sázka na druhou. Jednak, jestli vůbec uhodnou čísla a jinak jestli jim budou vůbec případné výhry vyplaceny. Akcionáři, my jsme dneska mluvili s Jiřím Kejvalem, což je zástupce minoritního akcionáře, ten nám sdělil, že se skutečně ptali na situaci na hospodaření ve firmě, na to, jestli Sazka je opravdu v takových potížích, že nemůže vyplácet výhry, ale nedostali akcionáři odpověď. Když jsme chtěli znát proč, ta mluvčí Sazky Jan Tuna řekl, že těch otázek bylo asi 30, Sazka to vyhodnotila jako šikanózní dotazování a odpovědi zašle písemně do 4.dubna. Takže akcionáři skutečně jsou asi tím posledním, kdo by teďka měl tu situaci v rukou.

Přemysl ČECH, moderátor
--------------------
V podstatě celou tu dobu, co tu situaci sledujeme, tak je víceméně patová. Nic se neděje, vedou se různá jednání, ale de facto se neděje nic. Co podle tebe může tento stav změnit, kdy může dojít k nějakému průlomu a čím, jakým krokem?

Zuzana LUŇÁKOVÁ, redaktorka
--------------------
Tak možná už i ten dnešní den byl dost průlomový, protože jestliže Sazka přizná, že nemůže vyplácet výhry, tak jsou tady dvě možnosti, proč to tak udělala. Jednak, že ta situace je skutečně tak špatná a nemá, kde vzít peníze a jednak, že chce trošku tlačit na soudce, aby jí povolil tu půjčku od společnosti Gladiolus, což je otázka, jestli by jí to skutečně pomohlo, protože to je stále vytloukání klínu klínem. Ale nejpozději by mělo být jasno do 21.dubna. Nicméně očekávám, že soudce rozhodne už během příštího týdne.

Přemysl ČECH, moderátor
--------------------
Díky za aktuální analýzu situace v Sazce. Hezký večer.

Zuzana LUŇÁKOVÁ, redaktorka
--------------------
Hezký večer.

Doporučované

Nejčtenější