Novinky

Novela zákona o finanční kontrole

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Nepřesnosti
 • Reakce
 • Finanční kontrola
 • Zákon o finanční kontrole
 • Veřejný sektor

„Slalom mezi audity"
Ekonom | 10.2.2011 | rubrika: Politika & byznys | strana: 32 | autor: Jan Štětka


…Resort financí zazdil nový zákon o finančním řízení…

Reakce MF:

 1. Návrh tzv. nového zákona o řídícím a kontrolním systému veřejné správy byl pouze pracovním materiálem odboru Kontrola a koncem roku 2010 byl předložen do prvního kola vnitřního připomínkového řízení, tj. pouze na MF. Nikdy se nastal oficiálním materiálem MF a nikdy nebyl hotov, ani v roce 2009. Při projednávání na Ministerstvu financí byly vzneseny připomínky na formu i obsah zpracování nového zákona a panovaly diametrálně odlišné názory. Proto bylo upuštěno od jeho ukvapeného předložení do legislativního procesu a práce se v současné době soustředí na novelu stávajícího zákona o finanční kontrole.
 2. Článek popisuje obsah připravovaného zákona zkresleně, nepřesně a je v mnoha směrech zavádějící až lživý, některé instituty o kterých hovoří, fungují ve veřejné správě již deset let, konkrétně:
  • nezávislá pracoviště interního auditu byla v orgánech veřejné správy zaváděna od roku 2002, kdy nabyl  účinnosti zákon o finanční kontrole
  • rovněž tak podle stávajícího zákona o finanční kontrole odpovědnost za tvorbu pánů interního auditu, které jsou zpracovávány na základě objektivního hodnocení rizik, nesou vedoucí útvarů interního auditu
  • kontroly na všech úrovních kontrolního systému pomohly odhalit celou řadu nesrovnalostí.
 3. Stávající právní rámec pro nastavení kontrolních a auditních systémů na resortech vytváří dostatečné podmínky pro účinnou ochranu veřejných prostředků, pro identifikaci rizik a nesrovnalostí; zásadní problém je ovšem v dodržování povinností vyplývajících z tohoto rámce jednotlivými úrovněmi řízení na resortech.
 4. Současný zákon o finanční kontrole splňuje požadavky kladené na systémy finančního řízení i požadavky kladené EK na kontrolní systémy členských států EU, o čemž svědčí jeho implementace v rámci čerpání prostředků z EU.

 

Související informace

Doporučované

Nejčtenější