Novinky

Dlouhá cesta k jedné DPH?

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Lidé MF
  • ČT 24
  • Ekonomika
  • Daň z přidané hodnoty
  • Ladislav Minčič
  • Zákon o DPH
  • Veřejný sektor
  • Rozhovor
  • Daňová reforma

Rozhovor s Ladislavem Minčičem, 1. náměstkem ministra financí.
Zdroj: ČT 24 | 17.1.2011 | 21:10 | pořad: Ekonomika


Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Premiér Petr Nečas poprvé připustil, že DPH by bylo nejlepší sjednotit na 19 %, skokově by tak zdražily například potraviny, léky, nebo doprava. Informovaly o tom Hospodářské noviny.

Jakub LINKA, redaktor
--------------------
Jednotná sazba DPH, podle odborníků jasný signál zdražit zboží, které zatím spadá do té nižší sazby, například chleba, který stojí 25 korun, by zdražil o dvě koruny.

David MAREK, analytik, Patria
--------------------
Negativní dopad na spotřebu domácností lze očekávat, pokud by musely vydávat více za zboží kvůli daním, utrácely by méně za zboží samotné.

Jakub LINKA, redaktor
--------------------
Plán na zvýšení spodní sazby DPH je součástí penzijní reformy. Z peněz, které by stát díky tomu vybral, by pak kryl výpadky veřejných financí právě při zavádění reformy.

David MAREK, analytik, Patria
--------------------
Sjednocení sazeb DPH na 19 % by přineslo zvýšení rozpočtových příjmů zhruba o 50 miliard.

Jakub LINKA, redaktor
--------------------
Zatímco TOP 09 sjednocení sazeb DPH podporuje, Věci veřejné jsou proti a chtějí nižší sazbu zachovat alespoň u základních potravin. S tím ODS nesouhlasí. Případné zdražení potravin chce řešit kompenzacemi pro lidi s nízkými příjmy.

redaktor /citace - Petr Nečas, premiér, HN/
--------------------
"upravila by se výše životního minim a tím pádem i výše některých kompenzačních sociálních dávek včetně základní výměry důchodů, aby byl pohyb cen potravin kompenzován sociálně citlivým skupinám."

Miroslav SVOBODA, sektor daňového a ekonomického poradenství, Deloitte
--------------------
V případě, že tu vyšší sazbu DPH zaplatí všichni, a bude kompenzována jenom těm, kteří opravdu potřebují podporu státu, tak vlastně je to vyváženější.

Jakub LINKA, redaktor
--------------------
Alespoň jedno plus by snížení sazeb DPH mohlo mít. Podle daňových expertů by se firmám výrazně zjednodušilo účetnictví.

Rozhovor

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
A ve studiu se mnou 1. náměstek ministra financí Ladislav Minčič, dobrý večer.

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí
--------------------
Dobrý večer.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane náměstku, zřejmě je to sen každého ministra financí mít jednotnou sazbu DPH. Je to tak, zjednodušilo by se tím účetnictví.

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí
--------------------
No, myslím si, že máte pravdu. Nevím, je-li to opravdu snem, ale v každém případě to zjednoduší...

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Miroslav Kalousek se tak už v minulosti vyjádřil. Na druhou stranu opozice okamžitě přijde s námitkou, že je to nespravedlivé řešení, a nejenom opozice, i Věci veřejné se moc nedívají prozatím na jednotnou sazbu DPH. To znamená, že nečekáte problémy?

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí
--------------------
No, já bych chtěl říci, že panuje všeobecně takový mýtus, taková legenda, která věří v tom, že skrze dvě sazby daně z přidané hodnoty se přerozděluje nějakým způsobem veřejné blaho. Není tomu tak. Ten redistribuční efekt daně z přidané hodnoty, tedy existence snížené sazby nebo zvýhodněné sazby, až tak moc na přerozdělování nemá vliv. Mohu to dokumentovat některými čísly statistickými z rodinných účtů, ze kterých vyplývá, že například často se ta snížená sazba zmiňuje v souvislosti s potravinami, které podléhají té zvýhodněné sazbě, že ve spotřebním koši těch nejbohatších 10 % rodin v české populaci představují potraviny 20 %, tedy plnou pětinu. Zatímco u té desetiny nejchudších představují 28 %. Čili to není až takové diametrální. Naopak velmi zajímavá informace je o tom, že to zboží a služby, které jsou zatíženy onou základní vyšší sazbou, u nás dvacetiprocentní sazbou, představuje ve spotřebním koši těch nejchudších 10 %, té nejchudší desetiny našich spoluobčanů, 37 %, zatímco u těch nejbohatších jenom 25 %.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
A tím se mi snažíte naznačit, že by to tolik lidi s nižšími příjmy nepostihlo?

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí
--------------------
Ve skutečnosti by to postihlo velmi podobně v podstatě úplně všechny rodiny. Samozřejmě rodiny s nižšími příjmy by byly postiženy více. Lze předpokládat podle předběžných kalkulací, které dělali kolegové z Národohospodářského ústavu a z CERGE na rodinných účtech z Českého statistického úřadu, že by náklady domácností v podstatě byly tím sjednocením na 19 % zvýšeny nebo by vzrostly řádově o 2 %. Přičemž rozdíl zase mezi těmi chudšími nebo nejchudšími a těmi nejbohatšími představuje asi tři čtvrtiny procentního bodu. To znamená...

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
A pokud, pardon, pokud dobře počítám, tak když máme teď spodní hranici DPH na 10 % a měla by se do budoucna sjednotit na 19 %, tak je tam skokový nárůst o 9 procentních bodů.

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí
--------------------
Ano.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
To znamená, a vy tady mluvíte o 2 %, kdo vezme těch zbývajících 7 na svá bedra. Budou to obchodníci, kteří upustí od svých marží, aby se to tolik neprojevilo na samotném koncové ceně výrobku?

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí
--------------------
Tak, paní redaktorko, já mluvím o jaksi koši, který obsahuje všechny, všechny položky, které vydává jakákoliv rodina, to znamená, koš je konstruován, dejme tomu, pro nejspodnější decil, tedy pro těch nejnižších nebo nejchudších 10 %, pro dalších 10 % a tak dále, pro ty nejvyšší. A na základě struktury tohoto koše, za předpokladu možná někdy více statického, někdy více dynamického, lze spočítat, o kolik v souvislosti s tím, že v tom koši jsou rozklasifikovány všechny položky, toto podléhá 10 %, toto 20 %, a když se to všechno zkalkuluje, tak skutečně ty náklady vzrostou okolo 2 %. Přičemž...

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Na druhou stranu, pardon, opět, když se vrátím k tomu, lidé jíst musí, na lécích určitě taky šetřit nebudou, topení, to je další věc, dřevo a podobně, to se tam taky vztahuje na tu nižší sazbu DPH.

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí
--------------------
Ne, ne, ne. Teplo, chtěl bych zdůraznit, teplo a energie jsou v základní sazbě, v té 20 % dneska, ano.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak jsem si to přečetla špatně na internetu. Nicméně na potravinách si trvám, na lécích také. A tam zřejmě lidé nebudou moci šetřit. Nicméně třeba z té vyšší sazby dvacetiprocentní budou ochotni slevit.

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí
--------------------
Ano, ty kalkulace jsou udělány při zachování neměnné struktury koše. To znamená, že všechno to, co dneska pořizují domácnosti, budou pořizovat i po úpravě sazeb.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Pojďme tedy k těm kompenzacím. Už v předchozím příspěvku bylo naznačeno, že pro lidi s nižšími příjmy by přicházely v úvahu určité kompenzace. Nezahráváte si ale s dalšími výjimkami, výjimkami z výjimek a tak podobně, protože to se v tuto chvíli vládní garnitura snaží odstranit, aby ten celý případ byl co možná nejvíce průhledný, aby tam nebyly různé slevy, výjimky a tak podobně. Nezahráváte si zase s něčím takovým?

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí
--------------------
No, já si myslím, já si myslím, že je jaksi zájem na tom pokud možno zjednodušit, zpřehlednit daňový systém a příliš mnoho výjimek mu nesvědčí. Jenom k těmi dvěma procenty, kterými jsem před chviličkou argumentoval, tak s těmi dvěma procenty mohu pracovat i dál a říci, že dejme tomu, těm nejpotřebnějším, to znamená občanům, kteří jsou skutečně nebo kteří mají poměrně velmi nízké příjmy, tak v podstatě na základě těch dvou procent vychází, že kdyby jim byly jejich příjmy, které mohou sestávat třeba i ze sociálních dávek, ano, mluvím i o důchodcích, kdyby jim byly zvýšeny řádově o 2 %, ano, těm nejpotřebnějším, tak by to s lichvou kompenzovalo sjednocení sazeb daně z přidané hodnoty. Čili ono to není tak dramatické, jak na první pohled vypadá. A daň z přidané hodnoty, ještě jednou to opakuji, neplní úlohu daně, která by nějakým způsobem velmi výrazně přerozdělovala blaho mezi chudšími a bohatšími. Není tomu tak.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Budeme vám věřit. Prozatím Ladislav Minčič, 1. náměstek ministra financí. Díky za návštěvu, na shledanou.

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí
--------------------
Děkuji za pozvání.

Doporučované

Nejčtenější