Novinky

Ptali jste se na arbitráže, které hrozí Česku

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Lidé MF
  • Mezinárodní arbitráž
  • Zahraniční sektor
  • Rozhovor
  • ihned.cz
  • Radek Šnábl

Odpovědi Radka Šnábla, poradce ministra financí pro oblast mezinárodních arbitráží - Na dotazy čtenářů
Zdroj: Ekonom.iHNed.cz | 11.1.2011 | 12:08 / aktualizováno 13.1.2011 | 12:06


Stát v mezinárodních arbitrážích dosud prohrál přes dvacet miliard korun. A přinejmenším o stejně vysokou sumu bojuje v probíhajících sporech. Ministerstvo financí přitom volí novou strategii, která má přinést úspěch.

»Zaprvé – nezaplatíme ani haléř firmě, která nemá jasného vlastníka. A zadruhé, stát budou zastupovat sice drazí, ale špičkoví zahraniční právníci,« vystihuje dva základní pilíře postupu Radek Šnábl, jenž má jako poradce ministra financí arbitráže Česka vůči zahraničním investorům na starost.

Nejnověji ušlý zisk na státu nárokuje společnost Washington Investment Company LLC. Ztrátu vyčíslila na 12 miliard korun. Pokud by firma s nejasnou vlastnickou strukturou uspěla, překonala by tím i náhradu mediálnímu koncernu CME, kterému Česká republika za neochránění investic do televize Nova musela vyplatit více než deset miliard korun.

Z hlediska srovnání počtu mezinárodních arbitráží patří ČR k celosvětovým »premiantům«. Více sporů řešily už jen Argentina a Mexiko.

Jaká arbitrážní spory dnes Česko eviduje a jaké je riziko, že kvůli nim bude muset vyplatit mnohamiliardové odškodnění? Jak vážná je hrozba, že stát bude čelit dalším tahanicím od investorů do fotovoltaiky? Kolik stojí právní služby?

Na vaše dotazy odpovídal poradce ministra financí a bývalý šéf mezinárodněprávního odboru tohoto resortu Radek Šnábl.


Mirek Kováč
11.1. 12:18 Dobrý den,
můžete prosím vyčíslit náklady státu na arbitrážní řízení? Jednak hodinovou sazbu právních kanceláří, pak také celkové náklady, které byly dosud uhrazeny?
Díky a hezký den,
M. Kováč

Radek Šnábl
11:03 Dobrý den,
náklady státu se podstatně liší podle jednotlivých kauz. Obecně platí, že čím dražší právník s vyšší hodinovou sazbou, tak paradoxně klesají celkové náklady na právní zastoupení. V zásadě lze říci, že jedno písemné podání včetně znaleckých posudků (v arbitráži jsou taková podání dvě až čtyři) představuje v průměru desítky milionů korun. Extrém potom byla kauza Saluka, kde celkové náklady byly obrovské, ve stovkách milionů korun. Hodinové sazby jsou podle právníka a znalce mezi cca třemi až deseti tisíci korun za hodinu.


Pavel
11.1. 21:11 Z jakého důvodu nebyly dosud smlouvy umožňující arbitráže vypovězeny? Smysl chápu po změně režimu, ale nyní snad máme již fungující soudní systém.

Kolik českých firem využilo tyto dvoustranné smlouvy k žalobě států, se kterými má ČR smlouvy uzavřeny? A kolik miliard vysoudily?


Radek Šnábl
11:05 Dohody o ochraně investic uvnitř EU postupně vypovídáme nebo ukončujeme dohodou, ale pokud jde o zbytek světa začínáme naopak vnímat poptávku tuzemských subjektů po právní ochraně vlastních investic v zahraničí.

Bylo by pochopitelně nelogické tuto ochranu našim podnikatelům neposkytnout.

V tuto chvíli je v běhu několik arbitráží českých subjektů proti hostitelským státům.


Mickace
12.1. 12:22 Píšete, že budete klást důraz na transparentnost WIC. Ale v roce 2007, kterého se spor týká, takové požadavky nebyly. Je možné to požadovat retroaktivně?

Radek Šnábl
11:09 To je nepochopení podstaty problému. V mezinárodně právních sporech neexistuje promlčení a investor má možnost požádat o arbitrážní řízení prakticky kdykoliv. Není tedy možné v roce 2011 předpokládat, že pozice MF bude v nezměněné podobě přetrvávat roky. Jiná věc je, že tento požadavek, tedy určení benefičního vlastníka nebo kontrolující osoby při jednání o smíru zastává MF minimálně od roku 2006. Pouze o tom tehdy věděla toliko odborná veřejnost a postupně se tato informace stala veřejně známou i v širším smyslu slova.


Monika Černá
00:11 Zdravím vás,
pane Šnáble, mohl byste mi rosím objasnit, jak taková arbitráž probíhá? Přijde firma, podá na vás žalobu, pak se sejdou právníci a rok se přetahují, kdo měl pravdu a nakonec se dohodnou, že jedna strana zaplatí druhé půl miliardy?

Radek Šnábl
11:14 Děkuji za otázku.
Budete se divit, ale taková arbitráž je velice sofistikovaná obdoba soudního řízení, jenom rychlejší a bez možnosti odvolání. Pakliže investor oznámí spor je nezbytné minimálně šest měsíců hledat smírné řešení sporu. Teprve poté žalující strana nominuje arbitra a vzápětí i stát učiní totéž. Stranami nominovaní arbitři následně zvolí předsedu tribunálu. Pravidla, podle kterých řízení probíhá, stanovují mantinely tribunálu, který následně podle povahy sporu rozhoduje o počtu písemných podání, konání hlavního slyšení i dalších úkonech.

Domnívám se, že laik by na první pohled nevěděl, zda sleduje arbitrážní nebo soudní řízení.


Aleš
09:32 Dobrý den,
veřejně patrně nejznámější arbitráží, kterou Česko prohrálo, byl spor s CME. Myslíte si, že stát udělal v tomto konkrétním případě vše správně a nebylo možné arbitráž vyhrát?

Radek Šnábl
11:17 Myslím, že ta arbitráž šla vyhrát a to už jenom proto, že v tomto sporu běžely paralelně spory dva a investor v prvním neuspěl.


Vlasta
09:35 Přeji pěkný den,

Tvrdíte, že nezaplatíte ani haléř firmě, která nemá jasného vlastníka. Opravdu je takovýto postup v arbitráži možný?

děkuji

Vlasta

Radek Šnábl
11:20 Já jsem řekl, že nezaplatíme ani korunu firmě s neznámou strukturou na základě jednání o případném smíru, protože s takovou společností nemůže MF do žádného vypořádání vstoupit.

Pakliže by ale taková firma teoreticky arbitráž vyhrála, potom je samozřejmě verdikt platný a vykonatelný. O tom sporu jistě není. I zde je ale stále možné namítat rozpor s veřejným pořádkem.


Josef
09:40 Dobrý den, proč jsme "premianti" v počtu arbitráží, které se vůči nám vedou? Je to tím, že máme špatně nastavené smlouvy o ochraně investic? Nebo čím? Děkuji za odpověď. Josef K..

Radek Šnábl
11:22 Premiantem je Argentina, ale my jsme nepochybně jedničkou v počtu sporů, které proti vlastní zemi vedou její občané skrze své zahraniční struktury.

To je skutečně neobvyklá "vlastnická" struktura sporů a myslím, že tím odpovídám i na Váš druhý dotaz.


M. Tříska
10:27 Hezký den do Prahy! Předpokládám, že jste si dělali nějaké právní analýzy, jak to může dopadnout, pokud vás zažalují oni - solární carové. Jakou vám dali právníci garanci, že případné arbitráže Česko neprohraje? Vsadil byste si na to?

Radek Šnábl
11:25 dobrý den,

Přiznám se, že výraz solární carové slyším poprvé, ale v každém případě situaci studujeme. Doposud je ovšem argumentace v této věci trochu chaotická a tak nám nezbývá než počkat na přesné znění tvrzených porušení práva.


madqwert
11:00 Dobrý den, v roce 2008 jste byl odsouzen k dvouletému podmíněnému trestu vězení za daňové podvody. Jak je možné, že arbitráže českého státu má ve své kompetenci kriminálník? Pracujete na poměrně vysoké a prestižní pozici ve státní správě, myslíte si, že pro ni máte vhodný životopis? Co má obyčejný člověk dělat, aby to dotáhl stejně vysoko jako vy? Též se dopouštět trestných činů? Když vidím tu slavnou trojku Kalousek - Barták - Šnábl na ministerstvu financí, tak se mi zvedá žaludek. Prosím, odstupte! Uděláte to? Děkuji.

Radek Šnábl
11:31 Promiňte, ale já jsem nikdy nebyl odsouzen za daňový podvod. Můj čin spočívá v tom, že společnost u které jsem byl předsedou představenstva řádně a včas zaplatila daň z přidané hodnoty a daň z příjmů právnických osob. To nikdy nikdo nerozporoval. Dokonce i Nejvyšší správní soud, který rozhodoval o kasační stížnosti finančního úřadu uznal, že důkazní břemeno bylo uneseno (předmětem řízení byl můj odběratel a tedy veškeré vystavené faktury).

Ve věci běží další dvě řízení a dovolím si podotknout, že i státní zástupce se proti mému rozsudku neodvolal s odůvodněním, že jsem nikdy neobdržel žádný neoprávněný prospěch. Je-li tedy trestný čin platit řádně daně, potom máte pravdu. Moje právo je využít svého práva na řádnou obhajobu k prokázání neviny.

Nicméně, pro vyvrácení pochybností jsem na pozici ředitele odboru rezignoval.


čtenářka
11:00 Vysvětlete mi, prosím, proč vlastně musíme do nějakých arbitráží jít? Firmy jsou do Česka jako do jakéhokoli jiného tržního prostředí, když se neumějí postarat o své investice a dobře si je zajistit, proč by za to měl platit stát?

Radek Šnábl
11:34 Naprosto s Vámi souhlasím v tom, že řada firem se arbitráží domáhá kompenzace za vlastní obchodní selhání.

Dohody o ochraně investic jsou všude na světě koncipovány jako ochrana investora z vyspělejšího právního prostředí a postupem času rozvojem konkrétního prostředí, tedy i našeho, jejich význam pro příliv zahraničního kapitálu klesá.

Vaše pozorování je v zásadě správné.


Karel88
11:03 Zdravím vás,
se zájmem jsem si přečetl článek v Ekonomu o rozkrývání pozadí, kdo je za firmou WIC, která nejnověji žaluze stát snad o 11 miliard (http://ekonom.ihned.cz/c1-49452290-kdo-chce-obrat-stat ) - má ČR vůbec nástroje pátrat po tom, kdo tuto firmu vlastní, nebo zkoumá jen podtstatu sporu a nejde jí o to, komu případné peníze přitečou? Díky a hodně štěstí!

Radek Šnábl
11:37 Já se omlouvám za neznalost textu, protože jsem ten článek nečetl, ale obecně platí, že stát určitými nástroji k obraně vlastních ekonomických zájmů disponuje a také platí, že jsme se již řadu věcí naučili.

Kromě meritu sporu samozřejmě zkoumáme i tzv. benefiční vlastníky a kontrolující osoby, nejenom ty, kteří jsou zapsáni jako oficiální ředitelé nebo jinak jednající osoby.


Velitel
11:07 Vznikle škody budou dané k náhradě konkretním packalům ?

Radek Šnábl
11:38 Snažíme se o to.


Honza
11:07 Dobry den, jaky mate pristup k "settlementum"? Pragmaticky nebo dogmaticky?

Radek Šnábl
11:40 Je-li spor opravdu problematický vzhledem k reputaci ČR, je lepší se narovnat, protože případný verdikt pouze podpoří nové žaloby proti státu.

A opačně, jdeme-li do sporu, je třeba ho ze stejného důvodu vyhrát a požadovat i náklady řízení po investorovi.


Karol
11:16 Neměli by již konečně platit vše původci sjednaných "kšeftů" ze své kapsy?! Přece za svou práci jsou placeni, tak proč by se na tyto "průsery" měli skládat všichni daňovi poplatníci v ČR.Proč nefunguje finanční policie jak v Rakousku a celé bývalé zap.Evropě??

Radek Šnábl
11:42 Jediné co k tomu mohu napsat je, že se MF v případě prohraných sporů snaží určit konkrétného viníka a snažit se o dovození odpovědnosti.

Řada mechanizmů je u nás již v dnešní době obdobná jako ve zbytku Evropy.


anonym
11:17 Je pravda, že ČR může smlouvy o ochraně investic okamžitě vypovědět? Má nové investiční dohody s nečlenskými státy EU má podle Lisabonské smlouvy sjednávat Evropská komise?

Radek Šnábl
11:44 Ano, vypovědět můžete okamžitě, ale to neznamená, že výpověď má nějaké okamžité účinky. Zpravidla výpověď znamená, že původní dohoda platí ještě deset let.

Z toho logicky plyne, že je lepší se snažit o ukončení dohodou.


anonym
11:24 Pokud jde o proklamování vlastnické struktury, tak tvrzení pana Šnábla představují z hlediska mezinárodního práva naivní hloupost.
Definice investora je stanovena v dohodách o ochraně investic a pokud investor splňuje formální náležitosti, tak tribunály v naprosté většině případů nezkoumají skutečnou vlastnickou strukturu. Např. v případu mezi lotyškým investorem a Ukrajinou, Ukrajina namítala,že lotyškého investora vlastní Ukrajinci, ale tribunál přesto rozhodl, že se jedná o lotyšského investora. Jak chce pan Šnábl donutit příslušný tribunál,k akceptování jeho naivních a hloupých nápadů.

Radek Šnábl
11:49 Tak jednak vždy platí, že definici investice, ale i investora určuje konkrétní dohoda o ochraně investiv a nikoliv investor nebo stát. Výklad potom provádí konkrétní tribunál, nikoliv já.

Za druhé Vámi uváděný příklad byl již mnohokrát investory neúspěšně použit jako precedent a řada tribunálů rozhodla opačně.

Za třetí mé naivní a hloupé nápady proti Vašemu příkladu vedly například k úspěšné obraně ve sporu o miliardovém sporu s Georgem Nepolskym ....


Vít
11:37 Dobrý den pane Šnáble,

předně bych Vám rád poblahopřál k všem předešlým vyhraným arbitrážím, ušetřil jste ČR hodně peněz.

dotazy:
- při sporu, jmenujete rozhodce ad hoc, nebo nastavujete příslušnost u stálých rozh. soudů?
- pokud vybíráte stálé rozhodčí soudy, pak jaké?
- poslední dotaz, začínám psát diplomovou práci na téma právního postavení rozhodce v mezinárodní obchodní arbitráži. Doporučil bystemi nějaký zdroj z MFČR ohledně tohoto tématu?

Díky a hodně úspěchů.

Radek Šnábl
11:56 Začnu odzadu, pokud potřebujete konzultovat cokoliv v této oblasti, s odkazem na mne se obraťte na oddělení mezinárodně právních sporů MF a nepochybně Vám rádi pomůžeme.

Při jmenování rozhodce především zohledňujeme jeho předchozí rozhodovací praxi. Řada rozhodců byla dříve soudci, řada rozhodců je v této pozici desítky let a jejich právní názory jsou známé. Rovněž tak musíte při povaze případu zohlednit působiště rozhodce. Řešíte-li kontinentální kauzu, potom Vám rozhodce z odlišného právního systému může způsobit řadu problémů.

Tyto okolnosti stavíme nad příslušnost ke komorám nebo rozhodčím soudům.

Prostřední dotaz bych poopravil, noboť klíčovým momentem arbitráže nejsou stálé rozhodčí soudy, ale pravidla podle kterých tribunály rozhodují. UNCITRAL je potom nejčastěji se (v našich sporech) vyskytující procesní úprava.


mickace
11:49 Tak ještě jeden: Chcete si brát zahraniční právníky, ale každé právo je specifické. Není v takovém případě problém, že zahraniční právníci nemají dostatečnou znalost českého práva?

Radek Šnábl
11:57 Souhlasím, ale naopak máte spory, kdy domácí právo prakticky nepotřebujete, je to opravdu spor od sporu odlišné.

 

Doporučované

Nejčtenější