Novinky

Interview s Miroslavem Kalouskem v ČT24

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministr financí
  • Rozhovor
  • Miroslav Kalousek
  • ČT 24
  • Interview ČT 24
  • Kauza IPB

Rozhovor s Miroslavem Kalouskem, ministrem financí.
Zdroj: ČT 24 | 4.1.2011 | 18:00 | pořad: Interview ČT24


František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Dobrý den, vítejte u Interview ČT 24. Jak jistě z našeho zpravodajství víte, kvůli kauze IPB bude Česká republika znovu platit a padnou další trestní oznámení, tentokrát na bývalé členy vlády a dokonce na členy České národní banky. To jsou alespoň výsledky posledních několika dnů jako dozvuky prohrané arbitráže. Co dál? A naším hostem v Interview ČT 24 dnes Miroslav Kalousek, ministr financí a místopředseda TOP 09. Dobrý den.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Dobrý den, a protože jsem letos poprvé v České televizi, tak všem jejím posluchačům krásný nový rok.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Divákům taktéž.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Pardon, divákům.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Už ČSOB, pane ministře, dostala od ministerstva financí ty skoro 2 miliardy, jak nařídil pařížský arbitrážní nález?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Ano, ten nález nám ukládal zaplatit do 15 dnů a já neměl žádný důvod otálet, takže ČSOB dostala tu platbu třicátého prvního na Silvestra odpoledne.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
A v tuhle chvíli tedy, jestli tomu dobře rozumím, tak s novým vlastníkem IPB, tedy s ČSOB, už jsou uzavřeny všechny soudní spory?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Ve vztahu ČSOB český stát, když vezmu ten nález pařížského tribunálu, který jsem zveřejnil na internetových stránkách ministerstva financí, tak tohle nemohu říct, protože ten pařížský tribunál konstatoval, jakkoli je mi to nepříjemné, tak to musím respektovat, protože to je jediná instituce, která má právo vykládat tu smlouvu, že ty garance, které ministr Mertlík vystavil Československé obchodní bance, jsou neomezené z hlediska objemu i z hlediska času. To znamená, já nemohu vyloučit, že Československá obchodní banka v budoucnu přijde s nějakým dalším požadavkem. A vzhledem k tomu, jak by smlouvy byly uzavřené, což konstatoval ten pařížský tribunál, tak není úplně vyloučeno, že ještě něco budeme platit, což je sice nepříjemné, ale je to prostě důsledek té smluvní dokumentace, která tenkrát byla uzavřena.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Já se pokusím o jednu interpretaci. Tím, že šla Česká republika za první Topolánkovy vlády na dohodu s Nomurou, tak ušetřila 17 miliard korun. Ale daňoví poplatníci přitom předtím přišli o 36, 34 miliard, což byla hodnota IPB, kterou stát prodal za 1 korunu. Je to správná interpretace?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Ne, není, protože ... takhle, vy jste neřekl nic nepravdivého. Vy jste jenom smíchal dvě kauzy dohromady. Tady je ta situace toho června 2000, kdy stát prodával Československou, kdy stát prodával Investiční a poštovní banku.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Já jsem to smíchal záměrně. Záměrně jsem to smíchal, protože detaily už byly, myslím si, poměrně ...

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Ale já si myslím, že právě záměr těch výsledků dodnes snaží vyprávět jako pohádku dobra se zlem, záměr je to míchat. Pokud tomu chceme porozumět, tak to musíme od sebe umět oddělit. Prostě byl červen 2000, Investiční a poštovní banka byla vytunelována. Kdyby stát nezasáhl, tak hrozil krach celého finančního systému České republiky a Zemanova vláda musela zasáhnout. Ten zásah byl správně. Jí nic jiného nezbývalo.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Dohoda s Nomurou v roce 2006 byla také správná?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Nemíchejte mi to dohromady, zkusme to říct chronologicky, pokud chceme, aby nás diváci poslouchali. Byl rok 2000 a Zemanova vláda musela zasáhnout, protože Investiční a poštovní banka byla vytunelována. Zasáhla v pátek a v noci z neděle na pondělí nucený správce Investiční a poštovní banku prodal se všemi státními garancemi za 1 korunu Československé obchodní bance. A my musíme umět vnímat tyhle dva kroky odděleně od sebe. Zaprvé že ten stát musel zasáhnout, a za druhé položit si otázku, zda ten následný prodej dva dny poté byl činěn s péčí řádného hospodáře. Ti, kteří nikdy nechtěli ...

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
A těch 34 miliard teda, ať v tom uděláme divákům jasno.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Ti, kteří nikdy nechtěli odpověď na tuhle otázku, tak nikdy nechtěli dovolit tyhle dva kroky spojit, protože vždycky chtěli říkat, protože ta banka byla vytunelovaná, muselo se to dát ČSOB za korunu. To není pravda. Protože ta banka byla vytunelovaná, musel stát zasáhnout a musel vystavět garance. Ale ta banka s těmi garancemi pak měla nějakou hodnotu a my jsme pak vedli dlouhou diskusi ...

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
A mimochodem, kde se teda vzala ta částka těch 34 miliard?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Těch 34,2 miliardy není částka, kterou si vymyslelo ministerstvo financí nebo kdokoli jiný v České republice. My jsme od toho ledna vedli dlouhou diskusi o tom, zda když se ten podnik s těmi státními garancemi prodal za korunu, jestli to náhodou nebylo nevýhodné pro českého daňového poplatníka, zda tam ta hodnota nebyla kladná. Aktéři té operace říkali, že to nebylo nevýhodné ...

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Tak já ... Tam je několik posudků. Jako je tam zpráva auditora IPB, je tam audit společnosti Ernst & Young.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Je tam řada posudků ...

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Je tma bankovní dohled České národní banky...

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Je tam řada posudků a samozřejmě že každý zpracuje ten posudek na základě zadání toho, kdo si ten posudek zadal.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
A teď teda my se teď odvoláváme na tu pařížskou arbitráž. S dovolením, pane ministře ...

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Ne pařížskou, londýnskou V tom je ten problém.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Ne, teď je tady pařížská arbitráž ČSOB versus ministerstvo financí. A v ní je možné se dočíst, že státní záruky, o kterých tady teď mluvíme, o těch 34 miliardách korun, měly pouze ten účinek, že vyrovnaly hluboce negativní hodnotu IPB na nulu.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Ano, ale státní záruky nebyly ve výši 34,2. Státní záruky byly ve výši přesahujících 150 miliard a jsou dodnes neomezené. Byla, znovu říkám, v roce 2000 byl ten podnik s těmi státními garancemi prodán za korunu. První autoritativní informace o tom, jakou ten podnik měl hodnotu, byl výrok londýnského tribunálu ve sporu Nomura - Česká republika. To prohrál ještě pan ministr Sobotka, já mu to nezazlívám. Na základě těch smluv to nemohl vyhrát ani pánbůh, kdy londýnská, londýnský tribunál jasně řekl, že v okamžiku prodeje měl ten podnik kladnou hodnotu 34 ...

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Dobře, ale teď tady máme další teda ...

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Ale to na sebe navazuje, tak mě to nechte vysvětlit, pokud z toho nechcete divákům udělat bramboračku. V okamžiku prodeje měl ten podnik cenu 34,2 miliardy korun. Kdybych byl hysterka, protože v okamžiku tohohle výroku jsem byl ministr financí, kdybych byl hysterka, tak ten okamžik jsem začal sázet trestní oznámení, protože někdo prodal za korunu majetek, který nezpochybnitelným výrokem byl ohodnocen cenou 34 miliard.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Dobře, ale proto, abychom to nedělali bramboračku, tak jsou jiné posudky, které říkají, že ...

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Jaké jiné posudky? Vy žádné jiné posudky ...

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Tak zpráva auditora IPB.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Zpráva auditora IPB mě nezajímá.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Společnost Ernst & Young.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Společnost Ernst & Young mě rovněž nezajímá.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Zpráva z dohlídky České národní banky v IPB.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
To mě rovněž nezajímá.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Pak tady máme pařížskou arbitráž.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Protože ta mě zajímá, protože jediný, jediný orgán, který může vykládat smlouvu mezi Československou obchodní bankou a českým státem, je pařížský tribunál, což je mezi náma další zločin, který Mertlík podepsal, protože to měly mezi dvěma subjekty v rámci České republiky rozhodovat české soudy a Mertlík podepsal, že to nebudou rozhodovat české soudy, že to bude rozhodovat pařížská arbitráž.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Dobře a tam je ta věta, pane ministře. Státní záruky měly pouze ten účinek, že vyrovnaly hluboce negativní hodnotu IPB na nulu. Takže byla hodnota IPB na nule, jak říká teda pařížská arbitráž, která vás zajímá, anebo ne?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Tam je tisíc jiných vět, pane. Tam je navázání, tam je těch 140 stránek a vy se teď, a já nevím, proč to děláte, dopouštíte toho, že vytrháváte jednu větu z kontextu.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Tady jsou dokonce dva body.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Londýnská, londýnský tribunál jednoznačně řekl, že ten podnik měl hodnotu 34 miliard, když se prodávaly. Opět opakuji, kdybych byl hysterka, rozdal jsem trestní oznámení tenkrát, protože někdo za korunu prodal majetek v hodnotě 34 miliard. Důležitější než trestní stíhání v tu chvíli bylo dostat pro českého daňového poplatníka těch 34 miliard zpátky. Proto jsme vedli tu pařížskou arbitráž a ta pařížská arbitráž, když si ji přečtete celou, tak řekla ano, my nezpochybňujeme, že tam vznikla nějaká kladná hodnota ...

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Dobře, pojďme se přestat točit teda na těch ...

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Ale vy jste, a tohle je jedna z těch vět, vy jste, Česká republiko, nezapočítali těch 150 miliard peněz českých daňových poplatníků do peněz toho podniku, vy jste tvrdili, že to je jenom k vyrovnání do nuly. To znamená, vy jste se vzdali té kladné hodnoty a tím nemáte žádné právo tu kladnou hodnotu dostat zpátky.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Proto jste tedy nařídil svým lidem podat trestní oznámení na Zemanovu vládu?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
To znamená, když si vemete výrok londýnské a pařížské arbitráže, tak sečteno, podtrženo to znamená někdo, v tomto případě nucený správce, v noci z neděle na pondělí v červnu 2000 majetek za 34 miliard prodal za korunu. To se prostě stalo bez výběrového řízení. Můžete to interpretovat i tak, že někdo prodal majetek za korunu a česká vláda, která ho měla svými garancemi zhodnotit na korunu, ho přehodnotila o 34 miliard. V každém případě, když vezmeme ...

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
A proto teda, pane ministře, ať to posuneme dál, ať to není jenom o těch 34 miliardách, na kterých ...

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Vám se to zdá málo?

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Ne, rozhodně se mi to nezdá málo, ale myslím, že se dostaneme i k tomu podstatnějšímu, protože vy jste nařídil svým lidem, aby podali tedy trestní oznámení na Zemanovu vládu.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
No, a co mám dělat jiného? Protože já od minulého týdne tady se vedla 10 let diskuse, jestli vznikla nebo nevznikla České republice škoda, protože vznik škody je důvod k trestnímu stíhání, jestli vznikla nebo nevznikla České republice škoda při prodeji IPB Československé obchodní bance. Nálezem pařížského tribunálu máme nezpochybnitelně řečeno, že České republice vznikla škoda ve výši 34 miliard korun, za což je někdo odpovědný. Já nevím, jestli se ...

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Teď jsem se chtěl dostat k tomu podstatnému, protože v té dohodě s Nomurou, kterou už uzavřela první Topolánkova vláda v čele s ministrem financí Vlastimilem Tlustým, tak je jedna zajímavá věc. Česko se vzdává v podstatě jakékoli možnosti stíhat ty lidi v několika kauzách, respektive obesílá soudy, policii, že se necítí poškozena v těch souvisejících případech, ať už šlo o České pivo ... Tam je těch kauz 6 vyjmenovaných.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Víte, obesílání soudů v dohodě s Nomurou není nic, co já bych schvaloval. V každém případě dohoda s Nomurou následovala na prohranou londýnskou arbitráž. Sobotka prohrál, já mu to nevyčítám, já bych to na jeho místě taky prohrál ...

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Ale teď vy tady ... Jako o co mi jde, vy v tuhle chvíli voláte jaksi po trestní odpovědnosti někoho, kdo připravil Českou republiku o 34 miliard korun, zároveň je tady ale podepsaná dohoda s Nomurou, že v podstatě lidé, kteří na tom nějakým způsobem participovali, ať už jde o kauzu České pivo, ať už jde, já nevím, o ...

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Vy děláte ale přesně to, co dělají 10 let všichni ti, kteří se to snaží zamlžit. Vy se to snažíte splácat dohromady. Podívejte se ...

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Ale to je přeci podstatné, pane ministře v tuhle chvíli ...

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
To vůbec není podstatné. Tady já jsem znovu řekl, že zásah státu v IPB byl nezbytný, protože ta banka byla vytunelována. Na ty tuneláře bylo podáno trestní oznámení, ti jsou vyšetřováni, byli vyšetřováni a proti některým se dále vede trestní stíhání. To je kauza tunelu v IPB jejím managementem a jejími bývalými vlastníky. To je jedna část. A ta druhá část, o které hovořím já, je otázka prodeje té vytunelované banky, nicméně očištěné ...

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Rozumím, takže vy jste ochoten podat třeba trestní oznámení na ty bývalé manažery IPB?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Ale to bylo dávno podáno, to bylo dávno podáno a tam byla konstatována i škoda. Takže jako ...

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
A jak ty peníze, když tam byla konstatována škoda, tak ty peníze se státu někdy vrátí, nebo nevrátí?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Ne, bohužel ne. Zrovna tak jako se nevrátí ty peníze, kterých se vzdal stát ve prospěch Československé obchodní banky. To je ... A ti, kteří nesou odpovědnost za vytunelované peníze v rámci IPB, ty jsou vyšetřováni, budou vyšetřeni, nebudou, já nevím. Nicméně ...

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
My tady máme dohodu, která je v podstatě omilostňuje.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Ne, to není pravda. Tam je řečeno, že nebude podáno žádné další trestní oznámení. Já to nechci ani hájit ani ..., já to nechci ani hájit, ani podporovat. Na druhou stranu dočetl jsem se v těch dokumentech, že má být podáváno trestní oznámení na bývalé manažery Nomury, aby stát zesílil svoji pozici v soukromo-právním sporu, což mě také nečiní nijak šťastným. To nedělá jaksi dobrou pověst právnímu státu, když zneužívá svoji veřejnou pravomoc v rámci soukromo-právního sporu. Ale já to nechci komentovat.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Dobře, tak ta smlouva, pane ministře, obsahuje třeba ujednání, podle kterého stát odškodní Nomuru za všechny škody, které jsou způsobené v rámci soudních sporů vedených v souvislosti s transakcí IPB, ČSOB.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Pane redaktore, já jsem ministr financí v rámci pravomocí, které mám. A já jsem vedl arbitráž s Československou obchodní bankou a řešil jsem situaci prodeje očištění IPB Československé obchodní bance. Vlády přede mnou řešily otázku vytunelované IPB, daly trestní oznámení a nechť tam každý koná. Ale nikdo nikdy neřekl, a teď udělám bonmot, znovu opakuji, stát musel zasáhnout, protože jinak by při vytunelované Investiční obchodní bance zkrachoval bankovní systém. Hasiči museli přiject, hasiči museli hasit. Jenže hasiči při tom hašení také drancovali.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Dobře, ale hasiči, tak když použiju váš bonmot, hasiči se také zavázali k tomu /nesrozumitelné/ Nomurou, že když uvidí nějaké další plamínky, takže to nebudou říkat orgánům činným v trestním řízení.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Promiňte, to nebyli žádní hasiči, ti, kteří se zavázali.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Myslím jejich nástupci, těch hasičů.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Ti, kteří hasili ten požár ... Ne, vy opravdu děláte všechno proto, abyste nedovolil ty dva případy od sebe oddělit. A pokud je chceme pochopit, tak je od sebe musíme oddělit. Případ jedna je vytunelovaná IPB a odpovědnost za vytunelovanou IPB. Tam byly rozdána všechna trestní oznámení, ta se řeší. Problém je, že jeden z vlastníků té vytunelované IPB si uplatnil na České republice úspěšně odškodnění, protože ty smlouvy byly tak blbě napsaný. A ten ...

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Druhá věc je ta uzavřená dohoda. Tak ji nespojujme. Bavme se jenom o ní.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Ta ta druhá věc je ... A to nespojujme, bavme se jenom o ní, protože to je to, co je mojí odpovědností řešit, kdy stát tu plně očištěnou převzatou IPB prodal za jednu korunu ze soboty na neděli bez výběrového řízení a my dneska víme, že ten podnik neměl hodnotu korunu, ale že měl hodnotu 34 miliard a že pan Mertlík z pověření Zemanovy vlády, když tu dohodu podepisoval, tak se vzdal té hodnoty 34 miliard.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Ve vaší kompetenci, pane ministře, není vůbec řešit tady tu dohodu, kterou uzavřel Vlastimil Tlustý o narovnání s Nomurou.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Já ji musím jenom akceptovat zrovna tak, jako musím ...

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Byť s velkými výhradami?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Já, upřímně řečeno, musím říct, že já bych na ni tenkrát přistoupil taky, protože místo 20 ...

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
I včetně toho v podstatě "omilostnění"?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Místo 24 ... Ne, tam není nic o omilostnění, nic.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
/Nesrozumitelné/ nátlak.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Já bych nikdy nenapsal orgánům činným v trestním řízení, ať se na to dívají tak či onak, zrovna tak bych nikdy nenapsal, tak jako napsaly vlády sociální demokracie orgánům činným v trestním řízení, ať naopak přitvrděj. To si myslím, že politikům nepřísluší. Ale fakt je ten, že Česká republika prohrála s Nomurou spor o 34 miliard a platit 34 miliard nebo platit 3,6 miliardy, to je velký rozdíl. A já ...

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Zas na druhou stranu je tady kauza České pivo, kdy šlo o nějakých 20 miliard, 24 miliard korun vyvedených.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Kauza České pivo není kauza, kterou by mohl řešit ministr financí.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Ještě není rozhodnutá.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
A ještě není rozhodnutá. Já prostě ...

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
No ale co by se stalo s těmi penězi, když tady teda máme tu dohodu, kdyby Nejvyšší soud, kde je v tuhle chvíli, myslím, dovolání ČSOB, tak kdyby rozhodl v podstatě ve prospěch ČSOB? S těmi penězi ...

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Já nemůžu spekulovat o rozhodování soudu. Pokud by Nejvyšší soud rozhodl ve prospěch ČSOB, tak zcela jistě platí právo a ...

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
A ty peníze by dostala Nomura.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Nějaké plnění se musí dostat zpátky. Prosím, nepředcházejme. Já jsem, kdybych předcházel, tak jsem dával trestní oznámení v roce 2008, kdy bylo jasně řečeno, že ten podnik neměl hodnotu 1 korunu, ale 34 miliard. Já jsem se snažil ve prospěch daňového poplatníka těch 34 miliard dostat zpátky. Teď když pařížský tribunál řekl, že se toho pan Mertlík vzdal, že řek, že bude-li tam nějaká kladná hodnota, takže se toho český stát vzdává ve prospěch ČSOB, tak sečteno podtrženo, já musím konstatovat, že České republice vznikla ...

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Ještě jedna věc, prosím, k současnému dění ve vládní koalici ...

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Vy to nechcete slyšet.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Chci to slyšet, ale vy jste mi to neměl ...

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Tak to nechte těm divákům říct, protože to není legrace. Že někdo udělal škodu České republice ve výši 34 miliard, že to není konstatování ministerstva financí, že to je konstatování pařížského tribunálu. A že já jsem v takovém případě jenom právní automat, který musí konstatovat, že daňovým poplatníkům vznikla škoda 34 miliard, a musím to dát dalším represivním orgánům, aby přezkoumaly, zda ukradených 34 miliard s sebou nese také nějakou individuální trestně právní odpovědnost. Kdybych to neudělal, vy jste ten první, kdo mě bude vláčet za to, že jsem neoznámil ukradených 34 miliard orgánům činným v trestním řízení.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Ale já jsem se ptal potom na ty jaksi dopady té uzavřené dohody s Nomurou. A to jste mi říkal, že neustále tady spojuju, byť tedy samozřejmě jsou to dvě věci vedle sebe, ale jaksi tam můžou být manažeři, kteří třeba vytunelovali IPB, tak mohou být ... Shodou okolností mohou být i odškodněni českým státem.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
No ne, počkejte, mohou, oni byli odškodněni. A v tom je prostě zrůdnost těch Mertlíkových smluv, protože tady ...

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Ale tuhle smlouvu podepsal Vlastimil Tlustý teda mimochodem.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
No ne, Vlastimil Tlustý podepsal smlouvu, která z 34 miliard odškodnění Nomuře udělala 3,6 odškodnění Nomuře. Já nejsem ve fanklubu Vlastimil Tlustého, ale on z tohohle hlediska šetřil peníze daňových poplatníků. Ale víte, co je zrůdnost těch Mertlíkových smluv?

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Pane ministře, v 15 vteřinách, jestli to dokážete.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Dobrý. Vy jste se to, vy, média, jste se vždycky kauzu IPB snažili vyprávět jako pohádku dobra se zlem. Ono tam nešlo o nic jiného než o peníze, praly se dvě finanční skupiny. Problém je, že český daňový poplatník díky Mertlíkovým smlouvám platil obou dvoum těm skupinám. A to je na tom ta zločinnost.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Pane ministře děkuju vám za rozhovor. Děkuju vám. Na shledanou.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Já vám taky.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
A vám, divákům čtyřiadvacítky, díky za pozornost, mějte se hezky a na shledanou.

Doporučované

Nejčtenější