Novinky

Politicky exponované osoby

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Nepřesnosti
  • Reakce
  • Boj proti "praní špinavých peněz"
  • idnes.cz

V jaké jste straně? vyzvídají na poště. Úřednice si špatně vykládají zákon
www.idnes.cz, rubrika Zprávy, autor: Hana Válková

„Politicky exponovaná osoba je člověk působící ve významné veřejné funkci v ČR, nebo v rámci EU. Poštovní úřednice však neumí tento zákon klientům vysvětlit a místo otázky, zda nepatří mezi politiky či vysoce postavené úředníky, se jich ptají na politickou příslušnost.“

Reakce MF:

Podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, je politicky exponovanou osobou (zjednodušeně) "fyzická osoba, která je ve významné veřejné funkci s celostátní působností (nebo v obdobné funkci v EU či v mezinárodních organizacích), a která má bydliště mimo ČR nebo takovou funkci vykonává mimo ČR (a dále osoby s ní spřízněné nebo propojené)".

 

Doporučované

Nejčtenější