Novinky

Reforma daňového systému se neodkládá

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Daňová reforma
  • ihned.cz
  • Mladá fronta Dnes
  • Nepřesnosti
  • Reakce
  • Veřejný sektor

„Kalousek odkládá daňové výjimky. Zatím uniknou bohatí i lidé s hypotékou…“
ihned.cz, MF Dnes a další média | 18.8.2010

Reakce MF:

Ministerstvo financí od počátku zdůrazňuje, že úpravy příjmů a výdajů státního rozpočtu i daňového systému budou realizovány v několika fázích. První fází je příprava rozpočtu na rok 2011, kdy není možné kvůli legislativním lhůtám dělat systémové reformy, proto bude přistoupeno k úsporným opatřením tak, aby byl zajištěn deficit veřejných financí ve výši 4,6 % HDP. Hluboké systémové reformy si vyžádají detailní přípravu, budou předloženy v roce 2011 a plánuje se účinnost od 1.1.2012. To platí i o novém zákoně o daních z příjmů, který bude obsahovat  mj. i omezení daňových výjimek.

Doporučované

Nejčtenější