Novinky

Rezervy na penze? Správná idea

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Důchodová reforma
  • Ministr financí
  • Lidové noviny
  • Rozhovor
  • Finanční rezervy

Převést rezervy podniků se státní účastí je jednou z možností, jak posílit penzijní účet, říká ministr financí Miroslav Kalousek.

* LN Jak jste daleko s plány na stahování finančních rezerv z podniků, ve kterých má účast stát, pod ministerstvo financí?

To je idea, u které stojí za to, aby se na ní pracovalo. Nijak na to nechvátám. Byl by to jednorázový příjem a jako takový nemůže a nesmí být zapojen do pravidelných výdajů. Dá se s tím pracovat pouze v případě mimořádných a neopakovatelných výdajů.

* LN Mohly by být takové peníze použity na penzijní reformu?

Ano, to je jedna z možností. Jak říkám, ta idea je správná, je možné na ní pracovat. Ale rozhodně to neděláme pod časovým tlakem. Protože bych nikdy nepřipustil, aby tyto prostředky byly zapojeny do pravidelných výdajů státního rozpočtu. Tam si musíme vystačit s pravidelnými příjmy.

* LN Jakým způsobem by se vůbec peníze z rezerv státních a polostátních podniků čerpaly? Mluvilo se i o myšlence, že by tyto peníze ministerstvo financí pouze „zhodnocovalo“. To znamená, že by si je od podniků vlastně vypůjčilo a v nějakém delším časovém horizontu jim je zase vracelo...

Ne, ne, toto jste ode mě v žádném případě nemohl slyšet, tomu se bráním. Umím si představit, že v některých případech akcionář zmobilizuje zdroje svých dcer. Tudíž v tomto případě stát zmobilizuje zdroje podniků, kde má svoji účast. To si představit umím, je to správná idea a je třeba, abychom na to byli připraveni. Ale tím vůbec nechci říct, že to chceme udělat v příštím roce. Opravdu to lze udělat pouze při mimořádné a neopakovatelné události.

* LN Penzijní reforma se v tomto smyslu přímo nabízí...

To se nabízí, je to bezpochyby jedna z možností, jak posílit penzijní účet. Ale teď jenom přemýšlíme nahlas. Neříkám, že to uděláme tehdy a tehdy. Prosím o respektování časových priorit. Teď jsme ve fázi, kdy krotíme rozpočet pro rok 2010 a snažíme se připravit ústavní rozpočet na rok 2011. Ani v tomto, ani v příštím roce nepočítám s tím, že by se uvedené zdroje objevovaly. Nicméně znovu říkám, že je to správná idea a je třeba na ní pracovat.

* LN Už máte zmapováno, kolika podniků by se věc týkala a kolik by stát takto mohl na penzijní reformu získat peněz?

Respektujte, prosím, časové priority. Já teď musím opravdu dělat rozpočet. Na této věci můžeme začít pracovat, až doděláme práci na rozpočtu pro rok 2011. Až na ní začnu pracovat, budu vám moci odpovídat na tyto otázky. Holt se tomu budu věnovat až v září a říjnu. Pochopte to, prosím.

* LN Přesto, na první fázi penzijní reformy by bylo třeba asi sedmdesáti miliard korun. Kolik z toho by mohly krýt rezervy podniků se státní účastí?

Je jasné, že toto může být pouze jeden ze zdrojů. Dominantním zdrojem musí být daň z přidané hodnoty, další zdroje jsou privatizační příjmy a dividendy. A jedním z dalších možných zdrojů, o kterých lze uvažovat, je mobilizace těchto zdrojů z podniků se státní účastí. Čekají nás na tom ale týdny a měsíce práce.


Zdroj: Lidové noviny | 18.8.2010 | rubrika: Téma | strana: 2 | autor: Petr Kolář

Nejčtenější