Novinky

Rozhovor s Eduardem Janotou, ministrem financí

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministr financí
  • Eduard Janota
  • Rozhovor
  • ČRo 1 - Radiožurnál
  • Ranní interview
  • Povodňové dluhopisy
  • Povodně
  • Státní dluhopisy
  • Veřejný sektor

Petr KRÁL, moderátor
--------------------
Poslední schůze poslanců den před volbami proběhne ve stavu legislativní nouze. Vláda totiž poslance žádá o schválení povodňových dluhopisů za 3 miliardy korun. Od státu je pak koupí Evropská investiční banka. V Ranním Interview nyní vítám ministra financí Eduarda Janotu, dobrý den. Pane ministře, už se spočítalo alespoň rámcově, jaké škody povodně napáchaly?

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Tak jednou věcí jsou škody, které se ještě počítá. Víte, že v minulých dnech byly určité problémy s některými místními záplavami, to zaprvé. Ale to hlavní, my dneska nejsme tady od toho, abychom řekli přesně, že škody budou 3 miliardy nebo 2,8 a podobně. My jsme tady dneska v sněmovně proto, abychom ve stavu legislativní nouze, aby nám sněmovna schválila rámec. To znamená, legislativní předpoklady pro to, abychom mohli emitovat dluhopisy, řekněme do výše 3 miliard korun. To je za prvé. Za druhé o tom, jaké škody z toho budou hrazeny, o tom rozhodne vláda, když bude zhruba do měsíce projednávat materiál, který bude analýzou škod, které v souvislosti s povodněmi nastaly a za třetí to, že vláda určí priority a vymezí rozsah, přesný rozsah škod, které budou hrazeny z dluhopisového programu. To ještě neznamená, že všechny škody budou hrazeny v letošním roce. Zpravidla ty větší škody, ty větší projekty, které budou řešit následky povodní jsou minimálně dvouleté, takže to je vše ještě na základě dalších analýz a posuzování. Dneska chceme právní rámec, to je to podstatné, protože řešení je rychlé a my potřebujeme rychle dořešit a díky spolupráci s Evropskou investiční bankou je poměrně i jednoduše realizovatelné.

Petr KRÁL, moderátor
--------------------
Máte předjednánu podporu pro prosazení toho návrhu?

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Ano, já jsem s Evropskou investiční bankou speciální dohodu o spolupráci při takovýchto záležitostech, ta spočívá v tom, že Evropská investiční banka ohlásí na sekundárním trhu, nakoupí námi emitované dluhopisy a ještě nám prostřednictvím takzvané retrocese zohlední prostě určitý rozdíl mezi rizikovým hodnocením této banky, které je 3 Ačkové a České republiky, které je 1 Ačko, to znamená, že nám po určité desetinky procenta sníží prostě tu úrokovou sazbu, když to řeknu velmi zjednodušeně.

Petr KRÁL, moderátor
--------------------
Pojďme teď připomenout povodňové dluhopisy z roku 1997. Tehdy vlastně poprvé a zatím naposledy vydal stát cenně papíry po povodních a to v celkové hodnotě 1,2 miliardy korun a to ve dvou etapách. Měly splatnost 5 let. Za tu dobu na jedné vložené tisícikoruně tehdy lidé, protože to bylo určeno pro veřejnost. Vydělaly 463 korun hrubého. Můžeme být konkrétnější v číslech pro ty chystané dluhopisy?

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Tak to je úplně jiná doba. Tehdy by dluhopisy byly materializované, jestli si vzpomínáte. V podstatě se emitovalo také 3 miliardy nebo 5 miliard, ale část dluhopisů se už pak ani nepodařilo prodat a tam se myslím, ten výnos nebo chcete-li úrok, odvíjel od výšky inflace, takže to je úplně jiné pojetí a úplně jiný typ dluhopisů. Co se týče našich dluhopisů, jak říkám, ty budou emitovány za tržních podmínek, takže to znamená někde okolo 4 %, pakliže se budeme bavit o desetiletých dluhopisech.

Petr KRÁL, moderátor
--------------------
Povodňovými dluhopisy je samozřejmě ohrožen schodek státního rozpočtu. Jednotlivé resorty budou muset šetřit. Už tušíte, kde přesně a kolik?

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Zcela určitě. Já očekávám, že v tomto smyslu budu muset vysvětlovat, kde prostě najdu prostředky na to, abych vyrovnal vyšší výdaje z titulu dluhopisových výdajů, abych prostě navrhnul některé škrty v oblasti státního rozpočtu, které byly směřovány zejména na fungování státní správy.

Petr KRÁL, moderátor
--------------------
A můžeme už být konkrétnější v těch návrzích?

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
To mohou být věcné výdaje, to mohou být i mzdové výdaje teoreticky, bude záležet na tom, na čem se vláda shodne.

Petr KRÁL, moderátor
--------------------
Ministr financí Eduard Janota byl hostem Ranního Interview. Děkujem a na slyšenou.

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Na slyšenou.


Zdroj: ČRo 1 - Radiožurnál | 27.5.2010 | 07:50 | pořad: Ranní interview

Doporučované

Nejčtenější