Novinky

Povodňové dluhopisy

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Bohdan Hejduk
  • ČRo Rádio Česko
  • Lidé MF
  • Povodně
  • Rozhovor
  • Státní dluhopisy
  • Veřejný sektor

Martina MAŠKOVÁ, moderátorka
--------------------
Poslance zhruba za dvě hodiny čeká poslední schůze před volbami a chystají se tam hlasovat o vydání státních dluhopisů, které by pokryly škody způsobené nedávnými povodněmi. Tento bod navrhla projednat ve stavu legislativní nouze vláda. Dluhopisy by koupila Evropská investiční banka. Podrobnosti rozeberu s Bohdanem Hejdukem, to je náměstek ministra financí, dobré ráno. Pane náměstku, když se řekne povodňové dluhopisy, tak někteří z nás si vzpomenou na ty z roku 1997, kdy jsme je mohli kupovat i my, ale letos je má koupit stejně jako po loňských povodních Evropská investiční banka. V čem je rozdíl, v čem je to případně lepší?

Bohdan HEJDUK, náměstek ministra financí
--------------------
Rozdíl je právě v tom, že tyto dluhopisy povodňové si nemohou koupit občané. On právě ten termín povodňové dluhopisy vyvolává asociaci s tím rokem 1997, kdy skutečně se dluhopisy prodávaly přímo občanům. To byla výjimka. Od té doby se nic takového nestalo a zatím neuvažujeme v nejbližší době s takovým prodejem, čili budou to státní dluhopisy určené na financování nákladů na odstraňování povodňových škod, které budou prodány na základě existující dohody Evropské investiční bance, což je daleko výhodnější, než kdyby stát tyto dluhopisy prodával na trhu velkým investorům, protože Evropská investiční banka má vysoký rating a může nám nabídnout velmi výhodné úroky.

Martina MAŠKOVÁ, moderátorka
--------------------
A jak je to s dobou splatnosti?

Bohdan HEJDUK, náměstek ministra financí
--------------------
Doba splatnosti těchto dluhopisů podle mého názoru v podstatě, je to 35 let, veškeré závazky vyplývající z toho dluhopisového programu budou splaceny nejpozději uplynutím 35 let ode dne nabytí účinnosti toho zákona, ovšem toho původního z roku 2009, který byl vlastně určen pro financování škod po povodních 2009. Nyní se rozšiřuje o ty již zmíněné 3 miliardy korun, pokud jde o povodně roku 2010. Čili ten celkový právní rámec bude 10 miliard korun. Jen bych chtěl ještě poznamenat, že z těch 7 miliard korun z roku 2009 byly využity pouze 4 miliardy, čili bude možné na základě dohody s Evropskou investiční bankou použít i ty nevyčerpané prostředky z roku 2009.

Martina MAŠKOVÁ, moderátorka
--------------------
I tyhle dluhopisy zvýší státní schodek. Je to v tomto případě jenom účetní operace s odloženou dobou splatnosti nebo to může mít nějaký praktický dopad?

Bohdan HEJDUK, náměstek ministra financí
--------------------
Takhle, ten schodek státního rozpočtu neovlivní ta schválená částka 3 miliardy korun, ale pouze částka, která bude skutečně použita na financování těch povodňových škod a vláda se zavázala nebo předpokládá, že vlastně toto navýšení schodku bude kryto úspory v jiných položkách státního rozpočtu, úsporami ve výdajích státního rozpočtu.

Martina MAŠKOVÁ, moderátorka
--------------------
Máte představu jakých?

Bohdan HEJDUK, náměstek ministra financí
--------------------
Tak to zatím stanoveno ještě nebylo. V úvahu připadá například další vázání rozpočtových výdajů v jednotlivých kapitolách a podobně.

Martina MAŠKOVÁ, moderátorka
--------------------
Je těžké dojednat takovouhle transakci s Evropskou investiční bankou? Předpokládejme, že nejsme asi jediní zájemci o zdroje této banky.

Bohdan HEJDUK, náměstek ministra financí
--------------------
Těžké to nebylo, protože Česká republika je důvěryhodný klient Evropské investiční banky, která nám poskytuje řadu úvěrů a v těchto případech, kdy se jedná tedy o financování jaksi likvidace povodňových škod, tak to je případ jaksi zvláštní důležitosti.

Martina MAŠKOVÁ, moderátorka
--------------------
Bohdan Hejduk, náměstek ministra financí. Děkuji vám, pane náměstku, na shledanou.

Bohdan HEJDUK, náměstek ministra financí
--------------------
Na shledanou.

 


 

Zdroj: ČRo Rádio Česko | 27.5.2010 | 08:00 | pořad: Událost dne

Doporučované

Nejčtenější