Novinky

Eduard Janota: Nikdo se s námi nebude párat a sníží nám rating

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministr financí
  • Eduard Janota
  • Rozhovor
  • E15
  • Státní dluhopisy
  • Veřejný sektor
  • Rating
  • Zahraniční sektor

Ministr financí Eduard Janota je pro, aby Evropská unie přitvrdila při posuzování národních rozpočtů členských zemí. S tím, že to z jednotlivých vlád nesmí sejmout odpovědnost za stav veřejných financí. A o Česku tvrdí, že oprávněně dostalo od Evropské komise pohlavek za konvergenční program, který poslalo do Bruselu. „Teď už je to vážné. Když neoznámíme konkrétní opatření, přijde snížený rating, nikdo se s námi nebude párat. Jestliže nekonáme čtrnáct dní před volbami, tak musíme konat čtyři dny po nich,“ tvrdí šéf státní pokladny.

* E15: Jak si stojí české dluhopisy?

Trhy pochopitelně reagují na to, co se děje kolem Řecka, ale i jiných zemí, a tak jsou výnosy poměrně vyšší. Takže v dané chvíli emitujeme jenom to, co potřebujeme. Nemáme ale problém s tím, že bychom nebyli schopni emitovat nebo že bychom měli extrémně vysoké požadavky na financování dluhu. Letos máme financovat 280 miliard korun, jsme v polovině roku a teoreticky můžeme podle naší strategie emitovat až padesát procent v eurech nebo v cizích měnách. Zda a do jaké míry to využijeme, bude záležet na situaci.

* E15: Do konce roku však bude stát muset splatit další jistinu, ne?

Jednu jsme bez problémů splatili na počátku roku, druhá je splatná až na konci třetího kvartálu. V dané chvíli nás tedy nic netlačí. Na druhé straně, jakmile se objeví na trhu, ať už doma, nebo v cizině, příznivé momenty, jsme připraveni emitovat – v korunách, eurobondech, ale uvažovat třeba i o menším privátním umístění dluhopisů. Budeme to vážit na lékárenských vahách. Otázka je, zda budou desetileté, nebo patnáctileté. Předpokládali jsme patnáctiletou emisi.

* E15: A co dluhopisy pro obyvatele?

Záleží na tom, jestli bude schválena novela zákona o dani z příjmů, která teď leží v Senátu. Teprve ta by emisi de facto umožnila, byť to budou dluhopisy v jiné podobě, než jsme původně zamýšleli. Ale je tady určité zpoždění, takže si myslím, že v letošním roce žádná emise dluhopisů pro obyvatele nebude.

* E15: Co kdyby se řecká nákaza přenesla na Portugalsko a Španělsko?

Jednání na Radě Ecofin bylo velmi, velmi vážné. Bavili jsme se tam o dalších možných adeptech. A jestli mi kladete otázku, jestli by to na naši ekonomiku mělo dopad – jasně že mělo. Jsme přece exportně orientovaná ekonomika, a to zejména do zemí evropské unie. Čili jakmile by byly problémy v těchto zemích, ať už v těch, které dluží, nebo v těch, které jsou věřiteli, dotkly by se pochopitelně i nás.

* E15: Jednání ministrů financí bylo nepochybně složité. Co vedlo k dohodě na současné podobě plánu?

Zásadním úkolem bylo uklidnit trhy a přijmout některá opatření ve spolupráci s Evropskou centrální bankou i ve spolupráci s MMF. Takže se zvolil evropský stabilizační mechanismus, když to řeknu krátce a volně. Ten je postaven na principu garancí. Vedla se debata, jestli půjčky, nebo garance, nebo kombinace obojího. Němci třeba chtěli půjčku nebo kombinaci. Ale to striktně odmítala Evropská komise. Poměrně dlouho trvalo stanovit částku 440 miliard, jež poskytnou jako záruky země eurozóny. Velmi tvrdý byl atak na ty země, které avizovaly potíže. A to, že musejí udělat stejně tvrdá opatření ve výdajích jako Řekové. To se mně líbí. Tento přístup jsem podporoval. Poskytnutí garancí nemůže snížit odpovědnost jednotlivých členských států za své rozpočty.

* E15: Evropská unie chce jít zřejmě ještě dál a národní rozpočty přímo kontrolovat.

Ano, nechť je projednává, nechť nám doporučí určité zásahy. Ale odpovědnost musí zůstat v rukou národních vlád a parlamentů. Nemůže přece nastat to, že přijedu jako ministr financí z Bruselu a rozpočet skončí takovým a takovým deficitem. Nebo to doporučení může takto znít, ale konkrétní věci – o kolik zvýším daně, kterou daň a jaké škrtnu výdaje, to všechno musí být v kompetenci národní vlády.

* E15: Česká vláda už svůj díl za konvergenční program dostala…

Velmi zaslouženě.

* E15: Nelitujete teď, že jste tolik dali na křik politiků?

Ale vždyť vláda zas tak apolitická není. Víme, kdo tam za koho je a jak se rozhoduje. Čímž důvěryhodnost a možnosti vlády nechci snižovat. Poté, co se téměř zhroutil balíček úsporných opatření, a po debatách s premiérem a jeho debatách s politiky jsem prostě pochopil, že politická scéna není připravena akceptovat jakékoli další zásahy. Pro politiky jsme prostě jednou úřednická vláda, která nic nedělá, a jindy zase úřednická vláda, která má mandát. Tak si z toho vyberte.

* E15: Takže jste v konvergenčním programu stanovil jen jakési mantinely?

Ano, ale i s tím jsem měl problém. Ale existují a držím je. Letos se prostě ještě bude škrtat. První vázání prostředků už se odepsalo, teď jsem sebral peníze z privatizačního účtu, ty také nebudou utraceny, to je asi jedenáct miliard. A nyní čekám, jak v pololetí dopadnou daňová přiznání firem, budu mít i výsledky obcí a vím, jaký bude propad pojistného. Takže udělám nový propočet. Ten buď někomu předám, záleží na tom, jak rychle se bude skládat vláda, nebo na jeho základě udělám další opatření.

* E15: Kritika se však týkala spíše příštího roku, ne?

Čekal jsem ji. My jsme vlastně v programu nic konkrétního neuvedli. Jen obecné věci. Přitom mám těch opatření plný šuplík. A říkám, že jiný rozpočet než s deficitem ve výši 4,8 procenta HDP nepředložím. Co bude dál, to je jiná věc. Ale do doby svého působení na ministerstvu financí budu držet jak deficit schválený na tento rok, tak pro příští rok. Teď už je to vážné. Když neoznámíme konkrétní opatření, přijde snížený rating, nikdo se s námi nebude párat. Beru to, dostali jsme pohlavek, o který jsme si řekli. Teď se musí konat. Jestliže nekonáme čtrnáct dní před volbami, tak musíme konat čtyři dny po nich.

* E15: Jistě si všímáte volebních billboardů, v nich inspirace není?

Jistě. Odstraníme korupci, hned to bude deset miliard. Zvýšíme transparentnost veřejných zakázek – deset nebo patnáct miliard. Nebude ekologická superzakázka – bum, sto dvacet miliard.

* E15: Jinými slovy, jsou to hausnumera?

Z toho žádný recept pro konkrétní práci není. Nic.

* E15: Politickým stranám jste nabídl, že jim spočítáte finanční dopady jejich volebních programů. Proč jste to neudělal?

Souhlasila s tím a využila toho bohužel jediná strana, TOP 09. Ostatní to odmítly s tím, že mají vlastní experty. Což je samozřejmě možné.

* E15: Napřesrok bude nutné ušetřit zhruba čtyřicet miliard.

To víc, asi pětačtyřicet miliard korun. Deficit se musí zlepšit asi o pětačtyřicet miliard. Jsou strany, které chtějí všechno škrtat. Jiné zase mluví o nízkých daních. Selský rozum a zkušenosti mi říkají, že to musí být nějak na půl. Jinak takový plán bude neprůchodný. Proto mám připravena opatření jak v přímých, tak nepřímých daních. Podotýkám, že zvyšovat spotřební daně možné není. U daně z příjmů právnických osob nenavrhuju zvýšení. Za prvé, ekonomika potřebuje rozpumpovat. Za druhé, jsme exportní země, a jakmile zvednu daně, podvazuji to, na čem stojí HDP.

* E15: Když politické strany mluví o škrtech, ukazují na státní správu. Je možné dál spořit na provozu státu, aniž by to ohrozilo jeho fungování?

Tvrdí, že se státní správa dá zeštíhlit o deset až patnáct procent. Dobře, nejsem proti tomu. Ale černé duše už jsme vyřešili loni, při sestavování rozpočtu na letošní rok. Teď už si musíme říct, které činnosti státní správa nebude dělat. Za prvé, že jsou to činnosti pro činnosti, za druhé proto, že je může dělat soukromý sektor na komerční bázi. Pak to má logiku.

* E15: Premiér Fischer po ministrech chtěl, aby se podívali na efektivitu svých rezortů. Z toho nic nebude?

Ano, mají udělat vlastní inventuru. A jednu inventuru děláme my jako ministerstvo. A do sestavování rozpočtu budou hotové. Nejen ministerstev, ale i jejich podřízených složek. Musí být hotové, podle toho ministrům rozepíšu čísla. Musím se dostat se schodkem na 4,8 procenta HDP, a to jsou velké škrty. Prostě se také musí zastavit některé projekty, třeba i investiční. Dnes je rozjetých x projektů a musí se zvážit, jestli ten či onen má smysl. Máli být například efektivní státní správa včetně datových schránek či projekt státní pokladna.

* E15: A zakročíte ještě proti manažerským platům?

To je hotové. Existuje řekněme mustr, jak by měla vypadat činnost orgánů společnosti, v nichž má stát majoritu. Při přenosu informací, uplatňování vlivu. Chceme například, aby ministr, který za firmu vlastně odpovídá, byl vázán mlčenlivostí ve smyslu obchodního zákoníku, ale měl firmu pod kontrolou. Druhou věcí je stanovení výše odměn.

* E15: Kdy začnou nová pravidla platit?

Začnou se prosazovat na řádných valných hromadách v červnu, budou se svolávat i mimořádné valné hromady. Tam se to musí prosadit.

* E15: Zkomplikuje sestavování rozpočtu na příští rok rozhodnutí Ústavního soudu o výši penzí?

Na úrovni vlády je potřeba najít legislativní řešení zhruba do konce října, potom to musí projednat sněmovna a senát. Jakou cestou řešení zvolit, nevím. Všichni jsme od roku 1992 nebo 1993, když byl spuštěn nový daňový systém, věděli, že pojistné má úplně jiné atributy než sociální pojištění. To v podstatě byla daň jako hrom. To se vědělo. A najednou to někdo po patnácti letech vytáhne…

* E15: Ale mohlo by vám to rozbít sestavený rozpočet.

Rozpočet asi nerozbije pět miliard korun. Kdyby to ale bylo dvacet, už by to problém byl. Dnes ale nikdo neví, co a do jaké míry myslel Ústavní soud onou přiměřenou solidaritou. Když se zvednou vyměřovací základy u platů nad sedmadvacet tisíc z deseti na dvacet procent, bude to vyřešeno? Anebo to nebude vyřešeno? Jsou i další varianty, ale některé z nich by dostaly do problémů celý penzijní systém. Když je na výběru pojistného výpadek čtyřicet miliard, je těžká i debata nad reformou. Ale to už je věcí nové vlády.

* E15: K diskuzi o penzijní reformě a spoustě dalších problémů může mít třeba až do podzimu prostor ještě Fischerova úřednická vláda.

Ne. To mě nestrašte.


Zdroj: E15 | 18.5.2010 | str. 16 | rubrika: Rozhovor | autor: Jana Havligerová

Doporučované

Nejčtenější