Novinky

Odměňování manažerů státních a polostátních společností

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Lidé MF
 • Tomáš Uvíra
 • Rozhovor
 • ČRo 1 - Radiožurnál
 • Ozvěny dne
 • Odměny manažerů
 • Státní firmy
 • Veřejný sektor

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Špatné výsledky, ale přesto vysoké platy? Takový model už pro příště zřejmě nebude platit. Vláda před malou chvílí přijala návrh platové komise, která naznačila, jak nově určovat odměny manažerů státních a polostátních firem. Ministři by měli prověřit i stávající smlouvy a pokud nebudou odpovídat schváleným standardům, pak je i změnit. Právě šéfové jednotlivých resortů by měli mít zodpovědnost za to, že platy šéfů podniků se státním podílem budou přiměřeně, přiměřené reálnému výkonu firmu. Co si myslíte o odměňování manažerů vy? Pište nám na adresu ozvenydne@rozhlas.cz nebo SMS ve tvaru OD mezera a váš text na číslo 9077704.
Ve studiu vítám vrchního ředitele ministerstva financí Tomáše Uvíru, dobrý večer.

 • Tomáš UVÍRA, vrchní ředitel ministerstva financí
  --------------------
  Dobrý večer.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
A také vedoucího Kanceláře pro Evropskou unii České spořitelny Petra Zahradníka. Dobrý večer.

Petr ZAHRADNÍK, vedoucí Kanceláře pro Evropskou unii České spořitelny
--------------------
Dobrý večer.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane řediteli, podle čeho by se tedy mělo posuzovat, kolik peněz ten který šéf státního nebo polostátního podniku dostane ve svých odměnách, ve svém platu.

 • Tomáš UVÍRA, vrchní ředitel ministerstva financí
  --------------------
  Tyhle ty zásady, které dnes vláda přijala, stanovují určitý postup, jakým způsobem by ministerstva měly ovlivňovat tu mzdovou politiku těch společností, které mají ve své správě. Co se týká výše, tak tyto zásady hovoří o tom, že by ministerstva si měly provést audit této výše u extrémního nezávislého subjektu, který by ministerstvu měl říct, kolik je obvyklá mzda na té dané pozici jak v Evropě, tak v České republice. A tato částka by byla určitou referenční hodnotou, kterou při tom stanovení té mzdy by neměl pan ministr nebo ministerstvo překročit. Toto je orientační hodnota. Poté by pan ministr měl, se měl rozhodnout, zda dojde ke snížení té mzdy, pokud by to překračovalo tuhle tu obvyklou, obvyklou částku či pokud bude částka nižší, tak zda tu mzdu ponechat.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak dlouho bude to prověřování trvat, než budou ministři vědět, kolik by měli tedy manažerům, kteří jsou podřízeni, dát peněz?

 • Tomáš UVÍRA, vrchní ředitel ministerstva financí
  --------------------
  V usnesení vlády je stanoven první termín, to je 31. října, kdy by ministerstvo financí mělo o aplikaci těchto zásad podat informaci vládě, takže já doufám, že do té doby dojde nejenom k prověření té výši, ale zároveň i k úpravám platů a smluv.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane Zahradníku, to, co teď naznačil pan ředitel Uvíra, že se bude ten plat manažerů státních, polostátních podniků odvíjet od toho, co je obvyklé na trhu, je podle vás správný přístup?

Petr ZAHRADNÍK, vedoucí Kanceláře pro Evropskou unii České spořitelny
--------------------
Minimálně je to přístup, který razí, nebo který se snaží doporučit i Evropská komise, například, jestliže celá minulá desetiletí toto téma nebylo předmětem harmonizace, tak v průběhu loňského roku jsme byli svědky dvou jakýchsi určujících dokumentů, první, který vlastně, nebo jehož obsah popsal pan vrchní ředitel v souvislosti s krizí, navíc Evropská komise v rámci volného evropského plánu ekonomického oživení se snaží doporučit i výši mezd v případě, že daná firma nebo daná společnost přijme státní podporu na jejich záchranu, takže v rámci evropské legislativy nebo evropského postoje je to relativní novinka. A já se domnívám, že to je novinka víceméně oprávněná, dodal bych možná, že ty, těch státem vlastněných společností bych možná rozdělil na ty, které jsou ryze komerční a které se pohybují v plně konkurenčním prostředí a na ty, které v podstatě poskytují nějaký typ veřejné služby a výstup té společnosti je de facto veřejný statek, tam si myslím, že je zapotřebí velmi výrazným způsobem diferencovat k tomu, k těm principům odměňování. A věřím, že následná diskuse k této diferenciaci povede.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane řediteli Uvíro, můžeme to zjednodušit tak, že teď zasáhnou jednotliví ministři a sníží platy manažerům, protože tady se ozývala hodně kritika, že v době hospodářské krize se právě tito lidé málo přizpůsobují okolnostem a také stavu společnosti, které vedou, které nejsou často v dobrých podmínkách?

 • Tomáš UVÍRA, vrchní ředitel ministerstva financí
  --------------------
  To je diskuse, kterou jsem samozřejmě zaznamenal, ale jaksi jsem postrádal určité rácio, to znamená, říct opravdu, opravdu jsou tito manažeři placeni příliš vysoko, to je základní otázka, na kterou ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy si myslíte, že nejsou, vzhledem k tomu, v jakém stavu jsou ty společnosti?

 • Tomáš UVÍRA, vrchní ředitel ministerstva financí
  --------------------
  To je otázka, kterou jsem schopen zodpovědět, pokud mám nějaké porovnatelné číslo, pokud řeknu ano, v Evropě je obvyklé, že na této pozici se bere, dejme tomu, dva miliony korun, tady tento člověk bere tři miliony, tak mohu říct, ano, je to, je to velmi vysoko placený, placený manažer a musím, a ty zásady stanovují, musí mít na částku dva miliony korun.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
A ta moje otázka, zda tedy můžeme čekat spíš snižování platů, je to tak?

 • Tomáš UVÍRA, vrchní ředitel ministerstva financí
  --------------------
  Já bych to nechal poté, až proběhnou ty revize těch platů, až budou, až bude mít každý ... každý ministr, až bude mít na stole přehled těch platů všech manažerů a vedle toho srovnání nějakého extrémního experta.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ona je otázka, jestli třeba naopak ty platy neporostou?

 • Tomáš UVÍRA, vrchní ředitel ministerstva financí
  --------------------
  To já se neobávám, protože my v těch zásadách říkáme, že nesmí překročit nějakou tu referenční hodnotu, to znamená toho, co je obvykle, ten strop a nepředpokládám, že pan ministr, daný ministr si vezme na sebe to politické riziko, že půjde nahoru s platy zrovna v této, v tomto období? To je právě prvek, který ty zásady nově, nově zde vnáší, že, že pokud bude diskuse o platu konkrétního manažera, tak pan ministr je povinen tu částku znát a musí zdůvodnit, což do dnešní doby tahle ta povinnost nebyla a musím říct, že jedním z impulsů bylo i reakce bývalého pana ministra Sobotky na to, když byla diskuse o ČSA, kdy říkal, já jsem to neovlivnil, já jsem to nevěděl.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy narážíte na zlatý padák, se kterým odkázalo vedení Radomíra Lašáka z těch aerolinek, které se potácejí skoro před krachem.

 • Tomáš UVÍRA, vrchní ředitel ministerstva financí
  --------------------
  Mně teď nejde o tu částku toho managementu, ale o reakci toho ministra, který zodpovídá za tu společnost. A jestliže on řekne, že, že tu informaci neměl, tak prostě to je věc, kterou tyhle ty zásady řeší a pak ta diskuse nebo jenom o tom, zda ten manažer si v rámci společnosti určil plat, ale ty zásady říkají, že ministr musí vědět a ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Musí vědět, logika by tomu napovídala. Pane Zahradníku, kdybyste měl porovnat se zahraničím, jak jsou na tom čeští manažeři státních, polostátních podniků?

Petr ZAHRADNÍK, vedoucí Kanceláře pro Evropskou unii České spořitelny
--------------------
Já si myslím, že jsme tady v dosavadním rozhovoru opomněli jeden faktor, a to je konkurence, to je koupěschopnost v rámci české ekonomiky. Dlužno říci, že česká ekonomika se v rámci Evropské unie jako celku pohybuje někde na úrovni 81 procent v průměru EU a mzdová úroveň u nás je někde na úrovni okolo 60 procent EU. Já si myslím, že i tento parametr by měl být vzat v úvahu. Samozřejmě v případě, že se jedná o veřejně nebo státem vlastněnou společnost, která je konkurentem v rámci, řekněme, panevropského prostředí, tak se tyto rozdíly stírají, ale pokud je to poskytovatel neveřejný, respektive neobchodovatelných služeb a zboží, tak si myslím, že by měl být determinován ten plat právě tuzemskou poptávkou.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobře, ale abychom to vrátili na tu rovinu, které budou možná posluchači rozumět, jestli ty státní podniky zareagovaly na hospodářskou krizi jinak, než ti lidé v České republice, tedy ve vedení těch podniků a třeba si snížili platy, zřekli se odměn, nebo jestli se to dá srovnat.

Petr ZAHRADNÍK, vedoucí Kanceláře pro Evropskou unii České spořitelny
--------------------
Řekl bych, že to bylo velmi případ od případu, samozřejmě jsme byli plošně v Evropské unii, dokonce i v rámci jedné a té samé země svědky jakési spíše symbolické, buď ... symbolického buď zastavení platů nebo i redukce, samozřejmě nepočítaje v to například drastické a z vnějšku dovezené opatření v Lotyšsku, kde vlastně všichni veřejní zaměstnanci radikálním způsobem doznali snížení platů, například v případě některých německých polostátních a poloveřejných institucí jsme byli svědky, asi Německo je v tomto /nesrozumitelné/ příklad, snížení v rozsahu, řekněme, několika procent, ale nějaké radikální přizpůsobení, třeba úměrně poklesu výkonnosti ekonomiky jako celku nebo sektoru, ve kterém se pohybují, to si myslím, že ne, bylo to potvrzení, že flexibilita mezd směrem dolů je velmi omezená, že mzdy mají dlouhodobě tendenci růst ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Lidé se prostě nechtějí vzdávat svých peněz. Tady je otázka, pane řediteli Uvíro, když budete třeba nebo bude to jednotlivé ministerstvo, ta jednotlivá ministerstva revidovat smlouvy a třeba přijdou na to, že by se měly snížit a tedy i ty peníze a ten manažer, o kterého půjde, nebude chtít přistoupit, tak co se stane, půjde?

 • Tomáš UVÍRA, vrchní ředitel ministerstva financí
  --------------------
  Já ještě, ještě zareaguju na tu předchozí diskusi. Já předpokládám, že, a ono to někdy i takhle vyznívá, že nebude, nebo ty platy se nebudou rovnat pouze a jenom se zahraničím, pořád je tady diskuse České dráhy versus Deutsch Bahn. Já si myslí, že v žádném případě takovéto porovnání nebude, bude porovnávat se český trh, situace na ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobře, ale k té mé otázce.

 • Tomáš UVÍRA, vrchní ředitel ministerstva financí
  --------------------
  A co se týká toho, že manažer nebude ochoten přistoupit na změnu své, své manažerské smlouvy, tak pan ministr bude mít dvě možnosti, buďto zabezpečí, že manažer na této pozici bude brát plat, jaký on stanovil, anebo bude muset informovat vládu, že tohle je schopen zabezpečit, zabezpečit.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak logicky zřejmě bude muset odejít ze svého postu?

 • Tomáš UVÍRA, vrchní ředitel ministerstva financí
  --------------------
  To je ta první varianta, že pan ministr, buďto zabezpečí, anebo, anebo bude informovat vládu, že není schopna jí zabezpečit.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tady třeba možná s tím souvisí dotaz, poznámka posluchače, utvořme nezávislou komisi, jsme součástí EU, ředitel ČEZu nehoráznou mzdu vrátit, dejme lidskou podobu tomuto systému. Myslíte si, že i to může se stát?

 • Tomáš UVÍRA, vrchní ředitel ministerstva financí
  --------------------
  Samozřejmě budou, budou diskuse i, bude se diskutovat ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Že ředitel ČEZu vrátí své odměny nebo o ně přijde z části.

 • Tomáš UVÍRA, vrchní ředitel ministerstva financí
  --------------------
  Takhle, tam není retroaktivita, to znamená, bavíme se o platech do budoucnosti.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Do budoucna, do budoucna ...

 • Tomáš UVÍRA, vrchní ředitel ministerstva financí
  --------------------
  Samozřejmě, a budou diskuse o tom, i o opčním programu, tohle to řeší veškeré příjmy manažerů, takže bude diskuse i o opčním programu, vstoupíme v jednání s ČEZem, jako ministerstvo financí v nejkratší době a budeme tyhle věci řešit.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Říká vrchní ředitel ministerstva financí Tomáš Uvíra. A loučím se i s ekonomem Petrem Zahradníkem z České spořitelny, pánové, díky, že jste přišli, na shledanou.

Petr ZAHRADNÍK, vedoucí Kanceláře pro Evropskou unii České spořitelny
--------------------
Díky, na shledanou.

 • Tomáš UVÍRA, vrchní ředitel ministerstva financí
  --------------------
  Na shledanou.


Zdroj: ČRo 1 - Radiožurnál | 22.2.2010 | 18:00 | pořad: Ozvěny dne

Doporučované

Nejčtenější