Novinky

Český stát vydal dluhopisy za bezmála 170 miliard korun

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministr financí
  • Rozhovor
  • Eduard Janota
  • ČRo 1 - Radiožurnál
  • Státní dluhopisy
  • Státní dluh
  • Veřejný sektor

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Netrvalo to ani dvacet minut, jen tak krátkou dobu potřebovali dnes poslanci k tomu, aby schválili vydání státních dluhopisů, které mají zajistit půjčení peněz na pokrytí schodků loňského a letošního rozpočtu. Celkem má takto stát získat od věřitelů 197 miliard korun, je to rekordní objem dluhopisů vydaných během jednoho roku, který dále zvýší státní dluh. Jen úroky z něj jsou vysoké zhruba jako celkové výdaje ministerstva vnitra nebo dopravy. Předkladatele návrhu na vydání dluhopisů ministra financí Eduarda Janoty jsem se krátce před vysíláním zeptal, zda čekal, že jednání ve sněmovně půjde tak hladce?

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
No, popravdě řečeno, měl jsem příslib, že tomu tak bude, protože po určité roztržce, která nastala počátkem, počátkem týdne, jsme si ty věci jaksi ujasnili. A já jsem pak měl příslib vlastně největší opoziční strany, že tento návrh, protože je potřebný, rozumný, že jo, podpoří, takže jsem tomu velmi rád a ještě jednou bych tímto chtěl poděkovat.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Byly nějaké jiné možnosti k získání peněz, než je vydání dluhopisů?

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Ne, jiná možnost není, standardní, standardní metodu financování dluhu je emise dluhopisů, prostě věci, jako tisk peněz, tak od toho jsme daleko, daleko, daleko, daleko, to doufám nikdy nebude, nebudeme praktikovat, takže jedině dluhopisy z té naší formy financování.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Nakolik tedy po schválení tohoto objemu dluhopisů vzroste státní dluh?

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Asi, asi vzroste na výši jedna celá, jedna celá tři, jedna celá tři bilionů, bilionů korun.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Co znamená takováto zátěž pro hospodářství České republiky?

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Tak to v podstatě bude znamenat zadlužení veřejných rozpočtů, z nichž státní dluh hraje největší roli v této položce zhruba na úrovni bezmála 40 procent HDP, to za prvé. Za druhé, znamená to úrokové náklady, které bude financovat státní rozpočet téměř 65 miliard, včetně splátek u Evropské investiční banky, to je už jde ke skoro 80 miliardám, takže je to, je to velká porce. Bohužel ten trend se zhoršuje a ta situace, ta situace nevěští, nevěští nic dobrého, protože většina zemí Evropské unie skončila loni v deficitech, má i letošní rozpočty deficitní, to znamená, že bude se ucházet o emise dluhopisů na trzích, jsou to mnohdy země s /nesrozumitelné/ ratingem, čili s určitou větší kredibilitou, teda věrohodnosti, rating, takže je možné, že ty úrokové výnosy, dluhopisové výnosy, že půjdou nahoru, a to by znamenalo prodražení financování, čili ta situace může být, může být ještě velmi, velmi zajímavá.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Když jste mluvil o zemích s lepším ratingem nebo s lepší kredibilitou, může se stát, že o české dluhopisy nebude zájem?

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Ne, tomu nevěřím v dané chvíli. Já věřím, že, byť máme jednolaťkový rating, věřím tomu, že koneckonců tato vláda už dala jasný signál, že chce řešit problémy veřejných financí, že chce snižovat deficity a věřím, že poté, co vláda v pondělí projedná konvergenční program, tak to bude další signál, který vlastně bude ukazovat na to, že máme zájem v nejbližších třech letech, čtyřech letech nejpozději, dostat veřejné finance někde k té úrovni tří procent deficitu HDP, takže toto bude další pozitivní signál.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Dá se říci, kdo nejčastěji státní dluhopisy České republiky kupuje, kdo o ně má zájem.

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Jsou to banky, penzijní fondy, pojišťovny, takže to jsou asi ty největší, největší naši držitelé dluhopisů.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
V souvislosti s růstem dluhů České republiky jste mluvil o tom, že trend se zhoršuje, kdy se může začít zlepšovat a co je potřeba pro to udělat?

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Tak jednou jedinou věcí je trend, jednou věcí je trend našeho rozpočtu, a tam věřím, že dojde k výrazným posunům, teda směrem k nižším deficitům, to za prvé. A druhou věcí je situace na trzích a v Evropě, nebo možná, chcete-li, ve světě. Tady jde o to, že právě teď se nakumulovala celá řada deficitu, všechny země Evropské unie skončily, myslím, v roce 2009 nad třemi procenty, to za prvé. A mnohé z nich mají poměrně významné problémy. Já nevím, stačí uvést situace Řecka zmiňovaná, ale teďko náznaky Španělsko, Portugalsko, koneckonců Lotyšsko, čili, čili toto do jisté míry, toto do jisté míry může způsobit, že o dluhopisy bude zájem, ale za vyšší rizikovou přirážku, takže to by znamenalo zdražení, takže doufám, že z toho vyjdeme ze ctí, ale musíme vydat jasný signál, že to myslíme /nesrozumitelné/ veřejných financí vážně a musíme prostě, nesmíme ztratit důvěru, důvěru investorů.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Říká ministr financí Eduard Janota.


Zdroj: ČRo 1 - Radiožurnál | 5.2.2010 | 18:00 | Ozvěny dne 

 

Doplňující informace:

Dále pořad pokračoval rozhovorem s analytikem Vladimírem Pikorou ze společnosti Next Finance: >> zobrazit celý rozhovor 

Nejčtenější