Novinky

Nabývání tuzemských nemovitostí

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Nepřesnosti
  • Reakce
  • Soukromý sektor
  • Zahraniční sektor
  • Týden.cz
  • Nemovitosti
  • Cizinci

"Zvrat ve sněmovně: dům bude na prodej i pro cizince"
www.tyden.cz | 28.1.2010 | autor: Veronika Rodriguez

Pokud chtěli koupit v Česku dům, museli nejprve založit firmu. Jako soukromé osoby vlastnit nemovitosti nemohli. Za pár měsíců bude všechno jinak. Řeč je o investorech z Ruska a dalších zemí východní Evropy…

Reakce MF:

Již v současnosti může tuzemské nemovitosti (s výjimkou zemědělské půdy a lesů) nabývat jakákoliv fyzická či právnická osoba z jakékoliv země světa. Vyplývá to ze Smlouvy o přistoupení ČR k Evropské unii, která má dle Ústavy přednost před vnitrostátní právní úpravou.

Česká republika vstoupila 1. května 2004 do Evropské unie a tím se také zavázala respektovat unijní právo. V oblasti nabývání tuzemských nemovitostí zahraničními osobami si při této příležitosti vyjednala dvě přechodná období k článku 63 Smlouvy o Evropské unii (dříve čl. 56 Smlouvy o ES), podle něhož jsou zakázána všechna omezení pohybu kapitálu a plateb, a to jak mezi členskými státy, tak i vůči třetím zemím mimo Evropskou unii.

Tato přechodná období jsou obsažena v Aktu o podmínkách přistoupení, který je nedílnou součástí Smlouvy o přistoupení České republiky k EU, a to nám umožnilo dočasně si zachovat určitá omezení v oblasti nabývání tuzemských nemovitostí zahraničními osobami, konkrétně v délce 5 let u objektů vedlejšího bydlení a v délce 7 let u zemědělské půdy a lesů od data vstupu do EU. Smlouvu o přistoupení ČR k EU schválil Parlament České republiky, z tohoto důvodu má podle čl. 10 Ústavy a § 31 devizového zákona přednost před vnitrostátní právní úpravou.

Dne 1. května 2009 uplynulo 5 let od našeho vstupu do EU, tímto dnem skončilo první z uvedených přechodných období a ustanovení § 17 odst. 2 devizového zákona proto ztratilo svoji účinnost,  i když nebylo výslovně zrušeno. Katastrální úřady proto nemohou zamítat podané návrhy na vklad vlastnického práva s odkazem na toto ustanovení již téměř 10 měsíců.

To znamená, že toto ustanovení v praxi již nikoho nijak neomezuje, nabývat tuzemské nemovitosti, s výjimkou zemědělské půdy a lesů, může jakákoliv fyzická či právnická osoba bez rozlišení.

Ovšem dokud nebude zmíněné ustanovení výslovně zrušeno, hrozí České republice možnost finančních dopadů do státního rozpočtu, neboť nebylo provedeno požadované přizpůsobení devizového zákona právu Evropské unie a dochází proto k porušování závazků vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Evropské unii. V současné době zůstává regulována pouze zemědělská půda a lesy v soukromém vlastnictví a to až do 1. května  2011, kdy skončí druhé přechodné období.

 

Doporučované

Nejčtenější