Novinky

Odvody podnikatelů

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Nepřesnosti
  • Reakce
  • Daňové odvody
  • Zdravotní pojištění
  • Sociální pojištění
  • Podnikatelé
  • E15

Stát chce zvýšit odvody podnikatelům
E15 | 23.12.2009 | rubrika: Události | strana: 4 | autor: Robert Zelenka

Podnikatelé by měli platit stejné odvody na zdravotní a sociální pojištění jako zaměstnanci
(daňové odvody)

Ministerstvo financí intenzivně pracuje na sjednocení daňových odvodů. Zaměstnanci a podnikatelé by do budoucna měli na zdravotním a sociálním pojištění platit stejně.
Nyní se připravuje materiál pro vládu, který by měl možnosti postupného snižování rozdílu v daňových odvodech podnikatelů, tedy osob samostatně výdělečně činných, analyzovat a připravit.
„Tento materiál ještě není ve fázi předkládání do vlády, v současnosti probíhá vnější připomínkové řízení,“ uvedl tiskový mluvčí ministerstva financí Ondřej Jakob.
Podle jeho slov je cílem ministerstva celý systém výběru daní maximálně zjednodušit.
„Harmonizací dojde ke sjednocení přístupu k vymezení osoby poplatníka a základu pro vyměření, rozhodného období, termínů splatnosti, sankčních přístupů a prováděných kontrol,“ vysvětlil mluvčí.
Ministerstvo financí už začíná zvyšovat podnikatelům minimální zálohy. Od nového roku se zvyšuje výše minimálních měsíčních záloh na důchodové pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné. Zatímco v roce 2009 platili podnikatelé, kteří vykonávají hlavní činnost, minimálně 1720 korun měsíčně, od 1. ledna 2010 se jim tato částka zvýší o 11 korun na 1731 korun. Osoby, které podnikají v rámci vedlejší samostatné činnosti, si od ledna připlatí o pět korun, měsíční minimální zálohy se jim tedy zvýší na 693 korun.
Odvod pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti zůstává stejný, tedy 29,2 procenta na důchodové pojištění a na dobrovolné nemocenské pojištění 1,4 procenta z vyměřovacího základu. Ke konci října letošního roku bylo v České republice 967 588 osob samostatně výdělečně činných. Dobrovolné pojistné si platilo 139 397 podnikatelů.

 

Reakce a upřesnění na článek „Stát chce zvýšit odvody podnikatelům“

(E15 ze dne 23.12.2009)

Dne 23. 12. 2009 byl v ekonomickém časopise E15 uveřejněn článek „Stát chce zvýšit odvody podnikatelům“. Protože nadpis článku navozuje dojem, že by v příštím roce mělo dojít k významnému růstu odvodové zátěže podnikatelů, MF by rádo na toto tvrzení reagovalo.

V článku uváděný nominální růst odvodů podnikatelů na důchodové pojištění je ve skutečnosti reálným poklesem těchto plateb o cca 2,5 %, zohledníme-li předpokládanou inflaci za rok 2009 ve výši 0,9 % 1.

Růst odvodů je důsledkem valorizace všeobecného vyměřovacího základu, kterou provádí vláda svým rozhodnutí, na základě statistického zjištění průměrných mezd v ekonomice, a to bez užší součinnosti s ministerstvem financí.    

Nominální výše minimálních záloh vzroste meziročně o 11 Kč u poplatníků - OSVČ provozujících tzv. hlavní činnost, tedy o 0,64 %. Obdobně u poplatníků – OSVČ provozujících činnost vedlejší, vzroste záloha o 5 Kč, což je růst o 0,73 %. Předpokládaná inflace v roce 2009 je přibližně 0,9 %. Reálně tedy poklesne hodnota záloh o 0,26 % u OSVČ s hlavní činností a o 0,17 % u poplatníků s činností vedlejší.

Na druhou stranu v článku nezmiňovaná změna týkající se růstu maximálního vyměřovacího základu je zřejmě pro určitou část poplatníků citelnější, a to pro vyšší příjmové skupiny. Maximální vyměřovací základ (používaný jak pro veřejné zdravotní pojištění, tak i pro pojištění důchodové), vzroste meziročně o 576 408 Kč, tedy z dnešních 1 130 640 Kč za rok na 1 707 048 Kč za rok.  Nová maximální záloha na pojistné na důchodové pojištění tedy je od 1.1.2010 celých 41 539 Kč (29,2 % z 1/12 z 1 707 048), zatímco v roce 2009 to bylo pouze 27 513.

Toto zvýšení se dotkne pouze malého procenta poplatníků. Smyslem zvýšení maximálního vyměřovacího základu je placení pojistného na základě principu platební schopnosti, kdy standardní lineární sazba ve výši 29,2 % se bude vztahovat na co nejširší skupinu poplatníků.

Porovnání plateb na minimální (měsíční) zálohy u OSVČ na důchodové pojištění a na státní politiku zaměstnanosti:

  2009 2010
Záloha z MVZdp HC Měsíčně 1 720 Kč Měsíčně 1 731 Kč
Záloha z MVZdp VC Měsíčně 688 Kč Měsíčně 693 Kč
Inflace Předběžně 0,9 %  

Reálná změna plateb z MVZdp HC Pokles o 0,26 %
Reálná změna plateb z MVZdp VC Pokles o 0,17 %

MVZdp HC značí minimální vyměřovací základ po činnost hlavní
MVZdp VC značí minimální vyměřovací základ po činnost vedlejší


1 Informace o míře inflace je převzata z makropredikce Ministerstva financí.

Doporučované

Nejčtenější