Novinky

Schodek státního rozpočtu v roce 2009 překročil plán

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Lidé MF
  • Bohdan Hejduk
  • ČRo Rádio Česko
  • Schodek státního rozpočtu
  • Rozhovor
  • Veřejný sektor

Václav SOCHOR, moderátor
Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Schodek českého státního rozpočtu za rok 2009 je tedy mnohem vyšší, než se plánovalo. Podle předběžných údajů ministerstva financí 195 miliard korun. Jde o výpočet k 30. prosinci, který premiér Jan Fischer zveřejnil včera. Předseda vlády se chce také kvůli státnímu rozpočtu setkat během ledna postupně s předsedy všech parlamentních stran. Fischera konkrétně zajímají návrhy, které by při schválení dál prohloubily schodek letošního rozpočtu a zadlužení země. Cílem jednání má prý být také zefektivnění komunikace.

Jan FISCHER, premiér
--------------------
Blíží se jednání o řadě opatření, které by mohly ještě znamenat zásah do schváleného státního rozpočtu na jednání sněmovny na konci ledna. Tak jsem se rozhodl, že zkrátka a dobře se sejdu postupně se všemi členy parlamentních politických stran. Už jsem je v tomto smyslu oslovil, nikdo z nich s tím nemá problém. Takže v průběhu ledna dostatečně včas přes lednovou schůzi sněmovny.

Václav SOCHOR, moderátor
Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Premiér Jan Fischer. Ve schváleném loňském rozpočtu, který připravila minulá vláda Mirka Topolánka se počítalo se schodkem něco přes 38 miliard. Poslanci ho ale v listopadu navýšili na víc než 52 miliard, aby stát měl dostatek peněz na výplatu důchodů. Ministerstvo financí ale počítalo už se schodkem mimo jiné také v důsledku ekonomické krize, se schodkem ve výši 165 miliard. Levicoví politici hovořili o 200 miliardách. No, a včera tedy padlo ono číslo 195. U telefonu teď mám náměstka ministra financí Bohdana Hejduka, přeji dobré ráno.

Bohdan HEJDUK, náměstek ministra financí
--------------------
Dobrý den přeji.

Václav SOCHOR, moderátor
Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Vy byste prý dnes měli tenhle údaj, těch 195 miliard ještě nějak dále upřesnit. Znáte už teď nějaké jiné aktuální číslo?

Bohdan HEJDUK, náměstek ministra financí
--------------------
Ano, známe. Ten odhad 195 miliard byl připraven na základě stavů pokladny 30. prosince, ale k dnešnímu dni představuje schodek státního rozpočtu 192,5 miliardy korun. To je číslo, dalo by se říci, konečné, respektive bude upravováno pouze o malé částky.

Václav SOCHOR, moderátor
Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
To je tedy, abysme si to ujasnili, k dnešnímu dni nebo k Silvestru, když je to za rok 2009?

Bohdan HEJDUK, náměstek ministra financí
--------------------
To je prakticky, to je prakticky k dnešnímu dni. Protože do toho schodku se započítávají ještě v rámci takzvaných dodatků určité přesuny, například sdílených daní a podobně. Čili je to skutečně 192,5 miliardy korun.

Václav SOCHOR, moderátor
Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Jak vyhodnotíte výši toho schodku? Vy jste asi nemohl být příliš překvapen, protože jste mohl na ministerstvu pěkně sledovat, jak tam ty miliardy přibývají, ale považujete ho za velmi nebo nepřiměřeně vysoký?

Bohdan HEJDUK, náměstek ministra financí
--------------------
Samozřejmě je velmi vysoký, ale je ovlivněn zejména situací v oblasti příjmů státního rozpočtu, kde v loňském roce došlo k masivním výpadkům výběru daní a pojistného na sociální zabezpečení. Čili ta příjmová strana byla podstatně ovlivněná krizí a protikrizovými opatřeními. Na druhé straně výdaje prakticky se podařilo udržet v rámci toho schváleného nebo upraveného rozpočtu. Čili výdaje samozřejmě proti minulému roku rostly, myslím roku 2008, zatímco na straně příjmů byly hluboké propady.

Václav SOCHOR, moderátor
Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Pane Hejduku, rozumím tomu dobře, že vy považujete obecně za větší problém výpadek příjmů spíše než rozhazovačnost poslanců, řekněme?

Bohdan HEJDUK, náměstek ministra financí
--------------------
No, tak rozhazovačnost poslanců, to je samozřejmě také problém, ale ten vysoký schodek, který tedy v loňském roce... ke kterému došlo, tak je především tedy ovlivněn tou příjmovou stranou státního rozpočtu. Samozřejmě i na straně výdajů by bylo třeba šetřit, změnit strukturu výdajů, ale v rámci toho schváleného rozpočtu roku 2009 ten výsledek je takový, jaký je.

Václav SOCHOR, moderátor
Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Já se ptám proto, protože ta příjmová stránka média obyčejně moc nebaví, protože na té se nedá tak dobře vyložit to, že ČSSD chce 13. důchody a zrušení poplatků ve zdravotnictví a tak dál. A v tomto kontextu může být tedy fakt, co říkáte, že výpadek na příjmové straně rozpočtu, že je vlastně důležitější než, než to, kolik se přidá důchodcům, jako možná překvapivé sdělení.

Bohdan HEJDUK, náměstek ministra financí
--------------------
No, tak já myslím, že to není tak příliš překvapivé, protože to se projevovalo vlastně v průběhu celého roku.

Václav SOCHOR, moderátor
Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Pro vás ne, ale pro posluchače ano.

Bohdan HEJDUK, náměstek ministra financí
--------------------
Samozřejmě, ale jinak je jasné, že jakákoliv další opatření, která by byla schvalována v letošním roce, která by dále prohlubovala schodek státního rozpočtu, jsou velmi problematická.

Václav SOCHOR, moderátor
Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
No, a co by takovéhle návrhy, pokud by prošly, udělaly dál s rozpočtem?

Bohdan HEJDUK, náměstek ministra financí
--------------------
No, tak znamenalo by to další zvýšení schodku, pokud bych tak sečetl dohromady, ty návrhy by představovaly zvýšení výdajů o 13 až 14 miliard korun, a to by se samozřejmě projevilo ve schodku státního rozpočtu.

Václav SOCHOR, moderátor
Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Mě zajímají spíš i ty důsledky potom na vlastně postavení české ekonomiky v rámci Evropské unie a ve světě. Znamenalo by to třeba to zhoršení ratingu, kterým některý, někteří ekonomové hrozí, vlastně zdražení?

Bohdan HEJDUK, náměstek ministra financí
--------------------
Ano, je to celkem pravděpodobné. Tak on je problém ten, že letošní rozpočet tedy bude schválen s tím schodkem 163 miliard korun. Ovšem my budeme muset na základě doporučení evropských institucí začít od roku 2011 dále šetřit. Měli bychom vlastně každý rok snížit schodek asi o 40 miliard korun, abychom snižovali tedy schodek veřejných rozpočtů a dostali se někdy v roce 2013 pod 3 procenta hrubého domácího produktu, pokud jde o schodek.

Václav SOCHOR, moderátor
Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Když byla česká ekonomika v podobné recesi, jako je teď, když byla před 10 lety, v letech 97, 98, tak to bylo recese čistě vnitřní, česká, nikoliv recese způsobená světovým propadem. Ale ten propad byl zhruba stejně hluboký. Tenkrát nastoupil Miloš Zeman se svými hluboce schodkovými rozpočtovými, vlastně nastartoval českou ekonomiku, která potom rostla vlastně až do té naší současné krize. Není možné, že by ty levicové návrhy, kdy se prostě napumpují mezi lidi peníze, měly podobný efekt?

Bohdan HEJDUK, náměstek ministra financí
--------------------
No, tak já si myslím, že ten efekt je velmi problematický, protože jak tedy ten 13. důchod, tak i prostě zvýšení nemocenské nebo respektive placení těch prvních tří dní nemocenské i mateřská nemá v podstatě na jaksi oživení ekonomiky žádný podstatný vliv a bylo by to další tedy zvyšování schodku.

Václav SOCHOR, moderátor
Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Ještě prosím stručně, ministr Janota předloží i druhý úsporný balíček, ale ne poslancům, nýbrž nové vlády, která vzejde z jarních voleb. Jak to teď s tím chystaným druhým úsporným balíčkem vypadá, v jaké je fázi?

Bohdan HEJDUK, náměstek ministra financí
--------------------
No, tak ten balíček bude vlastně připraven spolu s návrhem státního rozpočtu na rok 2011, na jaře vlastně, řekněme v dubnu letošního roku, protože bude nezbytné připravit nejenom tedy návrh rozpočtu na ten další rok, ale i rozpočtový výhled na leta 2012 a 2013. A tam vlastně bude třeba navrhnout tedy určitá opatření jak na straně příjmů, tak na straně výdajů, které by směřovaly právě k tomu snižování schodku, o kterém jsem mluvil.

Václav SOCHOR, moderátor
Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Já vám děkuji za informace a za rozhovor. Náměstek českého ministra financí Bohdan Hejduk, na slyšenou.

Bohdan HEJDUK, náměstek ministra financí
--------------------
Na shledanou.


Zdroj: ČRo Rádio Česko | 4.1.2010 | 09:08 | pořad: Rozhovor na aktuální téma

Doporučované

Nejčtenější