Novinky

Ministerstvo financí je teď daleko důslednější při řešení arbitrážních sporů

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Lidé MF

Aneta Snopová, redaktorka:
Ministerstvo financí je teď prý daleko důslednější při řešení arbitrážních sporů. Přestalo mimo jiné vybírat advokátní kanceláře, které pro něj pracují jen na základě ceny a chce být tvrdším partnerem v souboji. Mezinárodní arbitráže, ať už na základě dohod o ochraně investic nebo řešené u mezinárodního rozhodčího soudu často prohrával. Pojďme se teď podívat na to, jak se státu dařilo letos. A já už zdravím ve studiu Martina Hrodka ze společnosti Bakers&McKenzie, dobrý večer, a po telefonu náměstka ministra financí Radka Šnábla, dobrý večer.

 • Radek Šnábl, poradce ministra financí pro oblast mezinárodních arbitráží
  Dobrý večer, já to jenom opravím, já jsem poradce pana ministra, nikoliv náměstkem ministra.

Aneta Snopová, redaktorka:
Tak jo, poradce ministra financí a aktuálně – jak si stát vede v arbitrážích?

 • Radek Šnábl, poradce ministra financí pro oblast mezinárodních arbitráží
  Jestli to je otázka na mě, tak já si dovolím říct, že stát si v tuto chvíli stojí poměrně dobře a to nejen v těch arbitrážích, které byly ukončeny v posledních 12 měsících, ale i v arbitrážích, které aktuálně probíhají, a to prostě proto, že jak jste správně podotkla v úvodu a předpokládám, že pan doktor Hrodek mě v tomto doplní, ty mezinárodní arbitráže z titulu dohod o ochraně investic jsou trošku specifickou disciplínou v tom, že pokaždé žaluje někdo jiný, ale žalovaný je pořád stejný. Takže samozřejmě tím, že se zlepší ta taktika a přístup státu k arbitrážnímu řízení, tak samozřejmě těmi jednotlivými řízeními se dokáže ta obrana velice zefektivnit, což je přesně to, co se stalo v těch posledních dvou letech.

Aneta Snopová, redaktorka:
Vydržte prosím na telefonu, teď tedy otázka na pana Hrodka. Souhlasíte s panem poradcem, opravdu se ten přístup tak zlepšil?

Martin Hrodek, Bakers&McKenzie
Já si myslím, že Česká republika určitě v poslední době učinila podstatný pokrok, že bohužel, je asi dědictvím historie, že Česká republika se stala magnetem pro mezinárodní arbitráže, opravdu mnoho zahraničních investorů se rozhodlo Českou republiku zažalovat a jak říká pan Šnábl, tak v každém případě právě to množství arbitráží vedlo k určitému pokroku.

Aneta Snopová, redaktorka:
Pane Šnáble, kde teď podle vás hrozí největší prohra?

 • Radek Šnábl, poradce ministra financí pro oblast mezinárodních arbitráží
  Tak já doufám, že žádná velká prohra České republice v tuto chvíli nehrozí, já jsem přesvědčen o tom, že ty arbitráže máme pod kontrolou pokud jde o jejich vývoj, a nemyslím si, že bychom měli očekávat nějakou významnou prohru, která by zatížila státní rozpočet, pro jistotu to zaťukám.

Aneta Snopová, redaktorka:
Stát si, co vím, donedávna vybíral advokáty tak, že udělal výběrové řízení a jediným kritériem byla cena, mělo rovněž toto podle vašich informací efekt, že se sice vybral nejlevnější advokát, zato ale třeba i nepříliš kvalitní?

 • Radek Šnábl, poradce ministra financí pro oblast mezinárodních arbitráží
  Tak zcela jistě, tam koneckonců i pan Hrodek řekl jednu velmi přesnou věc – v arbitrážích rozhoduje z velké části i reputace. Česká republika tím, že prohrála arbitráž familiárně nazývanou TV Nova, tak skutečně se stala snadným terčem a i ta obrana, která byla vybírána čistě a pouze na základě té ceny, tak prostě vedla k tomu, že se sice vybrala právní kancelář, která generuje relativně nízké faktury, ovšem fakticky se to během toho případu teprve učí. Je samozřejmě daleko efektivnější udělat dvoukolové výběrové řízení, kdy nejprve přesně definujete, co vlastně chcete, a teprve poté z těch kanceláří, které postoupí do toho užšího výběru můžete rozhodovat i na základě ceny. Je to jenom způsobené tím, že když jste zažalován konkrétní kauzou podle dohody o ochraně investic, tak Ministerstvo financí prostě musí být v situaci, kdy je schopno samo zanalyzovat problém a podle toho problému správně vypsat výběrové řízení. Dřív se prostě vypsalo výběrové řízení a ať vyhrál kdo vyhrál, zastupoval bez ohledu na výsledek. 

Aneta Snopová, redaktorka:
Pane Hrodku, využíváte toho, že ty smlouvy byly pro stát nevýhodné vy jako arbitři?

Martin Hrodek, Bakers&McKenzie
Já samozřejmě spíš zastupuji klienty před rozhodčími tribunály. Je třeba tedy říci, že opravdu některé smlouvy mohly motivovat určité typy investorů k tomu, aby rozhodčí řízení zahájili. To je pravda. Na druhou stranu spousta rozhodčích řízení byla prostě zahájena proto, že tady k určitému pochybení na straně státu došlo.

Aneta Snopová, redaktorka:
Čili nebylo to jenom těmi nevýhodnými smlouvami?

Martin Hrodek, Bakers&McKenzie
Nebylo to samozřejmě jenom těmi nevýhodnými smlouvami, došlo k tomu například řekněme možná i z určité naivity zpočátku při zacházení se zahraničními investory, kteří samozřejmě v důsledku svých zkušeností byli asi podstatně sofistikovanější než třeba státní úředníci, kteří vypisovali tendry nebo například prováděli privatizace.

Aneta Snopová, redaktorka:
Dá se tedy říci, že se stát profesionalizoval v tomto směru?

Martin Hrodek, Bakers&McKenzie
Je pravda, že se asi profesionalizoval, že získal určité zkušenosti, je více profesionální, na druhou stranu je zase možná otázka ptát se, proč k tomu došlo až tak pozdě.

Aneta Snopová, redaktorka:
Ano, pane Šnáble, proč k tomu došlo tak pozdě?

 • Radek Šnábl, poradce ministra financí pro oblast mezinárodních arbitráží
  Protože prostě jsme nejdřív museli utrpět prohru s TV Nova, a museli jsme v mezitímním nálezu prohrát s Nomurou, aby se tomu začala přikládat skutečně vážnost, aby se to začalo řešit. Já bych s dovolením kolegu Hrodka, který tak jak to popsal, tak to bylo velmi přesné, doplnil ještě o jednu drobnost – a to je, že když se uzavíraly ty dohody o ochraně investic historicky, tak v podstatě nikomu nedošlo dopředu, jak ten proces arbitráží může probíhat, a v řadě investičních dohod nemá Česká republika správným způsobem nastavenu definici ani investora, a ani investice. To znamená, kdybychom lépe hájili od počátku české zájmy i tím, že bychom správně formulovali ten text, tak řada investorů by vůbec nemohla zažalovat Českou republiku, protože to, co oni požadují po České republice by vůbec nebylo shledáno jako investice a řada jiných států má takto ty smlouvy konstruovány.

Aneta Snopová, redaktorka:
Pojďme se teď podívat přímo na jeden konkrétní případ. Jeden z nejdelších obchodních sporů v dějinách Česka, to je arbitráž s firmou Diag Human. První rozhodčí senát už loni přiznal firmě odškodnění téměř 9 miliard korun, stát i právní zástupce firmy se ale proti rozhodnutí odvolali, členem nového rozhodčího senátu je i Milan Kindl, bývalý proděkan plzeňské právnické fakulty, a jedna z hlavních postav takzvané plagiátorské aféry a figuruje i v jiné arbitráži vedené proti Česku od října – německý investor Peter Vöcklinghaus požaduje miliardu korun za zmařenou investici do golfového areálu na Karlovarsku. Kindlova právní kancelář podle advokátů německého investora na základě zmanipulovaného konkurzu podvodně převzala Vöcklinghausův podnik. Pane Hrodku, co tomu říkáte, jak toto svědčí o úrovni vůbec v České republice v těchto případech?

Martin Hrodek, Bakers&McKenzie
No já si myslím, že když Česká republika jmenovala profesora Kindla, nebo doktora Kindla rozhodcem, tak samozřejmě ta aféra té plzeňské fakulty nebyla známa. Je pravda, že takováto aféra asi těžko pomůže někomu, kdo působí jako rozhodce v určitém sporu, samozřejmě jeho kredibilita bude asi do značné míry ztížená, na druhou stranu to zase neznamená, že by tento rozhodce byl tím nějak hendikepován, nebo že by nějakým způsobem tu svoji práci vykonával hůře, než jak by ji vykonával kdyby té aféry nebylo. .

Aneta Snopová, redaktorka:
Pane Šnáble, podle vás, hrozí, že v současné době na základě smluv o ochraně investic by vznikaly další arbitráže a ještě k těm smlouvám, ty prý byly dost pro český stát nevýhodné, můžete je vypovídat, a uzavírat místo nich jiné?

 • Radek Šnábl, poradce ministra financí pro oblast mezinárodních arbitráží
  No, v tuto chvíli se skutečně děje to, že Česká republika vypovídá nebo uzavírá dohodou platnost dohod uvnitř Evropské unie, prostě proto, že ty smlouvy považujeme za nadbytečné. My jsme vyzvali partnerské členské státy k ukončení, pokud jde o budoucnost, tak tam je to zcela jednoduché, tím, že byla před několika dny podepsána Lisabonská smlouva, tak tato pravomoc přechází na Evropskou komisi, to znamená dohody o ochraně investic mezi Evropskou unií a třetími osobami bude dále sjednávat Brusel, nikoliv Česká republika. Takže Ministerstvo financí v tuto chvíli musí vyřešit pouze to přechodné období.

Aneta Snopová, redaktorka:
Já vám děkuji, tolik poradce ministra financí Radek Šnábl. Poslední otázka na vás, pane Hrodku, vy jste vyhráli soutěž Právnická firma roku v oblasti arbitráží, co je vaše hlavní výhoda?

Martin Hrodek, Bakers&McKenzie
Já si myslím, že my dokážeme sestavit tým, který dokáže zkombinovat přeshraniční expertízu se znalostí řekněme těch lokálních otázek tady v České republice, a zřejmě ti volitelé to nějakým způsobem zaznamenali a pak hlasovali.

Aneta Snopová, redaktorka:
Já vám dodatečně blahopřeji, tolik Martin Hrodek ze společnosti Bakers&McKenzie. Já vám děkuji za návštěvu u nás ve studiu. To je pro dnešek vše, v úterý tu bude ale Téma Z1 znovu, tentokrát o podnicích. Hezký večer.


Zdroj: Z1, Téma Z1 byznys a politika, 7. 12. 2009

Doporučované

Nejčtenější