Novinky

Co přinese reforma účetnictví obcím

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Lidé MF

I když nejde o »mediálně chytlavé« téma, reforma účetnictví představuje součást nezbytné reformy veřejných financí. Pro správné řízení je třeba mít správné informace ve správný čas. Funguje to v soukromém sektoru a není důvod domnívat se, že by veřejný sektor měl zůstat stranou. Jeho součástí jsou i obce, tudíž reforma účetnictví přináší změnu také jejich finančního řízení.

Od jednodušších metod k náročnějším

Obecně lze říci, že bude zpřesněno používání účetních metod, zároveň dojde k digitalizaci a elektronizaci účetnictví. To by mělo vést ke zrychlení účetních operací a z dlouhodobého hlediska k úspoře času i peněžních prostředků. Chceme odstranit břemeno povinnosti vyplňování stejných údajů do více formulářů či evidencí nejen pro účetní, ale také pro statistické účely. Takové nadměrné povinnosti by měly do budoucna odpadnout. Krátkodobě reforma přinese určité transakční náklady a vyžádá si velké úsilí příslušných pracovníků obecních i městských úřadů.

Z toho důvodu a na základě dohody se Svazem měst a obcí rozhodlo Ministerstvo financí ČR o rozfázování celé reformy. Účetní metody jsou zaváděny postupně tak, aby byly v první fázi (v roce 2010) uplatněny pouze ty nejméně organizačně, technicky a finančně náročné. Teprve v další fázi se uplatní složitější metody (zejména odpisování majetku a tvorba opravných položek). Postupnost zavádění se týká i některých podrozvahových účtů.

Obce budou poprvé provádět přenos dat do centrálního systému až k 15. červenci 2010 (za první pololetí), aby měly dostatek času na úpravu software, přihlášení se do systému a otestování šifrování a komunikace s centrálním systémem. Další informace, sloužící pro statistické účely ve formě pomocných statistických přehledů, se budou poprvé přenášet až v roce 2011 (odklad o jeden rok). Výše uvedené fázování je promítnuto do návrhů příslušných vyhlášek formou přechodných ustanovení. Účinnost vyhlášek je k 1. lednu 2010.

Web, jehož návštěva se vyplatí

Ministerstvo financí na zavádění reformy účetnictví intenzivně spolupracuje se Svazem měst a obcí (SMO), který se podílel na připomínkovém řízení. Všechny podkladové materiály včetně návrhů vyhlášek i tzv. převodových můstků byly zveřejněny na webových stránkách ministerstva. Zájemci o informace je najdou přímo na hlavní stránce www.mfcr.cz v boxu pod označením Účetní reforma veřejných financí. Za ministerstvo mohu potvrdit, že jsme připraveni poskytnout zástupcům obcí metodickou podporu i odborné konzultace.

Naším společným cílem je, aby účetnictví veřejného sektoru poskytovalo věrný a pravdivý obraz hospodaření. Musíme si uvědomit, že tomu tak dosud nebylo. Jsme na začátku transformačního procesu, který sice bude nejprve náročný, dlouhodobě však přinese prospěch všem zainteresovaným subjektům.


 

Zdroj: 3.12.2009 Autor: PETER CHRENKO Zdroj: Moderní obec Rubrika: Legislativa Strana: 44

Doporučované

Nejčtenější