Novinky

Kontrola od finančního úřadu

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Lidé MF

Pavlína DANKOVÁ, moderátorka
--------------------
Víte například, jak dlouho zpětně vám může finanční úřad udělat kontrolu. Tak na toto téma je tady naše rubrika judo vám radí.

Martin BEINHAUER, redaktor
--------------------
Daňové přiznání. Kdo ho má rád? Schovávat si ho sice nemusíte, ale pozor, oni vědí, a vy si pamatujte, že se změnil den platby pro placení daní.

JUDr. Jana JAREŠOVÁ Ph.D., ředitelka odboru Metodika správy daní Ministerstva financí ČR
--------------------
Za den platby nebude už považován den, kdy došlo k odepsání peněz z účtu poplatníka, ale nově to bude den připsání peněz na účet finančního úřadu nebo dalších správců daně.

Martin BEINHAUER, redaktor
--------------------
A tato změna platí už od prvního listopadu 2009. Pozor, podle této novely vás čeká v prosinci například zaplacení DPH a v lednu to bude silniční daň.

JUDr. Jana JAREŠOVÁ Ph.D., ředitelka odboru Metodika správy daní Ministerstva financí ČR
--------------------
Finanční úřad má zato, že ke dni, kdy končí den pro podání daňového přiznání, máte zaplacenou daň fyzických osob i u právnických osob, pokud podávají samostatně daňové přiznání, je to do konce března, pokud mají daňového poradce, je to konec června.

Martin BEINHAUER, redaktor
--------------------
S finančním úřadem je dobré komunikovat. Pokud nemáte například na zaplacení daní, můžete požádat o splátkový kalendář.

JUDr. Jana JAREŠOVÁ Ph.D., ředitelka odboru Metodika správy daní Ministerstva financí ČR
--------------------
Na tuto žádost sice nemáte právní nárok, nicméně bude záležet na tom, jak se s finančním úřadem dohodnete na jeho posouzení. Žádost je zpoplatněna, stojí to 400 korun.

Martin BEINHAUER, redaktor
--------------------
Pokud ale splátkový kalendář nedodržíte, určitě přijdou sankce a možná i kontrola.

JUDr. Jana JAREŠOVÁ Ph.D., ředitelka odboru Metodika správy daní Ministerstva financí ČR
--------------------
Používáme analýzy rizikovosti, kde si sledujeme historii toho subjektu, náhlé změny, ke kterým tam dochází, a tak dále.

Martin BEINHAUER, redaktor
--------------------
A co když někoho namíchnete a on vám začne vyhrožovat, že vás udá na finanční úřad?

JUDr. Jana JAREŠOVÁ Ph.D., ředitelka odboru Metodika správy daní Ministerstva financí ČR
--------------------
Samozřejmě není v kapacitách finančního úřadu, aby zkontroloval všechna oznámení, která nám přijdou. Takže nejčastěji to probíhá tak, že si prověříme skutečnosti, které v tom udání jsou napsaná, prověříme si z vlastních zdrojů, případně zahájíme místní šetření a pak až zvážíme možnost zahájení daňové kontroly.

Martin BEINHAUER, redaktor
--------------------
Finanční úřad vás může kontrolovat jenom 3 roky od podání posledního daňového přiznání, ale podle zákona o účetnictví si účetní uzávěrku musíte uschovat po dobu 10 let.

JUDr. Jana JAREŠOVÁ Ph.D., ředitelka odboru Metodika správy daní Ministerstva financí ČR
--------------------
My můžeme vyměřit daň do tří let od konce zdaňovacího období, v němž byla povinnost podat daňové přiznání, a samozřejmě v této stejné lhůtě můžeme zahájit daňovou kontrolu. Ale tahle lhůta může být prolomena úkonem správce daně a na maximální dobu 10 let.

Martin BEINHAUER, redaktor
--------------------
Po kontrole finančního úřadu vám musí přijít odůvodnění, proč vám byla daň navýšena a vy se proti tomu můžete odvolat.


Zdroj: 29.11.2009, TV Nova, 17:30 Občanské judo

Doporučované

Nejčtenější