Novinky

Zbaví se Františkovy Lázně hracích automatů?

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Lidé MF

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Františkovy Lázně chtějí z ulic města vymýtit hazard. Máme dost feťáků, zlodějů, gamblerů, vandalů a kriminálních živlů. Říká starosta Ivo Mlátilík. Radnice proto zakázala skoro všechny herní automaty a soustředila je na jediné místo, nová obecní vyhláška ale neřeší situaci úplně. Ve hře jsou totiž ještě takzvané loterijní videoterminály, které podléhají jiným pravidlům. O jejich existenci rozhoduje ministerstvo financí. Jestli máte nějaký dotaz k tématu, můžete poslat e-mail na adresu radioforum@rozhlas.cz nebo SMS ve tvaru RF mezera a váš text na číslo 9077703. Pozvání do diskuse Radiofóra přijali náměstek ministra financí Tomáš Zídek. Dobrý večer.

 • Tomáš ZÍDEK, náměstek ministra financí
  --------------------
  Dobrý večer.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
A taky starosta Františkových Lázní Ivo Mlátilík. Dobrý večer.

Ivo MLÁTILÍK, starosta Františkových Lázní
--------------------
Krásný večer dobrý.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane starosto, konkrétně, jak moc tedy omezila zatím radnice herní automaty ve Františkových Lázních?

Ivo MLÁTILÍK, starosta Františkových Lázní
--------------------
Tak v zásadě jsme rozhodli o tom, že veškeré všechny hrací automaty, které měly povolenou licenci na ... a to povolení k podnikání do konce tohoto roku, budou ukončeny, to znamená, ve hře je zhruba padesát automatů a řekněme desítka heren převážně asijských obchodníků.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Kolik automatů tedy zbude, těch klasických herních automatů a soustředíte je opravdu jenom na jediné místo ve městě?

Ivo MLÁTILÍK, starosta Františkových Lázní
--------------------
Klasické automaty nezbudou v žádné provozovně, protože ty, jak jsem řekl, jim nepovolíme, neprodloužíme tu licenci, a ti jediní, kteří budou mít toto povolení od města Františkovy Lázně, jsou vyhláškou vlastně vymístěny do jednoho objektu, který je dlouhodobě pronajat firmě INGO Casino, je to městský objekt a tato společnost je velmi pořádná, shodou okolností investovala obrovské finanční peníze do tohoto, do této rekonstrukce této budovy, a proto si myslíme, že by ve všech těch městech měla být vždycky jedna takováto instituce, která má zajištěnou ochranku, má zajištěný dozor od ministerstva financí, prostě má to svoje nějaké pravidla.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Kolik videoterminálů, tedy těch herních automatů ve zkratce nové generace, na kterých už není stanoven limit pro hry, kde už je možné prohrát třeba celou výplatu a můžou být umístěné údajně kdekoliv podle kritiků, pokud na nich bude cedule, že do osmnácti let je hra zakázána. Kolik takových videoterminálů je ve Františkových Lázních?

Ivo MLÁTILÍK, starosta Františkových Lázní
--------------------
Já vám, vážená paní redaktorko, na tuto otázku nedokážu odpovědět, neboť právě ministerstvo financí povoluje a řeknu nadivoko tyto terminály bez jakékoliv informace městům a obcím, to znamená, oni povolily tyto přístroje, aniž bychom my o tom cokoliv věděli, tedy já jsem se s vedoucí odboru kontroly loterijních a sázkových her domluvil, že ona nám dá na můj dotaz zprávu o tom, kde je vůbec máme a kolik jich máme, ale taktéž jsem se domluvil, a to teprve samozřejmě v souladu s novou vyhláškou, která vznikla někdy 15. května a tuším na ministerstvu financí byla přijata k 1. červnu nebo nabyla platnosti a která mimo jiné hovoří o tom, že nadále tyto terminály, neboli videoterminály nebo videohrací přístroje, že na to jejich umístnění nově bude vyžadovat ministerstvo financí ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Souhlas obce ...

Ivo MLÁTILÍK, starosta Františkových Lázní
--------------------
... souhlas města a obce. A my jsme dali písemně zásadní nesouhlas, tudíž od 21., od 21. října tohoto roku, že si nepřejeme, aby v budoucnu do našeho města povolovali tyto terminály. Takže na otázku, kolik jich je, nevím, protože již třetí týden čekám na odpověď z ministerstva financí.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Za ministerstvo financí je v naší diskusi náměstek Tomáš Zídek. Panu náměstku, je to skutečně tak, že zatím se nedomlouváte s obcemi a ani je neinformujete o tom, kolik tam videoterminálů je umístěných?

 • Tomáš ZÍDEK, náměstek ministra financí
  --------------------
  No, to není tak, my vlastně od 1. června letošního roku vyžadujeme od provozovatele těchto přístrojů potvrzení, že s obcí se dohodli na umístění tohoto zařízení na všech místech, kde obce vyhláškou nějakým způsobem upravují hazard, ať již třeba časově nebo počtem zařízení nebo počtem těch míst.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak je tedy možné, že pan starosta z Františkových Lázní čeká už třetí týden na pouhou informaci o tom, kolik videoterminálů v jeho městě funguje v tuto chvíli?

 • Tomáš ZÍDEK, náměstek ministra financí
  --------------------
  Tak to já nevím, proč to, nebo jak to bylo zadáno, ale skutečnost je taková, že samozřejmě ti úředníci státního dozoru musí projet databáze, musí prohledat papíry, takže na to zjištění té informace nějakou dobu trvá.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane starosto, řekněte mi, domlouvají se s vámi majitelé heren před tím, než požádají o licenci ministerstvo financí, že chtějí umístit ve Františkových Lázních videoterminály?

Ivo MLÁTILÍK, starosta Františkových Lázní
--------------------
Paní redaktorko, dovolte mi jenom krátce reagovat na mého předřečníka, pana náměstka, v tom svém příspěvku samozřejmě mluvil pravdu o tom, že od 1. června musí ti lidé nebo ti, kteří chtějí ty videoautomaty umisťovat v našem město, mít souhlas, ale co byly zpětné léta do dnešního dne, ta doba temna se nás nikdo na nic neptal, nikdo mě, to je celá republika, nikomu ze starostů nesdělil, kolik pustili do těch jednotlivých měst těchto videoterminálů a všichni starostové ve všech obcích a ve všech městech, kteří se rozhodli bojovat s těmi hracími automaty, tak zastavili ty klasické hrací automaty, které, na které dosáhli, to znamená, na které vydávali souhlas ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale ty nové videoterminály, na ty nedosáhnou ...

Ivo MLÁTILÍK, starosta Františkových Lázní
--------------------
... protože tam nacpalo ministerstvo financí jakýmsi podivným způsobem, já bych řekl až podezřelým způsobem, bez našeho souhlasu, bez našeho vědomí, nikdo jsme se to nedozvěděli, a to se změnilo až teprve 1. června, ale jestliže jste slyšela nějakou osvětu: "Vážená města, pojďme to řešit, pojďme se starat, pojďme tento nešvar," který já bych přirovnal na úroveň prodeje drog, ten hazard, protože produkuje stejně ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Kriminalitu?

Ivo MLÁTILÍK, starosta Františkových Lázní
--------------------
... stejně závislé, ne, závislé lidi, přece produkuje a ti lidé se potom neštítí ničeho, aby, aby si sehnali ty svoje peníze, je to jedno, jestli na hru v automatech nebo hru v kasinech nebo na prodej narkotik, vždyť přece stačilo, aby to ministerstvo financí řeklo: "Pojďme to řešit společně." A ta města, která nemají peníze, mají to jako jediný zdroj příjmů, no, ať řeknou, my tu kriminalitu ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, ale vy to prostě nechcete. Já bych se teď zeptala pana náměstka Zídka. Vy jste ještě během tohoto roku, protože Litvínov jako první město se rozhodlo skutečně bojovat s videoterminály, a to především na sídlišti Janov, vy jste také prohlásil, že pokud bude spojený s hernami, když je, pokud s nimi bude spojena kriminalita, porušování zákona, potom bude ministerstvo financí jednat o odnětí licence. Já se vás chci zeptat, jestli už jste nějakým hernám licenci odebrali a v jak masivním měřítku?

 • Tomáš ZÍDEK, náměstek ministra financí
  --------------------
  Já bych řekl takhle ještě, jestli pan starosta zruší provozovny, zruší herny, tak vlastně automaticky bude státní dozor odebírat licence i těm videozařízením, které tam jsou, protože oni vlastně nebudou umístěny v žádném povoleném objektu, to za prvé. A za druhé ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
To znamená, že vy teď radíte panu starostovi, jak obejít zákon, pokud zruší hernu, tak potom se ztratí i licence na videoterminály, rozumím tomu správně?

 • Tomáš ZÍDEK, náměstek ministra financí
  --------------------
  To není, to není obejetí zákona ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale je to tak.

 • Tomáš ZÍDEK, náměstek ministra financí
  --------------------
  Pokud se, pokud se zruší herna, tak se samozřejmě zruší i ta vydaná licence, protože ta se musí přesunout jinam. To přece není obejetí zákona.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tedy tak jednoduché to může být.

 • Tomáš ZÍDEK, náměstek ministra financí
  --------------------
  A co se týká toho odebírání licencí, tak skutečně v městě Litvínově došlo k odebrání licence, odebíralo to město a to tam, kde městská policie prokázala narušení veřejného pořádku, protože současná zákonná úprava vlastně vyžaduje nebo umožňuje odebrání licence pouze v těch případech, kdy je prokázáno narušení veřejného pořádku, a to minimálně třikrát za sebou, takže pokud obec nebo město spolupracuje dobře s městskou policií, se státní policií a pokud je zajištěn pravidelný dozor v těch zařízeních, v těch hernách, případně dalších místech, kde jsou umístěny automaty, tak je možné skutečně postupovat velmi přísně. Ale je fakt, že ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
A potom tedy ale může odebrat licenci na videoterminály přímo město, vy jste řekl, že to udělalo město Litvínov a tady stále mluvíme o tom, že je to v gesci ministerstva financí, a proto jsou starostové nešťastní.

 • Tomáš ZÍDEK, náměstek ministra financí
  --------------------
  Ne, město, když město zruší hernu, tak jak správně říká pan starosta, že to udělají, že vlastně nechají jenom jednu ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže se to týká i videoterminálů?

 • Tomáš ZÍDEK, náměstek ministra financí
  --------------------
  Tak se to týká i videoterminálů, protože my potom samozřejmě zrušíme i licence na ty zařízení, které jsou umístěny v té zrušené herně, když je zrušená, tak tam nemůžou být zařízení samozřejmě.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane starosto Mlátilíku, takže teď jste slyšel stručný jednoduchý návod, je to pro vás řešení?

Ivo MLÁTILÍK, starosta Františkových Lázní
--------------------
Víte, mně to připadá celé trošku úsměvné, my po tom voláme již desetiletí, starostové převážně těch příhraničních měst, jako je Aš, Cheb, Františkovy Lázně, ale po celé republice bychom rádi, abychom o tomto na svém území svých měst rozhodovali sami, aby nám do toho, s prominutím, nemluvili žádní úředníci v Praze. V první fázi se to povedlo, a to bylo u hracích automatů, když jsme se začali bouřit, že je teda budeme rušit, protože ta kriminalita nám nestojí za ty peníze, které získáváme do pokladny, tím nám stojí za to spíš ten spokojený klidný člověk, který se nebude muset bát v noci jít přes park, že ho někdo praští kvůli šedesáti korunám v drobných, od té doby, co se začaly prodávat v těchto hernách drogy, psychotropní látky, kradené zboží a všechno ostatní, od té doby narostla šíleným způsobem kriminalita ve všech městech, nejenom v Litvínově, je nesmírně těžké prokázat, že zrovna ta herna s tím má cokoliv společného, i když se tam s tím obchoduje. Já bych řekl, že je daleko jednodušší situace, a ta situace asi vypadá teďko, že konečně nastala, a to je to, chcete-li ve vašem území umístit hrací automaty, tak se postarejte o souhlas města. Město souhlas nedá, ministerstvo financí licenci neudělí a jeďte do jiného města, kde vám tu licenci udělí. Tomu zatím mám věřit. A tady si myslím, že bychom mohli sjednat cestu k nápravě ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
A kde by mohla cesta vést. Pane náměstku, ministerstvo financí s tímto souhlasí?

 • Tomáš ZÍDEK, náměstek ministra financí
  --------------------
  Pan starosta to vidí jednoduše, to, co on říká, tak v oblasti videoterminálů my sice aplikujeme, ale právní rozbory, které máme k dispozici a které v této chvíli připravuje takzvaná rozkladová komise, tak říká, že nejednáme třeba v souladu se zákonem, takže ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tedy to není tak jednoduché. Já v tuto chvíli děkuji náměstkovi ...

 • Tomáš ZÍDEK, náměstek ministra financí
  --------------------
  ... současný zákon tomu prostě není nakloněn.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
A to říká náměstek ministra financí Tomáš Zídek. Hostem Radiofóra byl i starosta Františkových Lázní Ivo Mlátilík. Oběma děkuji. Na shledanou, pánové.

 • Tomáš ZÍDEK, náměstek ministra financí
  --------------------
  Hezký večer, na shle.

Ivo MLÁTILÍK, starosta Františkových Lázní
--------------------
Na shle.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Scénář Radiofóra jsme vyčerpali. Pěkný večer a další poslech pořadů Radiožurnálu přeje Veronika Sedláčková.


Zdroj: 2.11.2009, ČRo 1 - Radiožurnál, 18:12 Radiofórum

Doporučované

Nejčtenější