Novinky

Rozhovor s Eduardem Janotou v ČT - na téma: Privatizace Českých aerolinií

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministr financí

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Dobrý večer. Nejsledovanější privatizace poslední doby, privatizace Českých aerolinií, dospěla k rozuzlení. Vláda dnes rozhodla o neprivatizaci národního vlajkového leteckého dopravce. Jinými slovy ČSA zůstávají státu. Poslední zájemce o koupi aerolinií, konsorcium Travel Service a Unimex byl odmítnut. Téma číslo jedna pro dnešní komentované události je tak nasnadě.
Letecká společnost ČSA tedy i nadále zůstává v majetku českého státu. V jeho rukou zůstává kontrola na 92 % akcií.

David BOREK, redaktor
--------------------
Příběh bez pointy. ČSA sice byly na prodej, vláda ale v konečné fázi rozhodla jinak.

Jan FISCHER, premiér
--------------------
Vláda se shodla na tom, že prodávat nebude.

David BOREK, redaktor
--------------------
Ministrů se nelíbila cena a podmínky, které Unimex-Travel Service nabídl.

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Oni sami museli vědět, že toto vláda nemůže akceptovat v žádným případě.

David BOREK, redaktor
--------------------
Konsorcium by nabízenou miliardu splácelo po částech a navíc chtělo, aby stát do ČSA nalil další peníze.

Vlaďka DUFKOVÁ, mluvčí Unimex - Travel Service
--------------------
Konsorcium Unimex - Travel Service dnešní rozhodnutí vlády neprodat České aerolinie respektuje, bereme to na vědomí.

Jiří PAROUBEK, předseda strany /ČSSD/
--------------------
V tuhle chvíli vlastně přistoupit na podmínky toho jediného uchazeče o koupi ČSA se nám zdá být nemožné.

Mirek TOPOLÁNEK, předseda strany /ODS/
--------------------
Poku by rozhodovala o tomto problému moje vláda, rozhodla by úplně stejně jako vláda Jana Fischera.

Hana VORLÍČKOVÁ, redaktorka
--------------------
Tak úplně bez pointy ale tento příběh přece jen není. Aerolinky čeká státní ozdravná kůra.

Jan FISCHER, premiér
--------------------
Tvrdý restrukturalizační program řekl bych s drsným tahem na snižování nákladů.

Hana VORLÍČKOVÁ, redaktorka
--------------------
Už teď se rýsuje několik scénářů. Těsnější spolupráce s Letištěm Praha, to znamená například propojení při odbavování zavazadel. Nebo snaha vytvořit z ČSA především tranzitního dopravce, tedy aby lidé přiletěli do Prahy linkou ČSA a na Ruzyni by přesedali na další spoj. Mluví se i o navýšení základního kapitálu o 2,5 miliardy.

Jan PROCHÁZKA, analytik Cyrrus
--------------------
Důležité je určitě přežít tu zimu a těžké jaro. Samozřejmě může se také stát, že za situace se ještě výrazněji zhorší.

Hana VORLÍČKOVÁ, redaktorka
--------------------
Těsnější spolupráce mezi letištěm a ČSA je přitom pod drobnohledem řady kritiků. Varují především před porušení hospodářské soutěže. Ministr financí to odmítá.

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
My nejednáme o fúzi, čili nehrozí žádná arbitráž.

Hana VORLÍČKOVÁ, redaktorka
--------------------
Vláda doufá, že České aerolinie budou během dvou let opět v zisku a že se je pak podaří prodat za výhodnějších podmínek. Hana Vorlíčková a David Borek, Česká televize.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Vláda se dnes rozhodla na základě doporučení ministra financí Eduarda Janoty. Pane ministře, dobrý večer.

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Dobrý večer.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Proč jste tedy doporučil neprivatizovat ČSA? Co bylo hlavním důvodem? Byla to jenom nabízená cena nebo něco jiného?

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Zdaleka ne, ta cena nebyla vůbec tím rozhodujícím kritériem, který nakonec převážil v rozhodování o tom, že nenavrhnu privatizovat. Tam byly daleko horší podmínky takříkajíc pro stát, které vyplývají z těch smluvních dokumentů, které nám byly předloženy. Tak za prvé, cena měla být předložena ve čtyřech splátkách s tím, že ta poslední splátka měla být zaplacena někdy v roce 2013. Za druhé, my jsme pochopitelně akcie měli jaksi převést v celé výši 92 % okamžitě po první splátce. Za další, podmínkou bylo, že vlastní  kapitál společnosti, že nebude záporný. Za další, že se vyřeší otázka prolongace toho, té půjčky od Osinku. Čili, těch věcí tam byla celá řada, čili nejen cena, ale ostatní smluvní náležitosti prostě byly takové, že jsme toto nemohli akceptovat.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Ovšem ty formální záležitosti, o kterých teď mluvíte, byly celkem pochopitelné. Přece se nemohlo čekat, že někdo přijde a za firmu, která je v takové v uvozovkách kondici jako ČSA, vyplatí nějakou slušnou cenu a nebude si klást žádné další podmínky.

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Podívejte se, já bych rozuměl tomu, kdyby cena odpovídala tomu, jak vy říkáte kondici firmy. Na druhé straně ale vše ostatní musí být standardní. Prostě my nemůžeme přistoupit na některé podmínky, které by vlastně celý proces mohly v budoucnu zpochybnit. Tam hrozilo riziko, že, řekněme, si to ta společnost rozmyslí a někdy v květnu, červnu při vypořádání transakce řekne, že od toho jde pryč.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Tak proč by si to měl rozmýšlet. To je docela závažné podezření z neserióznosti.

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
To není podezření,ale oni neakceptovali podmínky jaksi privatizačních, jaksi privatizační podmínky a v tomto smyslu chtěli jinou konstrukci smlouvy. Takže, to je fakt.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Dobře, ČSA tedy zůstávají ve státních rukou. Je to snaha víc kontrolovat dění v ČSA a tudíž i jakýsi důkaz o tom, že ČSA jsou na tom opravdu, snad můžu říct, prachmizerně?

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Podívejte se, že na tom ČSA nejsou  nějak zvlášť dobře, to je známé z výsledků, ve kterých se pohybují. My očekáváme jejich ztrátu někde kolem 3,2 miliard za letošní rok. To za prvé. Za druhé, my jsme dneska už hledali řešení, které nebylo optimální žádné z nich. Tam byly tři možnosti - buď privatizovat takříkajíc za každou cenu nebo se pokusit společnost restrukturalizovat, k tomu ale musela být poměrně tvrdá jednání s odbory o tom, aby se zreálnil prostě objem mezd, které, za kterých mohou aerolinky fungovat, a za třetí tady byl insolvenční proces, který mohl skončit v konkurzu a to jsme v dané chvíli opravdu nechtěli.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Nakonec tedy mě by zajímalo, kde je řečeno, že stát je tím nejlepším hospodářem? Byl to váš předchůdce a bývalý šéf pan Kalousek, který řekl, že občané nemají stát pro to vařil pivo a vlastnil letiště, to byly jiné kauzy. V téhle souvislosti máme stát pro to, aby provozoval leteckou dopravu?

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Budete se divit, ani já si nemyslím, že stát je nejlepším vlastníkem, že stát se chová nejracionálněji, nejefektivněji, ale v dané chvíli, jestliže jsme chtěli privatizovat aerolinky, tak ta doba byla nejlepší někde před čtyřmi, pěti lety. Teď už byly v obrovských potížích.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Konzultovali jste tu neprivatizaci ČSA i s politickými stranami nebo to bylo bytostně rozhodnutí úřednické vlády?

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Já musím říct, že jsem hovořil na toto téma se zástupci politických stran, řekněme, poměrně širokého spektra, ale že by to bylo ve formě jakýchsi příkazů nebo nátlaku, to v žádném případě.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Ne příkazů, nátlaků. Ale není zvláštní, že o tak zásadní věci rozhoduje úřednická vláda bez toho, aby nějak zásadně ověřila, jestli na to má politický mandát? Protože opravdu je to privatizace, respektive neprivatizace roku, pane ministře.

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Pane redaktore, ty názory politiků a politických stran, chcete-li, ty se samy prezentovaly v médiích, takže my jsme přehled o názorech ve společnosti, té politické společnosti zcela určitě měli.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Nakonec představitelé dvou nejsilnějších stran postup vlády chválí.

Mirek TOPOLÁNEK, předseda strany /ODS/
--------------------
Pokud by rozhodovala o tomto problému moje vláda, rozhodla by úplně stejně jako vláda Jana Fischera. To je snad možná velmi ve zkratce řečeno, že s rozhodnutím vlády Jana Fischera souhlasím. Pokládám ho v dané chvíli za jediné  možné.

Jiří PAROUBEK, předseda strany /ČSSD/
--------------------
Nám se prostě nezdá celá věc. Když je jeden uchazeč určitého zaměření, určitě velmi kvalifikovaný v tom, co umí dělat, to znamená zajišťování charterových letů. Ale umět si představit spojení těchto dvou celků v jeden, kdy vlastně ten menší pohltí ten větší celek, to se nám zdálo nepřiměřené.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Pane ministře Janoto, teď, když jsme slyšeli, že představitelé dvou největších politických stran vlastně s vaším rozhodnutím souhlasí, tak já tu otázku zase otočím. Není to tak, že jste přece jenom trošku ve vleku těch politických stran? Že děláte to, co chtějí oni? Může to tak vypadat.

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Ne, vůbec ne. Já si myslím, že tady možná se jeví malinká nepřesnost. My neuvažujeme o žádné fúzi mezi Letištěm Praha a mezi aerolinkami.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
K tomu se dostaneme. Mě zajímá jiná věc, spíše ta politická rovina.

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Nemám pocit, že bych já osobně nebo ministerstvo nebo i pan premiér Fischer byl ve vleku politických stran v této kauze.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
V jiné kauze snad ano?

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Já komentuji teď letiště.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Dobře, ale když jste řekl, že v této kauze ne, tak jste se u toho významně podíval.

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Někde je ten politický tlak větší, například ekologické zakázky, tam zcela určitě ty názory jsou daleko konfrontačnější než třeba tady v této věci.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
No, vypravujte, kdo na vás tlačí v otázce ekologického tendru?

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
To jste asi neslyšel jednání v Poslanecké sněmovně při projednávání rozpočtu, kde takto takzvaná superzakázka byla předmětem velké kritiky a já jsem vysvětloval, jaká je situace.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Stejně na vás ale musí leckdo různě tlačit, sám to teď přiznáváte, v jiných kauzách. Takže, v téhle situaci u ČSA žádné tak zásadní tlaky nebyly? Teď ani nemyslím z politické sféry, myslím třeba z oblasti byznysu.

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Ne, zcela určitě ne.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Ve finále privatizace zůstala jedna firma. Nedá se tak říct, že by o ČSA byl nějaký zvlášť velký zájem. Svědčí to tedy skutečně jenom o tom, že ta firma není v dobré kondici, nebo to má nějaké širší pozadí?

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Má to širší pozadí v tom smyslu, že v tomto byznysu, v tomto typu byznysu je teďko krize. Je to období velmi citlivé a společnosti, celá řada společností, snad pouze turecké aerolinky a jedna společnost ještě je v plusu v letošním roce a taky Air France zdůvodnila své odstoupení od privatizace proto, že sama je v určitých problémech v letošním roce.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
To znamená ale, že to bude ještě horší, že ta situace i u ČSA pravděpodobně bude ještě.

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Já doufám, že v souvislosti s oživením v Evropě, ve světě, že se ta situace zlepší i v aerolinkách, byť to může mít určité zpoždění.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
K dnešnímu rozhodnutí vlády se, zdá se, schylovalo už delší dobu. Samo konsorcium Travel Service a Unimex se už včera vyjádřilo k tomu, že ztrátu ČSA není možno nadále navyšovat.

Roman VIK, zakladatel společnosti Travel Service /OVM, 25.10.2009/
--------------------
My stále nabízíme jednu miliardu, ale my nemůžeme nést zodpovědnost za chyby, které stát nebo majitel v souvislosti s managementem učinil, že se dostaly České aerolinie do tak velké ztráty. Jenom pro pořádek dodávám, že na začátku roku management ČSA sdělil, že ztráta Českých aerolinií bude něco okolo 360 milionů korun. Ale dneska jsme v září a nový předseda představenstva, pan Dvořák, sděluje Hospodářským novinám, že předpokládá ztrátu 3,2 miliardy. A já prostě nemohu pochopit, jakým způsobem je možno tuto ztrátu takto nekonečně navyšovat a moje otázka spíš zní, kdo bude tuto ztrátu platit, když to nebude nějaký soukromý investor.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Pane ministře Janoto, berme tedy tu otázku, kterou nám tady zanechal pan Vik. ČSA v podstatě bojují o přežití. Na konci roku se čeká ztráta přes ty 3 miliardy. Kdo to tedy bude platit?

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Podívejte se, ztrátu letošního roku v podstatě uhradí půjčka Osinku, to je jedna věc. Ale do budoucna.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Ale tu také bude muset někdo zaplatit.

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Do budoucna, ta se bude kapitalizovat. Do budoucna musí dojít k zeštíhlení firmy, ta firma musí prostě mít takové výkony a takové náklady, které budou garantovat přinejmenším v roce 2011 černá čísla. Možná rok 2010 ještě nebude to pravé ořechové, ale.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Ale proč by tohle měl dokázat právě stát? Sám jste řekl, že si také nemyslíte, že stát je nejlepším vlastníkem a správcem firmy, jako je letecká přeprava.

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Podívejte se, v dané chvíli, kde by byla záruka, že by si společnost Unimex Group - Travel Service poradila s touto situací?

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Ale kde je záruka, že si s tím poradí stát, pane ministře?

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Snažíme se vytvořit takové podmínky, aby stát tuto společnost prostě alespoň dovedl do takového stavu, že by bylo možné časem, řekněme, po dvou, po třech letech se pokusit společnost privatizovat. Ale podmínkou je, že bude v černých číslech a tudíž, že stát za ni inkasuje odpovídající cenu.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Budeme držet tedy palce státu, aby skutečně měl tak skvělé manažery. Novým šéfem aerolinií se stal minulý týden pan Dvořák, dosavadní generální ředitel Letiště Praha. Vy jste hned poté, co jste slyšel ze záznamu pana předsedu Paroubka, se vyjadřoval, že ta fúze tedy ne. Ale jak máme rozumět tomu propojení? Co znamená nebo co bude v praxi znamenat to propojení? A skutečně se nemůže jednat o něco, co by někdo mohl nazvat jakýmsi pokusem o kartel a o cosi nemístného?

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
V žádném případě tu nejde o fúzi, v žádném případě nejde o majetkové propojení, personální propojení ve smyslu.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
To personální propojení tam je.

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Ve smyslu vlastnictví teda těchto dvou firem. Tam jde o to využít synergické efekty, které se nabízejí a jde o to, že ty firmy budou hospodařit každá se svým majetkem, každá na svůj účet. Takže, v tomto smyslu.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
S jedním šéfem. To je trošku zvláštní.

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
To není tak zcela pravda, protože pan Dvořák nebude předsedou představenstva na letišti, bude předsedou představenstva v aerolinkách.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Ale svůj vliv na letiště určitě neztratí. Takže, bude vykonávat ten vliv v obou firmách.

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Podívejte se, my budem velmi obezřetní proto, aby nedošlo k nějakým nepovoleným podporám, které by z pohledu Evropské komise mohly přinést některé problémy i z pohledu prostě ostatních účastníků trhu.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Proč nepřišel krizový management do ČSA přece jenom o něco dřív? Není přece jenom pozdě?

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Možná, že jsme spoléhali na privatizaci možná příliš. Možná, že jsme na počátku roku, kdy se vypisoval tendr, předpokládali zcela jiné výsledky společnosti. Já souhlasím s panem Vikem, že na počátku roku se odhadovala ztráta někde kolem 380 milionů, dneska to jsou více než 3 miliardy. Čili ta situace se velmi výrazně změnila.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
A je šance, že se personálně ČSA uklidní? Protože ty personální odborářské bouře v ČSA nevypadaly jako bouře ve sklenici vody.

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Podívejte se, s odboráři nebo s určitou částí odborářů, budu konkrétní, s piloty byly do jisté míry problémy už, řekněme, několik let zpět. Ale já jsem rád, že pochopili situaci, že pochopili, že jejich fungování ve firmě může být jedině tehdy, když ta firma bude fungovat. Takže, nakonec to, že přistoupili na třicetiprocentní krácení platů, tak to velice pomohlo tomu restrukturalizačnímu procesu.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Vy jste naznačoval, že tedy ta privatizace může přijít za nějaký čas. Zhruba za jaký čas? Za 2, za 3 roky?

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Já předpokládám spíš za 3 roky.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Ale pořád není jasné, kde je řečeno, že za ty 3 roky bude v lepší kondici. Teď se tedy řítí do ztráty přes 3 miliardy, tak jde je řečeno, že za 3 roky se dostane do těch černých čísel? Co vás vede k tomu optimismu?

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Pane redaktore, vy jste mě neposlouchal. Ta firma musí fungovat v černých číslech, i když se nebude privatizovat, protože není možné logicky.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Ale na to jsem se neptal, pane ministře, já jsem se ptal na to, kde berete jistotu, že bude v černých číslech.

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Beru tu jistotu v tom, že se ta firma zeštíhlí, ty procesy zefektivní, že budou hledat úspory a že se budou snažit i o zvýšení výnosů tak, aby prostě firma fungovala v černých číslech.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Ale o tom se mluví už delší dobu, že by ta firma měla fungovat efektivněji trošičku.

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Ano, ale konkrétní výsledky to nepřineslo, protože o tom, že společnost má velmi vysoké náklady, které zejména v době krize neodpovídaly těm výnosům, které měla, že měla letadlový park, který nebyl využíván, kde prostě docházelo k problémům s obsazeností, s poklesem cestujících, čili to byly ty hlavní prvky, která tu společnost dostaly tam, kde je.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Děkuju vám za návštěvu v České televizi. Na shledanou.

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Děkuji taky. Na shledanou.


Zdroj: ČT 2 | 26.10.2009 | 22:30 | pořad: Události, komentáře

Doporučované

Nejčtenější