Novinky

Nová podoba finančního poradenství

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Lidé MF

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Pracovní skupina při ministerstvu financí, která se zabývá finančním poradenstvím, má první výstupy. Doporučuje sjednotit pravidla. Doteď se totiž lišila. Zatímco třeba investiční zprostředkovatelé musí mít licenci České národní banky, finančním poradcům stačí živnostenský list.

Michal KEBORT, redaktor
--------------------
Sedí za přepážkou, pracují pro jedinou banku a přesto si říkají finanční poradci. Podle odborníků to není úplně v pořádku.

Jan MATOUŠEK, náměstek, Česká bankovní asociace
--------------------
My se především domníváme, že ta situace musí být pro občany, kteří si nakupují finanční produkty, ať už je to v bance nebo nějakého externího prodejce, zprostředkovatele, nesmírně nepřehledná.

Michal KEBORT, redaktor
--------------------
Odborníci přitom upozorňují, že lidé by se měli ptát, kdo jim své služby nabízí. Poradce placený přímo bankou totiž může, ale také nemusí navrhnout nejvýhodnější řešení.

Petr ZÁMEČNÍK, šéfredaktor, Investujeme, cz
--------------------
Otázkou ale zůstává, jakým způsobem jsou nastaveny například motivační programy těchto zaměstnanců, kdy v bankách mnohdy zaměstnanec má seznam produktů a jejich množství, které má prodat.

Michal KEBORT, redaktor
--------------------
Zmatek v tom, kdo si říká finanční poradce, kdo ho platí a co od něj máme čekat, by do budoucna měla vyřešit nová jednotná pravidla. Právě ta teď sestavuje pracovní skupina ministerstvu financí a v praxi by se mohla objevit už za dva roky.


Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
A o tématu teď s našimi hosty, vítám Dušana Hradila ze sekce finančního trhu ministerstva financí České republiky, dobrý večer.

Dušan HRADIL, sekce Finanční trh, Ministerstvo financí ČR
--------------------
Hezký dobrý večer vám i divákům.


Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Vítám taky Jiřího Šindeláře, manažera USF České republiky, pěkný večer i vám.

Jiří ŠINDELÁŘ, manažer, USF ČR
--------------------
Dobrý večer.


Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
A i svého redakčního kolegu Michala Keborta. Pěkný večer, Michale.

Michal KEBORT, redaktor
--------------------
Dobrý večer.


Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane Šindeláři, jak se díváte na to, že se pracovníci bank často nazývají finančními poradci. Není to pro vás tak trochu nekalá konkurence, respektive jaký je rozdíl mezi tím zaměstnancem banky a finančním poradcem, který je členem vaší Unie?

Jiří ŠINDELÁŘ, manažer, USF ČR
--------------------
Tak, nekalá konkurence, já bych řekl, že to je možná trošku silný výraz. Ten rozdíl je samozřejmě jeden jasný, je to postavení v tom distribučním řetězci, to znamená, zaměstnanec banky, pojišťovny je jaksi vázán v rámci toho zaměstnaneckého vztahu na poskytovatele, to znamená, pojišťovnu, banku, naše Unie kupříkladu sdružuje firmy, které poskytují nezávislý servis, to znamená, jsou schopny a v praxi to tak dělají, pro klienta vybrat to nejoptimálnější řešení z těch dostupných na trhu. To samozřejmě ten, řekněme, bankovní poradce, bankovní pracovník schopen udělat není už z podstaty, protože je vázán na tu jednu finanční instituci, ale já bych řekl, pokud jde o problematiku finančního poradenství obecně, já si myslím, že není úplně šťastné to rozlišovat na poskytovatele, banky, pojišťovny a zprostředkovatele. Já bych řekl, že podstatná je ta činnost, kterou ten subjekt vykonává. Ta má určité znaky, ty v současné době jsou pouze definovány, řekněme, v rovině akademické, nejsou dány ze zákona, jak jistě potvrdí pan Hradil, to znamená, je spíš na jaksi vůli a vykládání trhu, aby ten standard v tuto chvíli definovala. My samozřejmě ho vykládáme nijak, poradenství v naší, řekněme, režii zahrnuje analýzu potřeb, jak jsem řekl, výběr toho optimálního řešení, to znamená, to je naše vize, domníváme se, že je správná, samozřejmě je na trhu i zákazníkovi, aby posoudil, jestli ano.


Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Michale, padl tady zákon. Co na to vůbec zákon? Může se bankéř nazvat poradcem?

Michal KEBORT, redaktor
--------------------
Co na to zákon? To je dobrá otázka. On zákon neříká prakticky nic. Protože skutečně za tu dobu, co tady fungují finanční poradci, to znamená, prakticky od revoluce, tak žádná vláda nesáhla k tomu, aby to legislativně upravila, takže finanční poradce je termín, pouze termín, který se používá, ale zákon ho nijak neukotvuje.


Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane Hradile, vypadá to, že nabízet finanční produkty může v Česku prakticky kdokoliv. Je to pravda, nebo existují nějaké výjimky?

Dušan HRADIL, sekce Finanční trh, Ministerstvo financí ČR
--------------------
Na finančním trhu v oblasti kapitálového trhu fungují investiční poradci. Ti jsou regulováni, to znamená, že ze zákona je řečeno, kdo může tuto službu nabízet. Tito investiční poradci jsou evidováni v registru, všichni si můžeme podívat do tohoto registru a zjistit, zdali daná osoba má povolení k investičnímu poradenství. Samozřejmě jsou stanovené i podmínky a pravidla, jak mají tito poradci fungovat, jak mají jednat s klienty a jsou samozřejmě také nastaveny požadavky na jejich odbornost, což je velmi důležité. Ve zbytku finančního trhu tak přesné požadavky neexistují, a dovolím si říci, že ve většině sektorů nejsou naprosto žádné požadavky, a právě proto je potřeba, aby stát přišel s nějakým komplexním řešením, nastavil jednotné neboli vyvážené podmínky na celém finančním trhu.


Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
K tomu se ještě určitě dostaneme. Pane Šindeláři, jakou má vlastně finanční poradce odpovědnost? Můžu se v případě nějakých stížností na někoho obrátit a případně na koho?

Jiří ŠINDELÁŘ, manažer, USF ČR
--------------------
My vždycky v takovéto situaci klientům mediálně i řekl bych osobně vštěpujeme systém takových tří stupňů. My v USF v podstatě, když naše sdružení v roce 2006 vzniklo, tak jsme intenzivně prosazovali myšlenku odpovědnosti poradenské společnosti za činnost, řekněme, svých poradců, což v době, řekněme, před třemi čtyřmi lety rozhodně nebyla na trhu samozřejmost. Já myslím, že teď už je to takový obecně přijímaný úzus, to znamená, ten první stupeň by vždycky měla být reklamace na tu danou společnost, kterou ten poradce zastupuje, ten druhý stupeň představuje profesní sdružení, asociace samozřejmě, pokud ta firma daná, ten subjekt je jeho členem a v neposlední řadě, pokud je to subjekt regulovaný nebo dohlížený Českou národní bankou, tak je tou finální instancí ve většině případů Česká národní banka.


Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane Hradile, nakousli jsme tady nějaké řešení. Jak by tedy mělo vypadat, na čem pracujete v současné době, čeho byste chtěli docílit?

Dušan HRADIL, sekce Finanční trh, Ministerstvo financí ČR
--------------------
V současné době jsme zřídili pracovní skupinu, která je složená z našich zástupců, zástupců České národní banky, všech relevantních profesních asociací, které působí na finančním trhu, například Česká bankovní asociace, asociace pojišťoven nebo Zprostředkovatelská asociace, jednu tady zastupuje pan Šindelář a také ve skupině jsou zástupci spotřebitelů. A tato skupina zhruba patnácti lidí připravuje nový systém, který by pokryl celý finanční trh. V něm bychom řekli, kdo může poskytovat zprostředkování nebo poradenství a nastolili bysme další podmínky této činnosti. Řekli bysme, že tyto osoby budeme dělit na nějaké kategorie, všechny budeme evidovat v jednom registru, aby každý z nás klientů se mohl podívat do registru a zjistit, zdali ten pan Novák, který za námi přišel domů a chce nám prodat například pojištění, má skutečně povolení k činnosti.


Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Michale, ještě na závěr poslední otázka velice stručně, jsou podobné problémy i v zahraničí?

Michal KEBORT, redaktor
--------------------
Podobné problémy byly třeba na Slovensku, tam to vyřešili velmi kulantně, a to, že řekli, že finanční poradce je prakticky jenom ten člověk, který si za svoje služby vezme od klienta peníze. Nesmí ho platit žádná banka, nesmí ho platit žádná společnost provizemi. Problém ale je, že tohle nefunguje nikde v Evropě, těch poradců skutečných tedy podle slovenského zákona by bylo asi jedno procento a poradenský cech by byl prakticky vybit.


Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Doufám, že se nám to podaří všechno zregulovat do budoucna. Díky za vaši návštěvu, na shledanou.

Michal KEBORT, redaktor
--------------------
Na shledanou.


Zdroj: ČT 24, 13.10.2009, 21:10, pořad: Ekonomika

Doporučované

Nejčtenější