Novinky

Českým aeroliniím může pomoci z potíží stát

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Lidé MF

Vláda nechce do zadlužených Českých aerolinií rovnou „lít peníze“ – ale s nepřímou pomocí může státní firma počítat.
„Zvažujeme všechny varianty, včetně spojení s Letištěm Praha, nebo kapitalizaci půjčky, kterou Českým aeroliniím poskytla státní společnost Osinek,“ připouští nyní vrchní ředitel ministerstva financí Tomáš Uvíra, jenž je i členem dozorčí rady aerolinek.

* HN: Ministr financí Eduard Janota finanční injekci do ČSA vždy odmítal, proč jste změnili názor?

Názor neměníme. Stále platí, že do ČSA nechceme dát žádnou takříkajíc „novou“ korunu, žádnou hotovost. Ale nepřímou pomoc nevylučujeme.

* HN: Jde o vstup Letiště Praha do ČSA?

Je to jedna z variant. Státní pomoc přitom vždy musí schválit i Brusel.

* HN: Počítáte také s možností, že by státní firma Osinek získala akcie ČSA jako kapitalizaci své půjčky?

I to můžeme zvažovat. V principu stále platí, že si ČSA musí pomoci samy. Proto se už začíná uskutečňovat restrukturalizace, schválená ještě minulou dozorčí radou. Ale ČSA potřebují kolem dvou miliard korun, přechodně jim proto stát může pomoci.

* HN: Je ve hře i vydání zaměstnaneckých akcií?

To samo o sobě není řešením, které firmu vytáhne z potíží. Ale je možné, že určitý přínos by to přineslo. Proto tu možnost nezamítáme. Určitě je to schůdnější cesta než přímá finanční pomoc ČSA.

* HN: Ve středu má jediný zbylý účastník v privatizaci Českých aerolinií, konsorcium Unimex-Travel Service, podat nabídku. Poté měl zhruba do 7. října ministr Janota dát vládě návrh, zda ČSA prodat, nebo privatizaci zrušit. Proč tento termín prodlužujete?

Podávám ministrovi návrh, abychom náš materiál předložili vládě až 20. října. To nám umožní lépe posoudit jak privatizační nabídku, tak propracovat plány pomoci ČSA v případě, že nabídka nebude výhodná a aerolinky se neprodají.

* HN: Unimex bude muset příliš dlouho čekat, než jeho nabídku posoudíte.

Obvykle trvá posuzování nabídek tři čtyři týdny. Nic neobvyklého to tedy není. Pokud vláda bude chtít, abychom hodnocení nabídky a doporučení dali kdykoliv dříve, uděláme to. Ale lepší je, když na posouzení všech variant záchrany ČSA bude víc času.

* HN: Do plánů na záchranu ČSA se aktivně zapojilo i ministerstvo dopravy. Jak s ním spolupracujete?

Zatím nijak. Není to ani věcí ministerstva dopravy. To se má starat o provoz aerolinií, ten my rušit nechceme.

* HN: Velké pravomoci nad ČSA nyní získal nový šéf jejich dozorčí rady Václav Novák. Chce představit plány na restrukturalizaci společnosti 7. října. Jak s ním koordinujete postup?

Nevím, co pan Novák chystá.

* HN: Novákovy návrhy v těch vašich nezohledníte?

Ale to určitě ano, počítáme s tím. Pracujeme na vlastním řešení, do něhož chceme zahrnout všechny životaschopné nápady. Nevím ale konkrétně, kdy a jak pan Novák své návrhy předloží. Jestli to bude jeho plán jako záměr fyzické osoby, nebo jestli to schválí dozorčí rada.

* HN: Vždyť je přece šéfem rady a dostal od ministrů financí a dopravy, de facto i od vlády pověření k tomu, aby plán připravil.

Ano, dostal takové pověření. Ale úkolem dozorčí rady není dělat restrukturalizaci podniku, ta ji má kontrolovat. Vidím tady rozpor. Ale nechám to na něm a věřím, že to všechno bude ošetřeno i po právní stránce.


Zdroj: 29.9.2009, Hospodářské noviny, autor: Martin Mařík

Doporučované

Nejčtenější