Novinky

Rozhovor s Eduardem Janotou - v pořadu ČRo 1 - Radiožurnál Ranní interview

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministr financí

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Ještě 10 minut a bude osm hodin, posloucháte Radiožurnál. Politici dnes budou bojovat o státní rozpočet na příští rok, odpoledne se zástupci stran sněmovních sejdou s ministrem financí Eduardem Janotou kvůli balíčku úsporných opatření. Ministr Eduard Janota chce prosazovat vyváženost, pokud jde o škrty ve výdajích a zvyšování daní. Už teď je ale jasné, že dohoda bude velmi složitá. Ministr Eduard Janota v Ranním interview po telefonu, dobrý den, pane ministře.

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Dobrý den.

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Návrh zákona o státním rozpočtu je hotov, deficit 230 miliard korun, onen, jak se to vžilo, Janotův úsporný balíček už je také hotov?

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Janotův úsporný balíček je hotov, mám připravenou, mám připravenou určitou prezentaci, vysvětlení, zdůvodnění pro jednání, pro jednání s představiteli parlamentních politických stran, doufám, že je přesvědčím o tom, že opatření, která navrhuji, jsou potřebná, jsou nutná a že je budou akceptovat. Mám velmi, velmi dobrý pocit ze včerejšího jednání tripartity ...

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
S občanskými demokraty, jo, s tripartitou, aha.

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
... tripartity, kde jsem poprvé nabyl dojmu, že obě strany, to znamená jak odbory, tak zaměstnavatelé, pochopily vážnost situace a velmi výrazně přispěly k řešení problému, protože z dohody ze zápisu, který, který, který spolupodepsaly, vyplynuly určitá opatření, která mi umožnila řešit situaci poměrně jednodušeji, než jsem, než jsem původně předpokládal.

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Pardon, říkáte, vyplynula určitá opatření, která vám umožnila lépe řešit ...

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Ano.

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
... situaci, jaká to byla opatření, která z toho vyplynula?

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Byla to opatření, byla to opatření jak na straně příjmů, tak na straně výdajů, já bych je teďko nechtěl, nechtěl ventilovat ještě do té doby, než s tím seznámím, než s tím seznámím politiky, ale musím říct, že obě strany velmi výrazně přispěly k řešení problému. Já, já jsem přesvědčen, že si uvědomily vážnost situace a doufám, že tuto vážnost situace si uvědomí i politikové.

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Občanští demokraté i sociální demokraté se shodují celkem ve snaze pokusit se snížit ten deficit ke 170 miliardám, ale obě ty strany, které jsou rozhodující ve sněmovně, říkají, že k němu chtějí dojít odlišnými cestami, kudy podle vás cesta vůbec nevede?

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Cesta, cesta vůbec nevede tady, že by se nezvyšovaly daně vůbec a snižovaly totálně výdaje, to prostě nelze, stejně jako nejde obrácená cesta, že by se jenom zvyšovaly, zvyšovaly daně, a to ještě některé a na výdajích bychom, bychom neškrtli ani korunu. Já si myslím, že dojde ke kompromisu, protože pochopitelně vláda, ať jsme úřednická, tak, tak je tam vidět rukopis zastoupení jednotlivých členů, diskutovala ten problém několikrát a myslím si, že i na úrovni vlády se mi podařilo získat konsensus pro ten poslední návrh řešení, který dneska předložím jednotlivým předsedům nebo zástupcům politických stran, takže já, já jsem v této chvíli optimista, pokud by se to nepodařilo, tak ta situace by byla opravdu vážná a nechci předvídat, co by, co by následovalo.

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Když vám ocituju slova vašeho předchůdce v křesle ministra financí, místopředsedy ČSSD Bohuslava Sobotky: "Jsme připraveni jednat o změnách balíčku, o zvýšení stropů, zrušení slev na sociální pojištění, pro firmy zavedení vyšší daňové sazby u daní z příjmu či o mírném zvýšení daní u firem," jak vám to zní, nadějně?

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Já si myslím, že pan bývalý ministr financí Sobotka bude muset rovněž přistoupit na kompromisy, jak na kompromisy jsem přistoupil já a na kompromisy budou muset přistoupit i ostatní politikové, takže v tomto smyslu to beru jako jakoby určitý výkop do jednání, jak, jak se říká kick-off, do jednání, ale pochopitelně nikdo neodejde z toho jednání stoprocentně spokojen, ani já, i já bych měl představy jiné, ale vnímám dnešní realitu, a to jak politickou, tak, tak rozpočtovou, a proto, proto všichni budou muset ze svých jednoznačných názorů slevit.

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
To, že by se o tom takzvaném Janotově balíčku mělo hlasovat jako o celku, je pro vás nepřekročitelná podmínka?

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Ta situace je trošku jiná, ten systém, jak bude balíček schvalován, tak ten dává možnosti do toho balíčku zasáhnout poslancům, protože ...

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Pozměňovacími návrhy.

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Ano, ano, přesně tak, takže balíček bude předložen jako celek, to je jednoznačné, bude, bude schvalován ve stavu takzvané legislativní nouze, to, to za druhé a za třetí, proběhne, byť ve velmi zkráceném čtyřiceti osmihodinovém termínu, trojčtení o rozpočtu, čili ti poslanci budou muset, budou se moci k jednotlivým částem vyjadřovat, pochopitelně já doufám, že zachovají zdravý rozum a že prostě z toho balíčku neudělají kočkopes, který, který nakonec by byl nepřijatelný pro, pro všechny strany, to by bylo velmi špatné a nic by to k ozdravení našich veřejných financí nepřispělo.

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
To říká muž, který stál už u kolika rozpočtů České republiky?

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Je jich, je jich hodně, je jich hodně.

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
A poslyšte, pane ministře, závěrem, ten plán, ten váš plán je jakýmsi bodem obratu ve vývoji veřejných peněz České republiky, anebo jenom spíš takovou krátkodobou brzdou?

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Je to, je to, je to zabrždění, je to situace, kdy, pokud toto bude schváleno, tak ten deficit rozpočtu se z 230 miliard sníží pod 160 miliard, pod 160 miliard, to za prvé, za druhé, v tom mezinárodním hodnocení se dostaneme ven z tý skupiny zemí, která se pohybuje někde okolo 8 a výše procent deficitu, prostě začne se o nás mluvit jako o zemi, která při těch problémech, které má světová ekonomika a veřejné rozpočty všech států, se pohybuje, řekněme, na té přijatelné úrovni, ale je to, je to jenom první krok, musí následovat další systémové změny, které nás posunou někam k té hranici, kde můžeme uvažovat o možnosti splnit maastrichtská kritéria, o možnosti vstupu do systému směnných kurzů a přijmout euro, to je prostě, toto je jenom záchranná brzda, je to první krok.

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Říká ministr financí v Ranním interview Eduard Janota, děkuju za rozhovor a přeji hezký den, na slyšenou.

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
A slyšenou.

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Za 3,5 minuty osm hodin, dobrý den.


Zdroj: 18.9.2009, ČRo 1 - Radiožurnál, 07:50 Ranní interview

Nejčtenější