Novinky

Rozhovor s Tomášem Uvírou – aktuálně k ČSA

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Lidé MF

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Do vysílání nyní zvu jednoho z těch, kteří v dozorčí radě ČSA zůstali i po dnešní obměně této instituce, vrchního ředitele ministerstva financí Tomáše Uvíru. Dobrý večer.

Tomáš UVÍRA, vrchní ředitel ministerstva financí, člen dozorčí rady ČSA
--------------------
Dobrý večer.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Pane řediteli, Lukáš Jelínek ve své poznámce poukazoval na, řekněme, nejasné odborné zázemí lidí, kteří někde zasedají v dozorčích radách firem se státní účastí, řekl byste, že po té dnešní obměně byla posílena erudovanost členů dozorčí rady ČSA?

Tomáš UVÍRA, vrchní ředitel ministerstva financí, člen dozorčí rady ČSA
--------------------
Pokud se podívat do životopisů těchto nových lidí, tak se jedná o lidi s úplně jinými životními zkušenostmi, kteří se zabývají restrukturalizacemi, zabývají se věcmi, které jsou velmi, velmi náročné a samozřejmě tohle to ČSA dneska potřebuje.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Je toto posílení dozorčí rady určitým náznakem, že stát počít s tím, že se ČSA nepodaří privatizovat?

Tomáš UVÍRA, vrchní ředitel ministerstva financí, člen dozorčí rady ČSA
--------------------
Já si myslím, že to se nejedná o náznak, jedná se prostě o přípravu na jakoukoliv alternativu, my, jako ministerstvo financí, musíme být opravdu připraveni na jakoukoliv alternativu, ať už privatizovat nebo neprivatizovat. ČSA se pohybuje na trhu, který je mimořádně obtížný v letošním roce, tady je to závod s časem. A proto jakýkoliv týden může znamenat dramatické, dramatické zpoždění a dramatické negativní dopady.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Když mluvíte o dramatických negativních dopadech, co přesně tím myslíte?

Tomáš UVÍRA, vrchní ředitel ministerstva financí, člen dozorčí rady ČSA
--------------------
No, jedná se o to, že je potřeba realizovat restrukturalizační plán, je potřeba velmi radikálně snižovat, snižovat náklady. A každý měsíc zpoždění samozřejmě může znamenat úbytek, úbytek v hotovosti a v průběhu následujících měsíců, nemyslím teď do konce roku, ale přes příští rok, by to mohlo být velmi nepříjemné.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Tak nepříjemné, že by ČSA mohly zaniknout?

Tomáš UVÍRA, vrchní ředitel ministerstva financí, člen dozorčí rady ČSA
--------------------
To si osobně nemyslím, pokud ten trh bude vypadat, jak je v současné době, tak tento restrukturalizační projekt, který byl schválen dozorčí radou v minulém měsíci, měsíci, tak by měl být dostatečný. Pokud však budou další propady na trhu a další cenová válka, budou se prohlubovat tyhle ty souboje na trhu, tak mohlo by to být opravdu dramatický.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Pane vrchní řediteli, jak pravděpodobné je, že se podaří ještě letos na podzim ČSA prodat?

Tomáš UVÍRA, vrchní ředitel ministerstva financí, člen dozorčí rady ČSA
--------------------
No, já si myslím, že to může být velmi jednoduché, pokud jeden jediný zájemce napíše částku, která bude opravdu zajímavá, tak si myslím, že je možné tuto společnost privatizovat.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Vy jste v březnu Radiožurnálu řekl, že ČSA jsou na privatizaci dobře připraveny, jste o tom stále ještě přesvědčen, jsou dobře připraveny?

Tomáš UVÍRA, vrchní ředitel ministerstva financí, člen dozorčí rady ČSA
--------------------
Podívejte se, březen byl ten trh, ten letecký trh vypadal úplně jinak, my jsme měli dozorčí radu v červnu, když jsme viděli čísla za duben, kde se projevil velmi dramatický cenový souboj na tomto trhu. A to je důvod, proč najednou tato společnost vykáže v letošním roce, v roce ztrátu dvě až dvě celý čtyři miliardy korun. Tudíž v březnu ta situace vypadala, vypadala mnohem lépe, než dnes.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Nemá ale na tom propadu, dejme tomu od března do dneška, vliv, nebo neměl na tento propad vliv také současný management této společnosti, kde vznikla ta chyba, bylo to všechno zapříčeno externími faktory?

Tomáš UVÍRA, vrchní ředitel ministerstva financí, člen dozorčí rady ČSA
--------------------
Jednoznačně externími faktory, jednoznačně, ty čísla, ty čísla jsou naprosto jednoznačné, když si vezmete, že propadly tržby v jednom měsíci pod dvě stě milionů korun a tohle žádný management na to nemohl být připraven a tomu se nedá, nedalo předejít.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
A pokud je to všechno tedy zapříčiněno těmi vnějšími faktory, proč se vůbec obměňuje dozorčí rada?

Tomáš UVÍRA, vrchní ředitel ministerstva financí, člen dozorčí rady ČSA
--------------------
No, protože, je potřeba se připravit na tu, na to období, kdy by se neprivatizovalo. A je potřeba tu společnost nastavit tak, aby v tomhle tom období byla schopna přežít.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Vrchní ředitel ministerstva financí, člen dozorčí rady ČSA Tomáš Uvíra. Děkujeme i vám, na shledanou.

Tomáš UVÍRA, vrchní ředitel ministerstva financí, člen dozorčí rady ČSA
--------------------
Na shledanou.


Zdroj: 14.9.2009, ČRo 1 - Radiožurnál, 18:12 Radiofórum

Doporučované

Nejčtenější