Novinky

ČSA tíží velké finanční ztráty

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministr financí

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
České aerolinie se propadají do hluboké ztráty. Za první pololetí letošního roku činí propad bezmála dvě miliardy korun. Dnešní jednání dozorčí rady národního leteckého přepravce bylo i proto sledováno s velkou pozorností. Mělo mnohé napovědět o tom, co s firmou dále. V podstatě je jisté, že o práci přijde více než osm set lidí. Na dozorčí radu přišli zcela mimořádně i dva ministři - dopravy a financí. Eduarda Janoty, ministra financí, jsem se zeptal, zda jeho účast na dnešním jednání dokládá, že jsou na tom ČSA opravdu špatně.

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Já jsem tam nebyl sám. Ten důvod, o kterém se /nesrozumitelné/, takový není. A byl tam také ministr, ministr dopravy. To za prvé. Za druhé, pochopitelně mám na starosti privatizaci ČSA, takže veškeré dění, které se tu s větší či menší mírou přesnosti medializuje, tak chtěl jsem si ověřit, ošahat přímo, protože dozorčí rada měla na programu jednání výsledků hospodaření ČSA, protože unikly informace o tom, že to hospodaření prostě je k 30. 6. ztrátové téměř dvě miliardy, protože chtěl jsem vědět, jaká je vlastně vize pro zbytek roku, jaká je představa v případě, že by měla privatizace pokračovat dál, to znamená v roce 10, tak to byl můj hlavní důvod, proč jsem se toho jednání účastnil. Druhý důvod byl, protože prosákly určité informace, znova říkám, s velkou mírou přesné, ale i nepřesné, tak jsem chtěl jednoznačně tam členům dozorčí rady a managementu sdělit, že probíhá, oni to vědí, v současné době privatizační proces, že nelze měnit parametry procesu privatizace a že nelze konat žádná nevratná opatření a žádné nevratné kroky do doby, než bude jasno o tom, zda se bude privatizovat, či zda vláda v druhém případě případně neodsouhlasí cenovou nabídku z toho subjektu, který privatizaci /nesrozumitelné/, to znamená Unimex Group, Travel Service. A toto byl vlastně můj, můj hlavní důvod. Takto jsem to členům dozorčí rady, i managementu, prezidentovi společnosti sdělil a poté jsem poslouchal prezentaci o tom, proč a jak je na tom ČSA z pohledu hospodaření společnosti.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Když tak diplomaticky mluvíte o větší či menší míře přesnosti mediálních informací, ten údaj, který vyšel v Mladé frontě DNES, tedy, že za první pololetí jsou ČSA ve ztrátě jedna celá osmdesát tři miliardy korun. To sedí?

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Ano, to sedí.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
To, jak jste mluvil o tom, že jste především zdůrazňoval, že ČSA jsou před privatizací, znamená to, že by nemělo docházet k žádné restrukturalizaci toho typu, jako třeba většímu výprodeji flotily?

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
V žádným případě, a to ještě bych znova chtěl zdůraznit, by se neměly konat a nemohou konat nevratné kroky. Jestliže ČSA, to je správně, to já jsem je k tomu vlastně vybídl před dvěma měsíci, připravují určitý scénář, že v případě, že neproběhne privatizace, je třeba rychle konat, to je jiná věc, ale v žádným případě nikdo nic neprodá do doby ukončení privatizace, nikdo nic neprodá do doby, než vláda řekne, že prostě případnou nabídku Unimex Group a Travel Service nepřijímá. Čili toto je, toto je podstatné.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Může ale management ČSA přistoupit vůbec k nějaké restrukturalizaci, k nějakým opatřením, když nemůže sáhnout na rozprodej majetku?

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Podívejte se, podívejte se, bavíme se teďko o období do zhruba 15. října, to je do doby, kdy vláda zcela určitě rozhodne o té nabídce. Čili, co bude potom, to je jiná věc. Ale já vám garantuji, že v dané chvíli se aktiva, aktiva společnosti nemohou měnit, neboť prostě tato aktiva si prostudovali všichni zájemci, kteří byli účastni privatizace a respektive dneska probíhající pouze jeden zájem a prostě ... nevratné kroky prostě, nikoliv žádný ty smlouvy, já tomu říkám zjednodušeně, aby, aby nenastalo nějaké, nějaké zbytečné překvapení, nebo nějaký problém.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Pane ministře, letošní říjen tedy berete jako termín, do kdy bude jasno ohledně privatizace ČSA?

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Zcela určitě. Nabídky, nabídky máme dostat někde do 30. září, do konce září, poté privatizační komise jaksi vypracuje stanovisko k návrhu. Já si pochopitelně nechám zpracovat stanovisko taky, taky poradcem privatizace, to je firma Deloitte, a poté předložím materiál na jednání vlády. A podle toho, jaká ta cena bude, protože jedním kritériem je cena, jaká ta cena bude a poté, co mi doporučí privatizační poradci a ta komise, tak poté já navrhnu nějaký stanovisko pro jednání vlády. Buď ano, souhlasím s určitou výši ceny, která tam bude napsána v rámci té obálky privatizační a doporučím privatizaci, anebo ta cena se bude zdát všem zainteresovaným a pak zejména vládě, protože vláda bude, vláda rozhodne ve sboru, nepřiměřená a v tom případě by se privatizace zrušila naprosto v souladu s tím, s celým tím procesem, jak byl zpracován, to znamená s privatizačními podmínkami.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Můžete říci, jaká cena by se vám zdála přijatelná?

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Nemohu to říci, to snad chápete, to by byla úplně ta největší hloupost, kterou bych udělal, kdybych troubil do světa své představy nebo představy ministerstva financí v této věci. Toto je věc, která by prostě mohla, mohla velmi nepříjemně ovlivnit celý proces. Takže cenu neřeknu ani náhodou. Své stanovisko jsem připraven sdělit až v oficiálním vládním materiálu.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Dodává ministr financí Eduard Janota.


Zdroj: 24.8.2009, ČRo 1 - Radiožurnál, 18:12 Radiofórum

Nejčtenější