Novinky

Projekt digitální státní pokladna

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Lidé MF

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

--------------------

O 2 roky se zpozdí největší státní IT zakázka. Digitální státní pokladna. Projekt za 2,5 miliardy korun, který má propojit kolem 700 organizací a 6 tisíc úředníků, by se měl naplno rozeběhnout od ledna 2012. Oznámilo to ministerstvo financí, které se na tomto datu dohodlo s firmou IBM Česká republika, dodavatelem systému. Původně se přitom uvažovalo jako o termínu spuštění už o začátku příštího roku. Resort financí v čele s Eduardem Janotou se ale rozhodl změnit postup prací i financování systému. Já zdravím po telefonu ředitele projektu digitální státní pokladny Jana Zikla , dobrý večer.


Jan ZIKL , ředitel projektu digitální státní pokladna

--------------------

Dobrý večer.


Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

--------------------

Pane řediteli, proč se tedy ministerstvo rozhodlo změnit postup a způsob financování?


Jan ZIKL , ředitel projektu digitální státní pokladna

--------------------

Ministerstvo financí k tomuto kroku přistoupilo na základě prací na cílovém konceptu. Ten totiž odhalil složitost procesu, které budou ve státní pokladně probíhat a jejich nemožnost je realizovat za jeden rok.


Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

--------------------

Hrozilo tedy, že by například věci, které byly nasmlouvané na konec by se zaplatily, ale nebyly by dovedené do konce?


Jan ZIKL , ředitel projektu digitální státní pokladna

--------------------

Já bych to takhle neformuloval. My bychom museli vynaložit mimořádné úsilí na to, abychom celý projekt zprovoznili od 1. 1. 2010 a ten výsledek jsme nebyli schopni stoprocentně zaručit. My jsme z toho důvodu přešli s požadavkem na fázový náběh, který dává ministerstvu financí dostatek prostoru na to, aby se na ty jednotlivé funkční celky řádně připravil a zabezpečil jejich plnou funkcionalitu.


Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

--------------------

Buďme tedy konkrétní. O jaké fáze se jedná a jak postupně by se měly spouštět?


Jan ZIKL , ředitel projektu digitální státní pokladna

--------------------

Takže od 1. 1. 2011, pardon od 1. 1. 2010 zprovozníme centrální účetnictví státu. K tomu odpovídající věcně příslušnou část manažerského informačního systému a pilotní projekt úřadu vlády. Návrh státního rozpočtu na rok 2011, který se začíná v březnu, v dubnu příštího roku, začneme připravovat v tomto modulu, kterému říkáme rozpočtový informační systém, příprava rozpočtu. Od 1. 1. 2011 spustíme modul rozpočtový informační systém realizace rozpočtu a ta nejsložitější část, ta by měla být zprovozněna od 1. 1. 2012, a to je platební styk.


Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

--------------------

Teď jste popsal v heslech, jak budou probíhat jednotlivé fáze, ale pro laiky, pro posluchače, můžete vysvětlit, jak vlastně to propojení bude vypadat? Týká se, jak už jsme slyšeli budování státního rozpočtu, úřadu vlády. V čem by tedy měl pomoci v kontaktu těch 6 tisíc úředníků, o kterých už jsem mluvila?


Jan ZIKL , ředitel projektu digitální státní pokladna

--------------------

Já si dovolím posluchačům přiblížit, co si mají vlastně pod státní pokladnou vůbec představit. Výdaje státního rozpočtu jsou realizovány prostřednictvím, jak jste se už zmínila, několika set organizací. Tyto organizace jsou podle toho jakou oblast obhospodařují, zastřešeny nadřízenými organizacemi, posluchači budou znát ty nejznámější, kterými jsou ministerstva, ale mezi tyto organizace je třeba počítat i třeba Český statistický úřad, Státní fond životního prostředí a podobně. A všechny tyto organizace je možné si představit jako jednotlivé členy velké rodiny, o které se ministerstvo financí po finanční stránce musí postarat. A státní pokladna je počítačový program, který umožní ministerstvu financí, ale i vládě, Poslanecké sněmovně, Parlamentu a i občanům této země, kontrolovat, jak jednotlivé organizace, nebo-li ti členové té rodiny, hospodaří, jaké výdaje plánují a hlavně, jak efektivně naše společné prostředky využívají. My pro ty jednotlivé fáze, jak jsem se zmiňoval, v současné době máme několik různých programů a díky státní pokladně se nám je podaří sjednotit do jednoho informačního systému a slibuje si od toho, že řízení výdajů státního rozpočtu bude daleko efektivnější.


Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

--------------------

Tedy teoreticky, pokud ministerstvo financí uvidí ještě v chodu nějakou akci nebo aktivitu ministerstva, či jiného úřadu, které podle něj bude neefektivní, je možné ji zarazit ještě než bude dovedena do konce a než budou vynaloženy státní peníze. Je to tak?


Jan ZIKL , ředitel projektu digitální státní pokladna

--------------------

Minimálně už já bych v té první fázi, příprava rozpočtu, my uvidíme, jaké akce, nebo jaké typy výdajů se plánují a už v tomto okamžiku můžeme se bavit, jak efektivně jsou plánovány a zda musí být vůbec realizovány za těch cenových nákladů, za kterých jsou plánovány. Kromě toho to umožní srovnatelné typy výdajů porovnávat mezi jednotlivými rozpočtovými kapitolami.


Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

--------------------

Už jsem řekla, že původní termín byl v roce 2010 začátek spuštění. Nyní je přesunutý na začátek roku 2012. Je i tohle termín, který bude konečný, nebo se s ním může ještě hýbat?


Jan ZIKL , ředitel projektu digitální státní pokladna

--------------------

Já se nedomnívám, že bychom s ním měli hýbat, protože my jsme ty jednotlivé fázi přizpůsobili i tomu procesu, jak skutečně státní rozpočet se sestavuje a jaké vazby mezi jednotlivými lety, co se týče státních rozpočtů jsou. Musíme si uvědomit, že na /nesrozumitelné/ každého rozpočtového roku zůstávají nespotřebované finanční prostředky, které se převádějí do následujícího rozpočtového roku a nám se povede už v příštím roce tyto informace v systému mít.


Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

--------------------

Je to velká zakázka, zhruba 2,5 miliardy korun. Objevily se spekulace na konci června, kdy jste vy vystřídal původního šéfa projektu digitální pokladny pana Nevšímala, že by možná tato částka mohla být ještě vyšší. Jak to je?


Jan ZIKL , ředitel projektu digitální státní pokladna

--------------------

Zatím nebo zatím ta částka v souvislosti s fázovým náběhem zůstává beze změny a ministerstvo financí nepředpokládá, že by v souvislosti s dalšími etapami projektu státní pokladny se tato částka měla měnit.


Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

--------------------

Říká ředitel projektu digitální státní pokladna Jan Zikl , děkuji za váš čas. Přeji hezký večer.


Jan ZIKL , ředitel projektu digitální státní pokladna

--------------------

Díky vám. Na shledanou.


Zdroj: ČRo 1 - Radiožurnál | 4.8.2009 | Rubrika: 21:00 Stalo se dnes Strana: 04

Nejčtenější