Novinky

Občanský zákoník zmírnil dosavadní povinnosti týkající se sídla společnosti

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Lidé MF

Markéta DAŇHELOVÁ, redaktorka
--------------------
Podnikatelé už nemusejí mít sídlo firmy přímo v místě, kde provozují svoji činnost a také mohou firmu snadněji stěhovat. Občanský zákoník zmírnil dosavadní povinnosti týkající se sídla společnosti. Toho využívají například podnikatelé, kteří se stěhují za lepší adresou do větších měst. A já už ve studiu vítám Jana Knížka, vrchního ředitele České daňové správy. Hezké ráno.

Jan KNÍŽEK, vrchní ředitel České daňové správy
--------------------
Hezké ráno.

Markéta DAŇHELOVÁ, redaktorka
--------------------
Firmy se stěhují do větších měst také z důvodů, že se snaží uniknout daňovému úřadu před kontrolou. Uniknou skutečně tím, že se přesídlí?

Jan KNÍŽEK, vrchní ředitel České daňové správy
--------------------
Tak my doufáme, že neuniknou, protože Česká daňová správa podle platné legislativy, současně platné legislativy může v odůvodněných případech v podstatě tu správu k daním, k daním toho daňového subjektu delegovat, delegovat zpět na ten příslušný úřad, odkaď se ten daňový subjekt stěhuje.

Markéta DAŇHELOVÁ, redaktorka
--------------------
Jak se to v praxi často stává, jak to funguje?

Jan KNÍŽEK, vrchní ředitel České daňové správy
--------------------
Já bych řekl, že v poslední době daňová správa přitvrdila v této oblasti, aby právě zamezila, řekněme, "té daňové turistice".

Markéta DAŇHELOVÁ, redaktorka
--------------------
Čili skutečně s tím, jak se zmírnily ty pravidla pro stěhování, tak se to používá častěji?

Jan KNÍŽEK, vrchní ředitel České daňové správy
--------------------
Já bych skoro řekl, že to s těmi pravidly zas až tak úplně nesouvisí, hlavně to souvisí s tím, že situace a počty daňových subjektů ve velkých aglomeracích přestávají být z hlediska správy daní v podstatě kontrolovatelné a je samozřejmě pro nás více efektivní tu činnost více rozprostřít na celé území České republiky.

Markéta DAŇHELOVÁ, redaktorka
--------------------
Není to ale opravdu nespravedlivé, když se podíváme na analýzu společnosti Terinvest, která zkoumala u jednotlivých finančních úřadů počet kontrol, počet podnikatelů, kteří přísluší konkrétnímu finančnímu úřadu, a zprůměrovala potom pravděpodobnost, kdy tedy přijde kontrola z finančního úřadu, tak například zatímco v Pacově to bude jednou za 5 let v průměru, tak na Praze 10 jednou za 156 let, a to už je tedy opravdu, opravdu rozdíl.

Jan KNÍŽEK, vrchní ředitel České daňové správy
--------------------
Na první pohled ta, ta čísla opravdu takhle nevypadají pěkně, budu muset v Pacově asi, asi domluvit paní, paní ředitelce.

Markéta DAŇHELOVÁ, redaktorka
--------------------
Aby tolik nepracovala.

Jan KNÍŽEK, vrchní ředitel České daňové správy
--------------------
Aby tolik nepracovala. Ale pravda je, že jednak, jednak je to pouze, pouze statistika, nicméně určitou vypovídající schopnost má. Je to právě jeden z důvodů, proč se tady o tom bavíme, že máme tendenci ty, ty společnosti, pakliže se stěhují pouze účelově, vracet na ta, na ta svá původní místa. A jinak ten problém je, je obecný, má, má hlubší kořeny a v tuto chvíli asi ta daňová správa se může snažit toto, toto zmírnit, ale není v jejich silách to asi odstranit úplně.

Markéta DAŇHELOVÁ, redaktorka
--------------------
My jsme to řekli v žertu. Nicméně nepomohlo by skutečně, kdyby se posílily úřady ve větších městech a naopak třeba ubrala působnost těch menších.

Jan KNÍŽEK, vrchní ředitel České daňové správy
--------------------
Ano, je to, je to trend, ke kterému bysme se chtěli ubírat, a ve všech projektech, jako je i projekt jednoho inkasního místa, který v tuto chvíli na ministerstvu financí jaksi probíhá, je toto zohledňováno, ale znamená to v podstatě zásadní změnu legislativy a na to si musíme zřejmě počkat až na podzim.

Markéta DAŇHELOVÁ, redaktorka
--------------------
Může se finanční úřad rozhodnout za jakýkoliv podmínek, že vrátí firmu do působnosti původního finančního úřadu, nebo k tomu musí být skutečně nějaký důvod, snažit se prokázat, že firma se skutečně snažila uniknout.

Jan KNÍŽEK, vrchní ředitel České daňové správy
--------------------
Jedna věc je taková to, ta snaha, snaha uniknout, to se obtížně prokazuje, ale takovým dobrým důvodem je hospodárná správa, a to hlavně tedy ze strany, ze strany finančního úřadu. A to když prokáže, tak samozřejmě tu firmu, firmu může vrátit. Jinak to vysloveně svévolně udělat nemůže, je to rozhodnutí o té delegaci místní příslušnosti jako každé jiné, a tudíž musí být nějakým způsobem i zjednodušeně řečeno odůvodněno.

Markéta DAŇHELOVÁ, redaktorka
--------------------
Firmy se totiž nestěhují jen proto, aby unikly úřadům, že hlavní důvod je i jiný, řekl nedávno ve Studiu 6 Pavel Latner, ředitel společnosti Office House, která provozuje takzvané virtuální kanceláře.

Pavel LATTNER, ředitel Office House /Studio 6, 11. 5. 2009/
--------------------
Obchodní adresa je hlavně zájem pro firmy, které chtějí mít obchodní adresu na vizitkách uvedené nějaké větší město, tam je samozřejmě větší zájem o Prahu, ale i o další velká města.

Markéta DAŇHELOVÁ, redaktorka
--------------------
Čili jde o to mít dobrou adresu nebo u virtuálních kanceláří uspořit za nájem, mít stálou adresu. Čili je to také důvod pro to, aby se firma vrátila k tomu původnímu úřadu?

Jan KNÍŽEK, vrchní ředitel České daňové správy
--------------------
Ne, ne, to určitě důvod nebude. Já docela dobře rozumím tomu, že je celá řada firem, která zase zjednodušeně řečeno touží mít adresu takzvaně lepší nebo uspoří náklady v rámci těch virtuálních kanceláří, to je snad snaha, která je, která je pochopitelná. Tady jde o to, že ta daňová správa se skutečně striktně snaží jaksi postihnou tu daňovou turistiku. Mám celou řadu případů, kdy i v průběhu probíhajícího daňového řízení, zjednodušeně řečeno, zase daňové kontroly se ty firmy stěhují, mají představu, že, že utečou od daňové kontroly, a to jsou ty případy hlavně, které se snažíme postihovat.

Markéta DAŇHELOVÁ, redaktorka
--------------------
Takže ta takzvaná virtuální kancelář, kdy tedy firma má pronajatou kancelář jeden den v týdnu se službami sekretářky a tak dále, čili to apriori není trnem v oku finančního úřadu.

Jan KNÍŽEK, vrchní ředitel České daňové správy
--------------------
Já myslím, že apriori nikoliv, když ta firma v podstatě je komunikativní a je schopná předkládat doklady a výkazy daňové správy na požádání tak, jak je, jak je potřeba, tak v tom zásadní problém, problém nespatřuju.

Markéta DAŇHELOVÁ, redaktorka
--------------------
Musí tedy v tom sídle firmy, společnost skutečně něco aktivně vykonávat, nebo jaká jsou ta pravidla?

Jan KNÍŽEK, vrchní ředitel České daňové správy
--------------------
Z hlediska daňových zákonů v podstatě ta první registrace se řídí zápisem v obchodním rejstříku. Pak samozřejmě se ty firmy svým způsobem volně stěhují a je naprosto běžné, že i výrobní firma má svou přímo linku, ten výrobní závod úplně někde jinde, než třeba sedí její ředitelství. A většinou na sídle tedy toho managementu tam, kde sedí ten management, kde jsou ty kanceláře, je sídlo firmy. Čili já bych řekl, že ta pravidla už teď a byla relativně, relativně volná.

Markéta DAŇHELOVÁ, redaktorka
--------------------
Říká Jan Knížek, vrchní ředitel České daňové správy. Díky za návštěvu. Na shledanou.

Jan KNÍŽEK, vrchní ředitel České daňové správy
--------------------
Já také děkuji.

Markéta DAŇHELOVÁ, redaktorka
--------------------
Rubrika Peníze je u konce. Střídá ji anglická fráze. Hezký den.


Zdroj: ČT 24 | 4.8.2009 | 08:25 | pořad: Studio 6 II
 

Doporučované

Nejčtenější