Novinky

Schodek státního rozpočtu

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Lidé MF

Martin KŘÍŽEK, moderátor
--------------------
Schodek státního rozpočtu v červenci překročil 76 miliard korun. Původně se pro celý letošní rok plánoval deficit zhruba v poloviční výši. A ještě jedno číslo pro srovnání. Loni v sedmém měsíci stát naopak hospodařil s přebytkem, a to 9 miliard. Jak informovalo ministerstvo financí, na letošním výsledku se projevily především nižší výměr daní a naopak rostoucí sociální dávky. Hostem na Rádiu Česko je teď náměstek ministra Bohdan Hejduk. Dobrý den.

Bohdan HEJDUK, náměstek ministra financí
--------------------
Dobrý den.

Martin KŘÍŽEK, moderátor
--------------------
Pokud bude tento trend pokračovat, což, zdá se, vše tomu nasvědčuje, neobáváte se, že letošní deficit na konci roku překročí těch očekávaných 165 miliard?

Bohdan HEJDUK, náměstek ministra financí
--------------------
Tak mohu říci, že my stále očekáváme deficit na konci letošního roku v té uvedené výši 165 miliard. Ovšem závisí to na tom, že se nebude dále zhoršovat propad vývoje ekonomiky a vývoj příjmů státního rozpočtu. Z tohoto hlediska budou důležité údaje za druhé čtvrtletí letošního roku, které budou k dispozici někdy na přelomu srpna a září.

Martin KŘÍŽEK, moderátor
--------------------
Už jsme naznačili, že i nadále pokračuje trend klesajících příjmů státního rozpočtu a rostoucích výdajů. Které příjmy z daní se snížily nejvýrazněji nebo klesaly všechny, řekněme, podobně?

Bohdan HEJDUK, náměstek ministra financí
--------------------
Byly tam poměrně velké rozdíly. Největší propady i ve srovnání vlastně s loňským rokem je u daní z příjmů, které více tedy souvisí s vývojem ekonomiky, zejména daň z příjmů právnických osob je výrazně nižší, než byla v loňském roce ve stejném období. Je to jednak vliv tedy té klesající ekonomické aktivity, kdy podnikatelé žádají o snižování záloh této daně, jednak se zde projevuje i vliv poklesu sazeb daně z příjmů právnických osob. Určitý propad je u daně z příjmů fyzických osob, kde se projevuje nižší růst mezd. A rovněž u pojistného na sociálním zabezpečení, kde rovněž klesaly sazby tohoto pojistného a je zde i vliv toho pomalejšího vývoje mezd.

Martin KŘÍŽEK, moderátor
--------------------
Pane náměstku, a co výdajová stránka? Lze v současnosti nějak zastavit jednak růst státních investic a především výdajů na sociální systém včetně důchodů?

Bohdan HEJDUK, náměstek ministra financí
--------------------
Tak pokud jde o výdajovou stránku, ta se v zásadě až na určité výjimky pohybuje v rámci schváleného rozpočtu. A problém je ten, že rozhodující část výdajů jsou výdaje mandatorní, které vyplývají ze zákonů a ostatních právních předpisů. Čili tam je možné nějaké tedy brzdění těchto výdajů pouze změnou legislativy. Například zpřísněním podmínek pro výplatu dávek a podobně. A to samozřejmě je záležitost politická, související s novou vládou, novým parlamentem a podobně.

Martin KŘÍŽEK, moderátor
--------------------
Co ty výjimky, které jste zmínil? Kde rostou výdaje více než, řekněme, je zdrávo?

Bohdan HEJDUK, náměstek ministra financí
--------------------
No, tak je to zejména v oblasti podpor v nezaměstnanosti, kde se původně rozpočtovala částka 5 miliard korun. Nyní se ukazuje, že ten konečný výsledek je podstatně vyšší. Tam již byly posíleny výdaje na podporu nezaměstnanosti z úspor v jiných výdajích. A to další zvyšování těchto podpor bude prý ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci svého rozpočtu, v rámci úspor, které se projevují například u dávek státní sociální podpory a podobně.

Martin KŘÍŽEK, moderátor
--------------------
Koncem srpna má vláda zveřejnit novou přepracovanou verzi státního rozpočtu na příští rok. Ministr Janota už připustil, že schodek by mohl překročit hranici 200 miliard v příštím roce. Jaký deficit pro rok 2010 se nakonec v návrhu objeví?

Bohdan HEJDUK, náměstek ministra financí
--------------------
No, tak to je zatím otázka, protože skutečně ten deficit 209 miliard korun vznikl po promítnutí aktualizovaných údajů o vývoji ekonomiky a příjmů státních rozpočtů, zejména těch daní a pojistného. Čili ten deficit narostl vlastně z původních 166 miliard, které byly schváleny vládou na 209 miliard. Již v té současné verzi rozpočtu je zapracována řada různých úsporných opatření, byly zkráceny provozní výdaje ministerstev, zmrazeny platy státních zaměstnanců a podobně, ale samozřejmě další úspory zase souvisí s tou problematikou daní a mandatorních výdajů, čili zase se vracíme tedy k té otázce legislativy. To znamená, jaksi o tom bude rozhodovat nová vláda, nový parlament. My můžeme pouze připravit určitý soubor námětů, který bude určitě diskutován, ale jaksi zde ten vývoj je především politického rázu, můžeme říci.

Martin KŘÍŽEK, moderátor
--------------------
Přesto podle vás nedočkáme se ale i během příštího roku dalšího, řekněme, neočekávaného růstu toho deficitu?

Bohdan HEJDUK, náměstek ministra financí
--------------------
No, tak samozřejmě to nelze vyloučit, ale jak už jsem říkal, závisí to na vývoji ekonomiky. My předpokládáme, že v příštím roce již by mohlo dojít k mírnému růstu hrubého domácího produktu. Ovšem v daních, zejména v těch daních z příjmů se to projeví až s určitým zpožděním. Poměrně dobře se vyvíjí daň z přidané hodnoty nebo předpokládáme, že se bude vyvíjet spotřební daně a podobně. Čili pokud nenastanou nějaké neočekávané okolnosti, tak by se ten deficit již neměl dále prohlubovat.

Martin KŘÍŽEK, moderátor
--------------------
Jakou cestou se stát podle vás v příštím roce vydá? Zvýší se daně, což je tedy více politická otázka, nebo přikročí k výraznějšímu snížení výdajů?

Bohdan HEJDUK, náměstek ministra financí
--------------------
No, tak oni obě ty záležitosti jsou politické, protože daně jsou politická záležitost a i ty mandatorní výdaje opírající se o platnou legislativu jsou zase politická záležitost. Čili jak už jsem říkal, záleží na nové vládě, novém parlamentu, jakou cestou se vydá. My můžeme pouze připravovat určité náměty, propočítávat varianty, ale rozhodování není tedy v rukou ministerstva financí.

Martin KŘÍŽEK, moderátor
--------------------
Jednou z cest je třeba i vydávání dluhopisů občanům. Letos jich je tedy téměř většina už vyčerpána. Počítáte s touto možností i příští rok?

Bohdan HEJDUK, náměstek ministra financí
--------------------
Určitě počítáme. My bychom rádi takovou zkušební emisi vydali do konce letošního roku, zhruba v rozsahu asi 2 miliard korun. Zatím se ten celý systém připravuje. Teď proběhne výběrové řízení na administrátora prodejem státních dluhopisů obyvatelstvu a připravují se i určité změny v legislativě. Takže celý ten proces je v průběhu přípravy a předpokládáme, že se nám to tedy podaří.

Martin KŘÍŽEK, moderátor
--------------------
Ještě krátce na závěr, pane náměstku. Kde by se mohlo nejvíce šetřit? V médiích se třeba mluví o elektronizaci státní správy přes internet a podobně.

Bohdan HEJDUK, náměstek ministra financí
--------------------
No, tak samozřejmě existuje řada různých projektů, které jaksi jsou určitým způsobem ambiciózní a bylo by možné je odložit na další dobu, až státní rozpočet bude v lepší kondici. Ale skutečně tou klíčovou záležitostí jsou tedy mandatorní sociální výdaje. To znamená především tedy nejrůznější dávky a podobně. A tam je potřeba podle mého názoru hledat především ty úspory.

Martin KŘÍŽEK, moderátor
--------------------
Náměstek ministra financí Bohdan Hejduk. Děkuji za rozhovor, na slyšenou.

Bohdan HEJDUK, náměstek ministra financí
--------------------
Prosím, na shledanou.ČRo Rádio Česko | 4.8.2009 | 09:08 | pořad: Rozhovor na aktuální téma

Doporučované

Nejčtenější