Novinky

Novela zákona ukládá nové povinnosti bankám

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Lidé MF

Markéta DAŇHELOVÁ, redaktorka
--------------------
Klienti bank se na podzim mohou těšit na některé výhody, tak například na měsíční výpis z účtu zdarma. Bankám tuto povinnost určí nový zákon o platebním styku, který vychází z evropské směrnice a který postupně zavádějí všechny evropské státy. A já už ve studiu vítám svého hosta, kterým je Jiří Beran, vedoucí oddělení Bankovnictví a úvěry ministerstva financí. Hezké ráno.

Jiří BERAN, vedoucí oddělení Bankovnictví a úvěry, ministerstvo financí
--------------------
Dobrý den.

Markéta DAŇHELOVÁ, redaktorka
--------------------
Co tedy přesně bankám uloží ten nový zákon o platebním styku, začněme u toho výpisu.

Jiří BERAN, vedoucí oddělení Bankovnictví a úvěry, ministerstvo financí
--------------------
Ohledně těch výpisů ten nový zákon stanoví, že banka je  povinna informovat klienta o všech pohybech, ke kterým dochází na jeho účtu ve lhůtách, které si s ním domluví. Ta lhůta nesmí být delší než 1 měsíc, to znamená, minimálně jednou za měsíc by klient měl ty informace dostat. Jakým konkrétním způsobem se ty informace ke klientovi dostávají, to ten zákon do detailu neřeší, to nechává na dohodě mezi bankou a tím klientem, takže v úvahu připadá několik možností. Kromě těch klasických papírových výpisů, které zná většina z nás, se může banka s klientem domluvit třeba i na elektronickém zasílání výpisů a v úvahu připadá i takzvané zpřístupňování informací, což jsou případy, kdy si klient třeba vytiskne výpis z bankomatu nebo na pobočce.

Markéta DAŇHELOVÁ, redaktorka
--------------------
Třeba sms zpráva nebo jen pohled na bankomat také může být?

Jiří BERAN, vedoucí oddělení Bankovnictví a úvěry, ministerstvo financí
--------------------
Přesně tak, i to by se vešlo taky do toho pojmu zpřístupnění. Co se týče toho, těch informačních povinností bank, tak důležité pro klienty je to, že alespoň jeden z těchto způsobů musí být ve smlouvě uveden jako takzvaný standardní způsob a na tento způsob poskytování informací potom má klient nárok zdarma. Pokud by nad rámec toho standardního způsobu poskytování informací chtěl ještě nějaké další informace nebo by chtěl ještě nějaký další způsob zasílání těch výpisů, to znamená, banka třeba nabízí jako standardní pouze elektronický výpis a klient by chtěl potom ještě papírové výpisy nebo by chtěl zasílat výpisy třeba častěji než jednou měsíčně, tak takovéhle nadstandardní služby potom už banka může zpoplatnit.

Markéta DAŇHELOVÁ, redaktorka
--------------------
Ty už se platí, nicméně tedy ten výpis zdarma musí si o něj klient požádat, nebo automaticky banka ho musí poskytnout klientovi?

Jiří BERAN, vedoucí oddělení Bankovnictví a úvěry, ministerstvo financí
--------------------
Záleží na tom, jak se s ním ve smlouvě domluví, ten nový zákon říká, že pokud se banka s klientem nedomluví na žádné té lhůtě, na žádném způsobu, tak platí, že klient má právo na informace okamžitě po provedení transakce, což je na banky poměrně přísné, takže předpokládáme, že banky se budou s klienty domlouvat právě na nějaké té delší lhůtě, která ale nesmí být delší než 1 měsíc.

Markéta DAŇHELOVÁ, redaktorka
--------------------
Odkdy tedy začně platit tato novela, od kdy jsou tyto povinnosti?

Jiří BERAN, vedoucí oddělení Bankovnictví a úvěry, ministerstvo financí
--------------------
Ta novela nebo ten nový zákon, ten začne platit od 1. listopadu letošního roku vlastně současně ve všech 27 členských státech Evropské unie, protože jak už tady zaznělo, je to vlastně promítnutí evropské směrnice.

Markéta DAŇHELOVÁ, redaktorka
--------------------
Takže v jaké fázi je tento zákon? Je připraven, měly banky dostatek času se s ním seznámit?

Jiří BERAN, vedoucí oddělení Bankovnictví a úvěry, ministerstvo financí
--------------------
Ten zákon byl před dvěma týdny schválen v Senátu, nyní se čeká ještě na podpis prezidenta republiky a potom bude tedy zákon vyhlášen ve Sbírce zákonů. Ten zákon jsme připravovali více než rok a během doby přípravy toho zákona jsme s bankami komunikovali poměrně intenzivně, takže banky vznášely své připomínky a myslím, že jsou s tím zákonem dostatečně seznámeny.

Markéta DAŇHELOVÁ, redaktorka
--------------------
Změní se tedy pro ně něco zásadním způsobem? Je pravda, že už některé banky teď vlastně poskytují výpisy zdarma.

Jiří BERAN, vedoucí oddělení Bankovnictví a úvěry, ministerstvo financí
--------------------
To je trochu složitá otázka pro nás z pohledu autora zákona, protože ta pravidla toho zákona jsou poměrně obecná, jak tady zaznělo, jsou i celkem flexibilní, takže já myslím, že banky teď usilovně přemýšlejí nad tím, jak ta obecná pravidla promítnout do těch svých konkrétních produktů, které klientům nabízejí, ale to je samozřejmě otázka, kterou ministerstvo financí neřeší a tady mají banky volnou ruku.

Markéta DAŇHELOVÁ, redaktorka
--------------------
Pojďme tedy k dalším povinnostem, dalším věcem, které ten zákon přinese. Například se ruší poplatky za blokaci karty. Je to tak, v jaké výši se zhruba teď pohybují poplatky?

Jiří BERAN, vedoucí oddělení Bankovnictví a úvěry, ministerstvo financí
--------------------
Tak to zase nejde jednoznačně říci, dnes je ta situace různá u každé banky, ale existují i případy, kdy poplatek za blokaci karty v řádů tisíců korun, tedy poměrně vysoká částka, ta směrnice a tedy i ten nový zákon říká, že banka má povinnost na požádání klienta kartu zablokovat, a protože to je její zákonná povinnost, tak za to nesmí účtovat žádný poplatek.

Markéta DAŇHELOVÁ, redaktorka
--------------------
A ještě je tady další povinnost, a to proplácení zcizených částek z účtu i před blokací. To má určité podmínky.

Jiří BERAN, vedoucí oddělení Bankovnictví a úvěry, ministerstvo financí
--------------------
To je další taková z hlediska klientů poměrně zásadní změna. Ten zákon říká, že pokud dojde ke zneužití platební karty, která byla třeba ukradená nebo kterou klient ztratil, tak se určitým způsobem dělí ta odpovědnost mezi banku a klienta. Klient si tu svoji ztrátu, která vznikne z nějaké té neoprávněné transakce, nese do výše 150 eur, tedy asi těch 4000 korun a v té zbývající části tu ztrátu mu nahradí banka. Z tohohle pravidla existují dvě výjimky. Ta jedna výjimka spočívá v tom, že jakmile klient nahlásí ztrátu karty, tak banka je povinna ji zablokovat a pokud to neučiní, tak potom už si celou tu ztrátu nese sama v plné výši a naopak klient nese tu ztrátu v plné výši sám v případě, kdy jednal nějakým podvodným způsobem, to znamená, kdy na jeho straně je podvodné jednání a nebo kdy zákon říká, se provinil takzvanou hrubou nedbalostí. Hrubá nedbalost by mohl být třeba případ, kdy někdo nosí v peněžence PIN a kartu na stejném místě. To by byl třeba případ hrubé nedbalosti, kdyby se klient nedomohl ani těch 150 eur, ani té částky nad 150 eur.

Markéta DAŇHELOVÁ, redaktorka
--------------------
A ještě je tam jedna zajímavá věc, a to je úprava poplatku za zrušení účtu.

Jiří BERAN, vedoucí oddělení Bankovnictví a úvěry, ministerstvo financí
--------------------
Ano, ten nový zákon říká, že pokud smlouva mezi bankou a klientem trvala déle než 12 měsíců, tak banka nemůže účtovat za zrušení toho účtu žádný další poplatek. To je opatření, které má napomoci mobilitě bankovních klientů a má zvýšit konkurenční prostředí mezi bankami.

Markéta DAŇHELOVÁ, redaktorka
--------------------
Už jenom stručně, kdo to bude kontrolovat, jestli banky všechno řádně plní?

Jiří BERAN, vedoucí oddělení Bankovnictví a úvěry, ministerstvo financí
--------------------
Orgánem dohledu, který bude dohlížet nad bankami, bude Česká národní banka.

Markéta DAŇHELOVÁ, redaktorka
--------------------
Jiří Beran, vedoucí oddělení Bankovnictví a úvěry z ministerstva financí. Díky, na shledanou.

Jiří BERAN, vedoucí oddělení Bankovnictví a úvěry, ministerstvo financí
--------------------
Taky děkuju, na shledanou.


Zdroj: ČT 24 | 3.8.2009 | 08:25 | pořad: Studio 6 II, autor: M.Daňhelová

Nejčtenější